Pedagógusminősítés, tanfelügyelet, intézményi önértékelés

Közreműködés az illetékességi területünkhöz tartozó PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSEK, ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK és INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

szervezésében

A szakterületen dolgozó munkatársaink:

Bódi Judit Éva pokgyor@oh.gov.hu
Sásdi Lilla
Szabóné Kis Judit

 

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 145-156. §

 

Szolgáltatások a szakterületen:

  • Ügyfélszolgálat működtetése
  • Tájékoztatás, információk nyújtása a szakterületen pedagógusoknak, intézményvezetőknek, szakértőknek
  • PÉM-PSZE szakértők tájékoztatása

Ügytípusok:

  • pedagógusi életpályamodell
  • pedagógusminősítéssel kapcsolatos pedagógusi, intézményi szakértői kérdések,
  • pedagógusminősítéssel kapcsolatos hivatalos kérelmek
  • országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos pedagógusi, intézményi szakértői kérdések,
  • országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos hivatalos kérelmek
  • az intézményi önértékeléssel kapcsolatos intézményi, intézményvezetői, pedagógusi kérdések,
  • az életpályamodell megvalósításához kapcsolódó elektronikus felületek működtetésével kapcsolatos kérdések

Elsősorban írásban (e-mailen) várjuk kérdéseiket, problémáikat a témakörben, hogy minél pontosabb, szakszerűbb, írásba foglalt választ tudjunk nyújtani. Kérdéseikre legkésőbb 5 munkanapon belül választ adunk.

A pedagógusminősítéssel, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, az intézményi önértékeléssel kapcsolatos aktuális útmutatók és eljárásrendek megtalálhatók és letölthetők itt.

Nyomtatás