Tanulótájékoztatás

Tanulótájékoztatás területének rövid leírása

A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat pedagógiai-szakmai szolgáltatás célja a 48/2012. EMMI r. 9. §-a alapján:

a.) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére

 • az online információs szolgáltatással segíti a diákjogi tájékoztatók megjelentetését
 • a tanulók jogainak érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi információk közvetítése

b.) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére

 • előkészíti és koordinálja az országos feladatok ellátása során a fórumokat, továbbképzéseket a megrendelések rendszerének kialakításával, működtetésével, az erre irányuló tájékoztatás megszervezésével

c.) a diákjogi tanácsadás megszervezése

 • a tanácsadás rendszerének kialakításával, működtetésével előkészíti és koordinálja feladat ellátását

 

A területet feladatait érintő jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról


A teljes körű tájékoztatás érdekében fórumokat, műhelymunkákat szervezünk a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok és a résztvevő diákok számára, továbbá diákjogokkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat állítunk össze a diákok, pedagógusok számára.

A tanulótájékoztatás területén dolgozó munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Dr. Reiner-Tóth Viktória reiner-toth.viktoria@oh.gov.hu


Hasznos linkek:

http://www.oktbiztos.hu

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/diakjogi_tudor_100413.pdf

http://www.kozossegi.ofi.hu

 

Tájékoztató a fővárosi / megyei diákparlamentekről

Az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjai 2017 novemberében 21 helyszínen – azaz a fővárosban és minden megyében – megszervezték és levezették a megyei diákparlamenteket.

A 2017. évi ülések jegyzőkönyvei a linkre kattintva elérhetők.


2016 novemberében a fővárosban és minden megyében lezajlottak a diákparlamenti fórumok, amelyek jegyzőkönyvei elérhetőek az alábbi linkre kattintva:

Diákparlament jegyzőkönyvek

Nyomtatás