A 2017. évi továbbképzések leírása

következő oldal »

Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító magyar szakos tanárok számára

A továbbképzés célja: • pedagógusok szakmai megújulásának támogatása,
• a megújult tartalmi szabályozás alapján történő tudatos és szakszerű tervezés elősegítése,
• a pedagógus minősítési rendszer és a portfólió szerepének megismertetése;
• a nyolc pedagógus kompetenciaterület és a hozzájuk tartozó sztenderdek bemutatása,
• a pedagógusok napi munkáját befolyásoló legfontosabb jogszabályok, valamint a háromszintű tartalmi szabályozás és a pedagógiai tervezés megismertetése,
• a reflektív magatartás és a szakmai fejlődés összefüggésének megvilágítása, valamint, hogy bemutassa a multiplikáció/tudásátadás legújabb módszereit,
• az általános iskolai magyar nyelv és irodalom tanításához kapcsolódó tartalmak és az új módszertani kultúra révén a kerettantervben megjelenő témakörök tantárgyi implementációjának támogatása,
• az új felfogások megismerése, amelyek nagyban meghatározzák a magyar nyelv és irodalom tanítását az általános iskolában,
• a műértelmezés elméleti és módszertani kérdéseinek, az egyes kompetenciák fejlesztési lehetőségeinek megismertetése, gyakorlati lehetőségeinek bemutatása,
• az interaktív és reflektív tanulási technikák, a kooperatív tanulásszervezési modellek, az előzetes tudás felhasználásának, valamint a digitális eszközök és a média alkalmazási lehetőségeinek bemutatása,
• a tanári kompetenciák és a pedagógus reflektív képességének fejlesztése,
• a szakirodalmi jártasság fokozása
A továbbképzés célcsoportja: általános iskolai tanítók, tanárok, munkaközösségvezetők
A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség
A program tartalmának rövid ismertetése: A képzés keretében a résztvevők megismerik a pedagógus munkáját meghatározó jogszabályokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás szintjeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetességeit. Gyakorlatban is foglalkoznak a pedagógiai tevékenységek tervezésével, és gyakorolják a reflektív magatartást, megismerkednek az intézményen belüli tudásmegosztás lehetőségeivel.
A szakmai megújító képzés tantárgyi részében a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztési területeket tekintik át a résztvevők, a NAT és a kerettanterv szabályozásának megfelelően. A pedagógusok megismerik azokat az új módszertani eljárásokat, amelyek a tanulói kulcskompetenciák kialakításában meghatározóak.
A tanúsítvány kiadásának feltételei: A háromszintű szabályozás fókuszpontjaira vonatkozó feladatok megoldása és a jogszabályi teszt megfelelő kitöltése az online felületen https://moodle.ofi.hu
Az értékelés szempontja:a jogszabályok ismeretének és a képzés tananyagának elsajátítását ellenőrző záróteszt legalább 70%-os kitöltése. A résztvevők által egyénileg, a továbbképzés folyamatában elkészített portfólió feltöltése a Moodle felületre a képzést követő 5 napon belül.
Szakvizsgába történő beszámítás Nem lehetséges.
A továbbképzés díja: Díjmentes.

 

Nyomtatás
következő oldal »