Tanügyigazgatási szolgáltatás

A 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 6.§-a a következőképpen határozza meg a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközeit és módszereit:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.


A tanügy-igazgatást érintő pedagógiai szakmai szolgáltatás körében prioritást élvez a köznevelési intézmények pedagógiai programjának elkészítéséhez és bevezetéséhez kért szaktanácsadói támogatás, főként intézményvezetői körben tartott tájékoztatók, másodsorban nevelőtestületi konzultációk formájában.

A tanügyigazgatási szolgáltatás területén dolgozó munkatársunk:

Név: E-mail-cím

Dr. Reiner-Tóth Viktória

Reiner-Toth.Viktoria@oh.gov.hu
Nyomtatás