Gyógypedagógiai konferencia: „Emeljetek fel, szólni, látni, élni..." – Gyógypedagógusok támogató szerepben

2018. október 16-án az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja második alkalommal szervezi meg a konferenciát óvónők, általános- és középiskolai pedagógusok, gyógypedagógusok számára. Célja a többségi intézmények pedagógusainak gyógypedagógiai célú támogatása a tanulási eredményesség, a lemorzsolódás veszélyeinek csökkentése érdekében.

Időpont: 2018. október 16. 10.00 óra
Helyszín: Kaposvári Egyetem Auditóriuma
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Jelentkezési határidő: 2018. október 12. 12.00 óra

Részletes program >>

Regisztráció >>


Somogy megyei szakmai tanévnyitó konferencia

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatásku-tató és Fejlesztő Intézet előadóival Somogy megyében augusztus 31-én, nagy érdeklődés mellett, 263 fő részvételével zajlott le a szakmai tanévnyitó konferencia. Helyszíne az Oktatási Hivatal bázis-intézménye, a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközép-iskola és Kollégiuma volt.

A minisztérium képviseletében dr. Madarász Hedvig főosztályvezető a köznevelési ágazat főbb fejlesztéseit és a tanév feladatait mutatta be. Az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának vezetője, Merklné Kálvin Mária a Hivatal új tanévet érintő feladatairól tájékoztatta a résztvevőket. Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ elnökhelyettese a tanévre ter-vezett legfontosabb feladatokat és fejlesztéseket ismertette. Az Eszterházy Károly Egyetem Okta-táskutató és Fejlesztő Intézet igazgatója, Kiss Gábor az állami tankönyvfejlesztésekről tájékoztatta a pedagógusokat. A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ aktuális tanévi szakmai szolgáltatásait dr. Kis Szilvia főosztályvezető előadásából ismerhették meg a jelenlévők.

A részvevőket Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, és Gelencsér Attila ország-gyűlési képviselő, az Országgyűlés jegyzője köszöntötte. Körünkben üdvözölhettük dr. Neszményi Zsoltot, Somogy megye kormánymegbízottját és a Megyei Közgyűlés képviseletében Huszti Gábor alelnököt.

Elfogadták meghívásunkat a Kaposvári és a Siófoki Tankerületi Központok igazgatói és munkatársai. Jelen voltak a Kaposvári és a Siófoki Szakképzési Centrum képviselői is.
Ezúton mondunk köszönetet Csiba Ágotának, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatójának és kollégáinak az impozáns helyszínért, a technikai feltételek biztosításáért, a vendéglátásért, mely a konferencia sikerességét segítette elő.

Köszönettel tartozunk a kaposvári Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Iskola Társastánc és Néptánc Tanszakos növendékeinek és felkészítőiknek, Simonyi-Hornyák Hajnalka és Kurdi Csilla táncpeda-gógusoknak a fergeteges produkciókért.

Tolna megyei szakmai tanévnyitó konferencia

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatásku-tató és Fejlesztő Intézet előadóival Tolna megyében augusztus 29-én, nagy érdeklődés mellett, 185 fő részvételével zajlott le a szakmai tanévnyitó konferencia. Helyszíne az Oktatási Hivatal bázisin-tézménye, a Szekszárdi Garay János Gimnázium volt.

A minisztérium képviseletében Sipos Imre miniszteri biztos a köznevelési ágazat főbb fejlesztéseit és a tanév feladatait mutatta be. Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Hivatal új tanévet érintő feladatairól tájékoztatta a résztvevőket. Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ elnökhelyettese a tanévre tervezett legfontosabb feladatokat és fejlesztéseket ismertet-te. Sipos Imre az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójaként az állami tankönyvfejlesztésekről tájékoztatta a pedagógusokat. A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Köz-pont aktuális tanévi szakmai szolgáltatásait dr. Kis Szilvia főosztályvezető előadásából ismerhették meg a jelenlévők.

A részvevőket dr. Tóth Emese, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának vezetője köszöntötte. Körünkben üdvözölhettük dr. Gábor Ferencet, Szekszárd Megyei Jogú Város főjegy-zőjét.

Elfogadták meghívásunkat a szekszárdi és a tamási tankerületi központok igazgatói és munkatársai is. Jelen volt a Szekszárdi Szakképző Centrum főigazgatója és munkatársa is.

Ezúton mondunk köszönetet Heilmann Józsefné igazgató asszonynak, hogy vállalta a konferencia házigazdai szerepét, valamint a helyszín és a technikai feltételek biztosításáért, amely elősegítette a konferencia sikerességét.

Köszönettel tartozunk a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola Alapfokú Művészeti Iskola Táncművészeti Tagozata növendékeinek és táncművész-felkészítőinek: Valkainé Daczó Esz-ter művészeti vezetőnek és Táborfi-Rónai Nóra táncpedagógusnak a színvonalas produkciókért.

A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjének előadása alább olvasható. A konferencia további előadásai ezen a linken érhetők el.

Dr. Kis Szilvia: A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ szakmai szolgáltatásai a 2018/2019. tanévben


Szakmai tanévnyitó konferencia – Szekszárd

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Szekszárdi Garay János Gimnázium, 7100 Szekszárd, Szent István tér 7.

Időpont: 2018. augusztus 29. szerda, 10.00 óra

Információ: gobolos.izolda.edit@oh.gov.hu

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.


Szakmai tanévnyitó konferencia – Kaposvár

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.

Időpont: 2018. augusztus 31. péntek, 10.00 óra

Információ: gobolos.izolda.edit@oh.gov.hu

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

Részletes program >>

Regisztráció >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ >>Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázatunk lezárult.

A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Kaposvári POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Törő Zoltán Testnevelés és sport
Rotkainé Pászti Lívia Tanítói
Baloghné Bíró Mária Magyar nyelv és irodalom
Balatincz Gyöngyi Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Tarr Ágnes Óvodapedagógus
Hegedüs Beáta Intézményfejlesztés
Kovácsné Tóth Erika Idegen nyelv
Bathó Edit Pedagógiai mérés-értékelés
Ambrus Péterné Művészetek
Lieb Marianna Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret

 


 

 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. Ezek közül egy, a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számra nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ Somogy és Tolna megyében, a helyi igényeknek megfelelően, - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást, koordinálja a minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói tevékenységet és az országos feladatokban történő közreműködést. A feladatellátás, az ország egész területén egységes irányítás, azonos értékrend és azonos minőségben történik. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását. A pedagógiai oktatási központok az intézmények fenntartóival is szorosan együttműködnek, az általuk fenntartott intézményeket érintő információkról folyamatosan tájékoztatást kapnak. Ilyenformán a pedagógiai oktatási központ hídszerepet tölt be az intézmények, a fenntartók és az oktatásirányítás között, mely partnerséget kínál minden köznevelésben résztvevő számára.

Az együttműködés eredményességében bízva sikeres tanévet kívánok.

Dr. Kis Szilvia Zsuzsanna
főosztályvezető

Nyomtatás