Tanügyigazgatási szolgáltatás, Jogszabályfigyelő

A tanügyigazgatás területének célja, feladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is – az Oktatási Hivatal biztosítja az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

A tanügyigazgatás területének célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket segítse.

A tanügyigazgatás területének eszközei, módszerei:

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkező 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei az alábbiak:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A tanügy-igazgatást érintő pedagógiai szakmai szolgáltatás körében prioritást élvez a köznevelési intézmények pedagógiai programjának elkészítéséhez és bevezetéséhez kért szaktanácsadói támogatás, főként intézményvezetői körben tartott tájékoztatók, másodsorban nevelőtestületi konzultációk formájában.

A tanügyigazgatás területét érintő jogszabályok:

A tanügyigazgatási szolgáltatás területén dolgozó munkatársak:

Név: E-mail-cím

Dr. Veres Mária

veres.maria@oh.gov.hu
Kozma Éva kozma.eva2@oh.gov.hu

Jogszabályfigyelő

A jogszabályok megtalálhatóak a magyarkozlony.hu weboldalon.

 

 

Jogszabály

Tartalom

Közlönyszám

117/2022. (III. 22.)

Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

55

115/2022. (III. 22.)

Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól

55

33/2022 (III.04.)

EMMI határozat

a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről

 

790/2021. (XII. 27.)

Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

242

2021. évi CXLVII. törvény

az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról

235

32/2021 (XII.20.)

EMMI határozat

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes speciális köznevelést érintő intézkedésekről

 

15/2020 (XI. 26.)

EMMI határozat

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról

 

599/2021. (X. 28.)

Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

197

571/2021. (X. 6.)

Korm. rendelet

A Kormány a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

184

12/2021. (VI.15.)

EMMI utasítás

az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazat szakmai rendezvényeinek megtartásáról

 

20/2021. (VI. 8.)

EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről

105

2021. évi LII. törvény

egyes köznevelést érintő törvények módosításáról

97

23/2021. (V. 31.)

EMMI határozat

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 15/2020 (XI. 26.) EMMI határozat módosításáról

 

 

Nyomtatás