Pedagógusminősítés, tanfelügyelet, intézményi önértékelés

A pedagógusminősítés, tanfelügyelet, önellenőrzés területének célja, feladata

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ a hatályos jogszabályok alapján, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztályával együttműködve közreműködik a pedagógus-életpályamodell keretében szervezett minősítő vizsgákkal/minősítési eljárásokkal és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel (tanfelügyelettel) kapcsolatos folyamatok lebonyolításában.

A pedagógusminősítés, tanfelügyelet, intézményi önértékelés területét érintő jogszabályi háttér:

A pedagógusminősítés, tanfelügyelet, önértékelés területén dolgozó munkatársak:

Név: Tematikus e-mail-cím: Telefon:
Bódi Judit Éva pokgyor@oh.gov.hu +36-30-456-4921
Dr. Fehérné Kormos Margit +36-30-682-2402
Boros Anikó Katalin +36-70-451-8677
Fábricz Katalin
+36-30-626-4121


Elsősorban írásban (e-mailen) várjuk kérdéseiket, problémáikat a témakörben, hogy minél pontosabb, szakszerűbb, írásba foglalt választ tudjunk nyújtani. Kérdéseikre legkésőbb 5 munkanapon belül választ adunk.

A pedagógusminősítés szakterületen biztosított feladatok, szolgáltatások:

 • együttműködés az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával a pedagógusminősítések lebonyolításában
 • a minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek vizsgálata a minősítő vizsgákra/minősítési eljárásokra jelentkező pedagógusok körében az OH Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve
 • pedagógusminősítésekkel kapcsolatos szervezési feladatok
 • egyéni tanácsadás, segítségnyújtás pedagógusminősítésekkel kapcsolatos kérdésekben
 • szakmai, tartalmi anyagok gondozása, készítése a szakterületen
 • pedagógusminősítésekkel összefüggő kérelmek értékelése, elfogadása
 • a szakértői felület adatainak figyelemmel kísérése
 • továbbképzések szervezése pedagógusminősítés témakörben

A pedagógusminősítés letölthető dokumentumai

 • Pedagógusminősítési eljárásokra vonatkozó Útmutatók

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) szakterületen biztosított feladatok, szolgáltatások:

 • közreműködés a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szervezési feladatok
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérelmek értékelése elfogadása
 • egyéni tanácsadás, segítségnyújtás a tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben
 • szakmai, tartalmi anyagok gondozása, készítése a szakterületen
 • a szakértői felület adatainak figyelemmel kísérése
 • továbbképzések szervezése tanfelügyelet témakörben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést, legalább ötévente egyszer el kell végezni fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

 • pedagógus ellenőrzése – általános pedagógiai szempontok alapján (a minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül ellenőrzésre)
 • intézményvető ellenőrzése – általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok alapján
 • intézmény ellenőrzése – az általános elvárásrendszer szerint, saját céljainak megvalósulása alapján.

Tanfelügyelet dokumentumai

Az intézményi önértékelés célja, feladata

Az intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint ajánlott lefolytatni. Az intézmények az öt évre szóló önértékelési programban foglalt feladatok megvalósításához az adott tanévre vonatkozóan éves önértékelési tervet készítenek. Az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell, mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben. A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. Az éves önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók, szülők, kollégák stb.) bevonásának módját is. Az éves önértékelési terv a nevelőtestület jóváhagyásával készül.

Az intézményi önértékeléshez kapcsolódóan szakmai, informatikai és technikai segítséget nyújtunk a hozzánk forduló pedagógusok, intézményvezetők, szakértők részére.

Az intézményi önértékelés típusai:

 • a pedagógus önértékelése,
 • az intézményvezető önértékelése
 • az intézmény önértékelése

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos hasznos tudnivalók:

Nyomtatás