Továbbképzés

Indul a „Pályaorientációs módszertan – felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz használatára, a tanulói profil elemzésére" elnevezésű pedagógus-továbbképzés.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerhessék az EFOP-3.2.13 projekt keretében fejlesztett pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz, azaz a POM használatát, valamint bővítsék és rendszerezzék pályaorientációs módszertani ismeretüket és gyakorlatukat.

2020. február és április között lehetőség nyílik 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A továbbképzés folyamatba ágyazott; a hagyományos továbbképzési napok és közbeiktatott gyakorlat kombinációja, mely elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A képzést ajánljuk minden általános- és gimnáziumban dolgozó pedagógusnak, kiemelten a pályaválasztásért felelős pedagógusoknak és osztályfőnököknek, valamint a pedagógiai szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkatársainak.

Figyelem! A projekt által szervezett korábbi, „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" című akkreditált, pedagógus-továbbképzésen részt vett kollegák jelentkezését nem tudjuk fogadni, mivel az újabb akkreditált képzésen történő részvételüket a projektben nem tudjuk elszámolni. A későbbiekben számukra lesz lehetőség e-learning formában a képzés elvégzésére, melyről részletes tájékoztatót fogunk küldeni.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

helyszínek képzési időpontok
1.
Szeged
2020. február 10., 2020. február 24.
2.
Békéscsaba
2020. február 11., 2020. február 25.
3. Debrecen
2020. február 13., 2020. február 27.
4. Salgótarján
2020. február 13., 2020. február 27.
5. Eger
2020. február 20., 2020. március 05.
6. Miskolc
2020. február 20., 2020. március 05.
7. Veszprém
2020. március 09., 2020. március 23.
8. Budapest
2020. március 09., 2020. március 23.
9. Győr
2020. március 10., 2020. március 24.
10. Eger
2020. március 12., 2020. március 26.
11. Székesfehérvár
2020. március 12., 2020. március 26.
12. Pécs
2020. március 16., 2020. március 30.
13. Szombathely
2020. március 16., 2020. március 30.
14. Szeged
2020. március 19., 2020. április 02.
15. Debrecen
2020. március 19., 2020. április 02.
16. Kaposvár
2020. április 06., 2020. április 02.
17. Pécs
2020. április 07., 2020. április 21.
18. Budapest
2020. április 07., 2020. április 21.
19. Szolnok
2020. április 16., 2020. április 30.
20. Nyíregyháza
2020. április 16., 2020. április 30.


Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre.
A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" - képzés, 10 órás (nem akkreditált) változata. A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki, ezért az időtartama a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.

A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-0002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban dolgozó kollégának.

Különösen ajánljuk osztályfőnököknek, valamint olyan szaktanácsadóknak, szakértőknek, akik a pedagógusokkal történő találkozásaik során, a szakmai rendezvények alkalmával vagy a nevelőtestületi rendezvényekre meghívott szakemberként felhívhatják a figyelmet a pályaorientáció fontosságára. Ajánljuk továbbá a pedagógiai szakszolgálatban továbbképzési és pályaválasztási tanácsadási tevékenységet végző kollégák számára is.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu


Tájékoztató a pedagógus továbbképzésekre történő jelentkezés módjáról


2017 januárjától a pedagógus továbbképzésekre történő jelentkezés módja megváltozott. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Központja által meghirdetett képzések a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása" című kiemelt projekt keretében elkészült Képzésszervező felületen lesznek elérhetőek.

A Képzésszervező az interneten keresztül elérhető szolgáltatás, amelyet az alábbi linken nyithat meg:
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

A pedagógusok kizárólag ezen a felületen keresztül szerezhetnek további információkat a tanfolyamokról, jelezhetik részvételi szándékukat és itt tölthetik fel a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.

A rendszer használata regisztrációhoz kötött, minden pedagógusnak egyénileg kell regisztrálnia a Képzésszervező felületen. Javasoljuk, hogy mielőbb tegyék ezt meg! Ezt követően elérhetőek lesznek az induló tanfolyamok, a kiválasztott képzésre történő bejelentkezés után minden pedagógus személyre szabott visszajelzést kap arról, hogy elfogadásra került-e a jelentkezése, ha igen, mikor és milyen helyszínen, milyen feltételekkel történik a megszervezése.

A sikeres működéshez és a felület használatához segítséget nyújt a Felhasználói kézikönyv, amely a következő linken érhető el:
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/dload/Felhasznaloi_utmutato.pdf

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal kollégáinkhoz.

 


 

A Győri Pedagógiai Oktatási központ továbbképzési kínálata

A képzés, továbbképzés szakmai szolgáltatási terület célja, hogy biztosítsa a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését mind szaktárgyi, módszertani, mind pedig a kompetenciákat érintő területeken.

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 277/1997. (XII. 22.) sz. többször módosított, - a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével, a partneri igényfelmérések alapján alakítja ki továbbképzési kínálatát.

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében a pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.

A 30-40-60 órás akkreditált továbbképzési kínálat segítséget nyújt a pedagógusok hétévente kötelező 120 órás továbbképzéséhez, a beiskolázási tervek határidőre történő elkészítéséhez és a pályázatok megvalósításához. Programjaink elsősorban olyan ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgálnak, amelyekre a pedagógusoknak közvetlenül szükségük van a mindennapi eredményes és hatékony nevelő és oktató munkájukban.

Továbbképzéseinkre egyénileg és nevelőtestületi szinten is jelentkezhetnek a pedagógus kollégák. A továbbképzések szervezésénél minden esetben törekszünk arra, hogy az igényfelmérésben rögzített kéréseknek eleget tegyünk. Bízunk abban, hogy kínálatunkban megtalálják az érdeklődési körüknek és szakmai igényeiknek megfelelő ismeretszerzési lehetőségeket.

A továbbképzés területén dolgozó munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Imre Mária Erzsébet imre.maria.erzsebet@oh.gov.hu

 

  1. Aktuális akkreditált továbbképzések 2020.
  2. 2019-ben lezárult akkreditált továbbképzések
  3. 2018-ban lezárult akkreditált továbbképzések elégedettségi összesítői
  4. 2017-ben lezárult akkreditált továbbképzések elégedettségi összesítői
Nyomtatás