Tanügyigazgatási szolgáltatás

A tanügyigazgatás területének célja, feladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is – az Oktatási Hivatal biztosítja az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

A tanügyigazgatás területének célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket segítse.

A tanügyigazgatás területének eszközei, módszerei:

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkező 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei az alábbiak:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A tanügy-igazgatást érintő pedagógiai szakmai szolgáltatás körében prioritást élvez a köznevelési intézmények pedagógiai programjának elkészítéséhez és bevezetéséhez kért szaktanácsadói támogatás, főként intézményvezetői körben tartott tájékoztatók, másodsorban nevelőtestületi konzultációk formájában.

A tanügyigazgatás területét érintő jogszabályok:

A tanügyigazgatási szolgáltatás területén dolgozó munkatársak:

Név: E-mail-cím

Dr. Mátyus Andrea

matyus.andrea@oh.gov.hu
Nyomtatás