/opt/jetty-webapps/pres/oktatas/portal/webapp/WEB-INF/WCM.php:480: Fatal Error: Call to undefined function getAttribute

A 2017. évi továbbképzések leírása

« előző oldal
következő oldal »

Pénzügyek a hétköznapokban - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános iskola felső tagozatá

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy segítse az 5-8. évfolyamos tanulókkal foglalkozó pedagógusokat a NAT különböző műveltségterületein megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a társuló sajátos kompetenciák (önálló döntés, elemző készség, döntésképesség, kockázatmérlegelés stb.) fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában.
A továbbképzés célcsoportja:
általános iskolai tanítók, tanárok, osztályfőnökök, munkaközösségvezetők
A jelentkezés feltételei:
egyetemi és/vagy főiskolai végzettség
A program tartalmának rövid ismertetése:
A pénzügyi–gazdasági válság és ezzel összefüggésben a családok jelentős részét érintő súlyos eladósodottság különösen élesen veti fel azt, hogy a felnövekvő generáció iskolai keretek között is kell, hogy találkozzon a gazdasági és pénzügyi ismeretekkel. A tanárok felkészültsége ezen a téren leginkább hiányos, pedig a gazdaság és a pénz világának ismerete nélkül nem képzelhető el sem működő piacgazdaság, sem tudatos állampolgári magatartás. A 2012-es megújuló NAT programja kiemelt fejlesztési feladatnak jelölte a gazdasági és pénzügyi nevelést, amely elsősorban nem önálló tantárgyként, hanem tantárgyközi szerepben jelenik meg a köznevelés rendszerében.Az általános iskola felső tagozatán az Életvitel és gyakorlat, a Földünk és környezetünk műveltségterület, az Ember és társadalom műveltségterület tartalmaz gazdasági és pénzügyi ismereteket. Ezen kívül választható kerettanterv áll az iskolák rendelkezésre.
A 30 órás tanfolyam elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi nevelés alapjait képezik.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzése két elemből áll. Az egyik elem a képzés végén egyénileg megírandó záróteszt, a másik elem a képzést követően 8 napon belül benyújtandó óraterv. Mindkét elem megfelelése szükséges a tanúsítvány kiadásához.
Szakvizsgába történő beszámítás
Nem lehetséges.
A továbbképzés díja: Díjmentes

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »