Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző és támogatórendszerének területe

Szolgáltatási terület leírása és célja:

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése
Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatal biztosítja. A továbbiakban az állami fenntartású nevelési oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a Hivataltól veszik igénybe. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 19. §-ának (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok tartalmazzák a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetését is.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszere jogszabályi háttere:

 • Nkt. 94. § (4) bekezdés x) pontja – felhatalmazó rendelkezés
 • Nkt. 4. § 37. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai, hatályos 2016. október 19-től
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köre (a pedagógust, az intézményvezetést és az intézményi fejlesztést támogató tevékenységek)

A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai-–szakmai szolgáltatási ajánlata, a témában érintett intézmények számára:

1. Pedagógustámogató tevékenységek

 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése.
 • Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előre haladásának támogatásához kapcsolódóan.
 • Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadóinkkal, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
 • Akkreditált pedagógus-továbbképzések biztosítása

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek

 • Segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében, nyílt fórumok szervezése intézményfenntartók és intézményvezetők részére.
 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
 • Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

 • Az adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás.
 • Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
 • Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással).
 • Szervezet-, vagy intézményfejlesztést támogató mesterpedagógus szaktanácsadói segítségnyújtás

További ajánlott tartalmak:

Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatóját a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó intézményi teendőkről. A jelző és pedagógiai támogató rendszer tervezett tevékenységeiről a "Végzettség nélküli iskolaelhagyás" elérhetőségen olvashat.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer részletes felhasználói ÚTMUTATÓ-ja, illetve az online adatgyűjtés adattáblái is a "Végzettség nélküli iskolaelhagyás" elérhetőségen tekinthetők meg.

A Kaposvári POK 2019/2020. tanév 1. félévének támogató szakmai programjai

Szakmai területért felelős munkatársak és elérhetőségük:

Gőbölös Izolda, +36/70 6845841, Gobolos.Izolda.Edit@oh.gov.hu

Györfi Veronika, +36/70 6845844, Gyorfi.Veronika@oh.gov.hu