Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. Ezek közül egy, a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számra nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ Somogy és Tolna megyében, a helyi igényeknek megfelelően, - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást, koordinálja a minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói tevékenységet és az országos feladatokban történő közreműködést. A feladatellátás, az ország egész területén egységes irányítás, azonos értékrend és azonos minőségben történik. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását. A pedagógiai oktatási központok az intézmények fenntartóival is szorosan együttműködnek, az általuk fenntartott intézményeket érintő információkról folyamatosan tájékoztatást kapnak. Ilyenformán a pedagógiai oktatási központ hídszerepet tölt be az intézmények, a fenntartók és az oktatásirányítás között, mely partnerséget kínál minden köznevelésben résztvevő számára.

Az együttműködés eredményességében bízva sikeres tanévet kívánok.

Dr. Kis Szilvia Zsuzsanna
főosztályvezető

Nyomtatás