Lemorzsolódás

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatal biztosítja. A továbbiakban az állami fenntartású nevelési oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a Hivataltól veszik igénybe. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 19. §-ának (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok tartalmazzák a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetését is.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

Mikortól indul a rendszer, és mi az adatszolgáltatás határideje?

Az iskolának a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában 2017 januárjától a tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig, második félévére vonatkozóan június 30-áig kell továbbítania a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Oktatási Hivatal számára.

Mely intézményeket érint az adatszolgáltatási kötelezettség?

Nkt. vhr. 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében kizárólag a nappali rendszerű oktatást, illetve a nappali munkarend szerinti felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmények szolgáltatnak személyazonosításra alkalmatlan, statisztikai adatokat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról, illetve a lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézményi beavatkozásokról.

Mely tanulókat érinti az adatszolgáltatás?

Az adatokat az érintett intézményeknek kizárólag a lemorzsolódással veszélyeztetett 5–12. évfolyamos – az intézménnyel rendes tanulói jogviszonyban álló – tanulók vonatkozásában kell rögzíteniük.

Ki számít a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak?

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Hol található segédanyag a témában?

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéshez kapcsolódó szakmai segédanyagok az Oktatási Hivatal honlapján, a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás" menüpont alatt található.

Mi a rendszer működtetésének jogszabályi alapja?

  • Nkt. 94. § (4) bekezdés x) pontja – felhatalmazó rendelkezés
  • Nkt. 4. § 37. pontja: definíció
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai (hatályos 2016. október 19-től)
  • 229/2012. Korm. rend. 26/A. § - az adatok felhasználása
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások

Kitől kérhető segítség, információ a témában a Kaposvári POK-ban?

Gőbölös Izolda
pedagógiai referens
Tel: +36/70 6845841
E-mail: Gobolos.Izolda.Edit@oh.gov.hu

Györfi Veronika
képzési referens
Tel: +36/70 6845844
E-mail: gyorfi.veronika@oh.gov.hu

Nyomtatás