Továbbképzés

A pedagógus továbbképzés területének célja, feladata

A képzés, továbbképzés szakmai szolgáltatási terület célja, hogy biztosítsa a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését mind szaktárgyi, módszertani, mind pedig a kompetenciákat érintő területeken.

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 277/1997. (XII. 22.) sz. többször módosított, - a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével, a partneri igényfelmérések alapján alakítja ki továbbképzési kínálatát.

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében a pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.

A 30-40-60 órás akkreditált továbbképzési kínálat segítséget nyújt a pedagógusok hétévente kötelező 120 órás továbbképzéséhez, a beiskolázási tervek határidőre történő elkészítéséhez és a pályázatok megvalósításához. Programjaink elsősorban olyan ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgálnak, amelyekre a pedagógusoknak közvetlenül szükségük van a mindennapi eredményes és hatékony nevelő és oktató munkájukban.

Továbbképzéseinkre egyénileg és nevelőtestületi szinten is jelentkezhetnek a pedagógus kollégák. A továbbképzések szervezésénél minden esetben törekszünk arra, hogy az igényfelmérésben rögzített kéréseknek eleget tegyünk. Bízunk abban, hogy kínálatunkban megtalálják az érdeklődési körüknek és szakmai igényeiknek megfelelő ismeretszerzési lehetőségeket.

A pedagógus továbbképzés területét érintő jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • A jogszabály szerint a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben.

A pedagógus továbbképzés szolgáltatási terület eszközei, módszerei:

 • szakmai napok, tanácskozások, műhelymunkák,
 • pedagógus továbbképzések,
 • bekapcsolódás az országos pedagógus továbbképzések rendszerébe.

A pedagógus továbbképzés szervezése területén dolgozó munkatársak:

Név:

E-mail-cím:

Telefon

Nánai-Simon Nikolett

nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu

+36-30-983-3345

Szász-Jóvi Eszter szaszjovi.eszter@oh.gov.hu +36-30-500-7220

 

Folyamatban lévő képzéseink

A továbbképzés címe

Alapítási engedély száma

Óraszáma

Időpontja

Helyszíne

Információ és jelentkezés

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés)

632/10/2020

30

2022. 03.30.,31. és

2022. 04.14.

 

online képzés

Nánai-Simon Nikolett
nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu

06/30-9833345
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

 

Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális pedagógia - online kontaktforma távoktatási órákkal

384/10/2021

30

2022.03.18.,19. és 2022.03.25.

online képzés

Nánai-Simon Nikolett
nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu

06/30-9833345
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

 

Mentálhigiénes Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) 575/107/2017 30 2022.04.21-22-23. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola, 9021 Győr, Nagy Jenő u. 2 http://tovabbkepzes.sulinet.hu
Online az online bántalmazás ellen 595/10/2021 30 szervezés alatt online képzés http://tovabbkepzes.sulinet.hu

 

Tájékoztató a pedagógus továbbképzésekre történő jelentkezés módjáról

2017 januárjától a pedagógus továbbképzésekre történő jelentkezés módja megváltozott. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Központja által meghirdetett képzések a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása" című kiemelt projekt keretében elkészült Képzésszervező felületen lesznek elérhetőek.

A Képzésszervező az interneten keresztül elérhető szolgáltatás, amelyet az alábbi linken nyithat meg: http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

A pedagógusok kizárólag ezen a felületen keresztül szerezhetnek további információkat a tanfolyamokról, jelezhetik részvételi szándékukat és itt tölthetik fel a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.

A rendszer használata regisztrációhoz kötött, minden pedagógusnak egyénileg kell regisztrálnia a Képzésszervező felületen. Javasoljuk, hogy mielőbb tegyék ezt meg! Ezt követően elérhetőek lesznek az induló tanfolyamok, a kiválasztott képzésre történő bejelentkezés után minden pedagógus személyre szabott visszajelzést kap arról, hogy elfogadásra került-e a jelentkezése, ha igen, mikor és milyen helyszínen, milyen feltételekkel történik a megszervezése.

A sikeres működéshez és a felület használatához segítséget nyújt a Felhasználói kézikönyv, amely a következő linken érhető el:

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/dload/Felhasznaloi_utmutato.pdf

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal kollégáinkhoz.

 

 

 1. 2021-ben lezárult akkreditált továbbképzések
 2. 2020-ban lezárult akkreditált továbbképzések
 3. 2019-ben lezárult akkreditált továbbképzések
 4. 2018-ban lezárult akkreditált továbbképzések elégedettségi összesítői
 5. 2017-ben lezárult akkreditált továbbképzések elégedettségi összesítői
Nyomtatás