Rendezvényeink, szakmai programjaink, aktualitások

Vezető szaktanácsadói pályázatok nyertesei

2023. október 10-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség neve
Bacsó Ágnes Gyógypedagógia és kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló támogatása
Bolla Szilvia Óvoda
Hozák Adrienn Barbara Alapfokú művészetoktatás
Lovász Krisztina Humán (KE)
Neumayerné Eck Aliz Tanító
Pap Adrienn Intézménytámogatás
Pirkáné Marosi Andrea Humán (GYMS)
Széles Imre Természettudományok
Vanyáné Miklós Ildikó Klára Matematika és műszaki


Tisztelt Igazgatók! Tisztelt Pedagógusok!

Felhívjuk figyelmüket 2023. decemberi szakmai műhelymunkákra, programokra, amelyek jelenléti és online formában kerülnek megrendezésre.
A programok regisztrációhoz kötöttek.

Regisztráció

Jelenléti programok:

Időpont Előadó Előadás címe Célcsoport Helyszín
2023. december 4. 14:30-16:00 Gőgh Zoltán Hull a pelyhes kémia - Mikulást váró kémiai kísérletek általános és középiskolás diákok Hamvas Béla Gimnázium (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. Kézilabda pálya)
2023. december 4. 13:30-15:00 Hricsovinyi Gabriella, Garzó Krisztina Karácsonyi mézeskalácssütés, díszítés pedagógusok Mocsai Arany János Általános Iskola mintakonyhája (2911 Mocsa, Ady Endre u. 13.)
2023. december 6. 17:00 Hamál Andrea Színre lépünk "Jöjj el hozzánk, várunk rád…" leendő elsős gyermekeknek, illetve a szülőknek Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskola (2510 Dorog, Borbála lakótelep 8.)
2023. december 7. 9:00 - 9:45 Lovró Dóra, Petzné Dr Tóth Szilvia Jó gyakorlat bemutatása/Bee-Botpadlórobot alkalmazása matematika órán 4. évfolyam - bemutatóóra tanítók Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola (9022 Győr, Gárdonyi utca 2-4.)
2023. december 7. 14:30-15:30 Greksza Tünde, Egész Tamás Karikatúrák és plakátok a történelemtanításban, történelemérettségin és a kompetenciamérésben középiskolai történelemtanárok Soproni Széchenyi István Gimnázium (9400 Sopron, Templom utca 26. és online)
2023. december 12. 18:00-19:00 Liszt Ferenc Zeneiskola zongoraszakos növendékei, tanárai A kisegér karácsonya- zongoramese zenetanárok, szülők, növendékek Liszt Ferenc Zeneiskola-AMI Hangversenyterme (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 6.)
2023. december 13. 9:00-11:00 Horváth Sándorné Óvoda-iskola átmenet "Angyalszárnyak suhogása, ünnepvárás varázsa" -karácsonyi projektnap az alsó tagozatos gyerekekkel és leendő elsősökkel, valamint szüleikkel alsó tagozaton tanító pedagógusok (Téti, Csornai, Pannonhalmi Győri járás területéről) Háry László Általános Iskola (9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5.)
2023. december 13. 11:00 Kovácsné Zimborás Ágnes Nemzetközi Konferencia, Erasmus projekt és taniroda Erasmus projektben és tanirodai oktatásban résztvevő kollégák Győri Pedagógiai Oktatási Központ (9021 Győr, Szent István út 10/A.)
2023. december 14. 10:00 Nemzetközi Tanirodai Kiállítás és Verseny közgazdasági, kereskedelmi ágazatban tanító kollégák és diákjaik, gyakorlócégek Széchenyi Egyetem Apáczai Kar tornacsarnok (9021 Győr, Liszt Ferenc utca 42.)
2023. december 20. 17:00 Árkosiné Boda Krisztina Színre lépünk, Kiskarácsony leendő elsős gyermekeknek, illetve a szülőknek Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskola (2510 Dorog, Borbála lakótelep 8.)
2023. december 21.
18:00-19:30
Hozák Adrienn
és az iskola művésztanárai
Karácsonyi tanári hangverseny zenetanárok, minden zene-
kedvelő, érdeklődő közönség
Komáromi Egressy Béni AMI-
Egressy terem
(2900 Komárom, Klapka Gy. út 54.)

Online programok:

Időpont Előadó Előadás címe Célcsoport Helyszín
2023. december 4. 14:30-15:30 Lovász Krisztina Játékos feladatok órán és házi feladat formájában történelem és magyar szakos tanárok Google Meet
2023. december 4. 17:00-18:00 Neumayerné Eck Aliz Hatékony kommunikáció pedagógus és szülő között. A konfliktusok megelőzésének alapjai. tanítók, tanárok Microsoft Teams
2023. december 5. 14:30-15:30 Fazekas József A filmelemzés elmélete és gyakorlata általános és középiskolai tanárok Microsoft Teams
2023. december 7. 15:00-16:00 Makkos Mária Matematikai játékok alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos matematika órákon tanítók Google Meet
2023 december 11. 14:30-15:30 Lovász Krisztina A tanulás tanítása tanítók és tanárok Google Meet
2023. december 13. 14:30-15:30 Fazekas József Tehetséggondozás általános és középiskolai tanárok Microsoft Teams


Vezető szaktanácsadói pályázatok

Az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjai 2023. november 7-ei határidővel pályázatot hirdetnek vezető szaktanácsadói feladatellátásra. További információk a linkre kattintva olvashatók.


 

2023. évi Őszi Pedagógiai Napok

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ 2023. október 16. – október 27. között rendezte meg az Őszi Pedagógiai Napokat.

Szakmai programjaink tervezésekor arra építettünk, hogy milyen témákat javasoltak az intézmények az igényfelmérőben, és melyek azok a területek, amelyek ellátásához a szaktanácsadói kapacitásunk nem elegendő, ezért több kiváló előadó meghívásával színesítettük a programsorozatot. Az előadásokkal párhuzamosan a szaktanácsadók és a bázisintézmények pedagógusainak rendkívül gazdag kínálatából választhattak az érdeklődők.

A programok szervezése online formában, vagy személyes jelenléttel történt, de voltak hibrid lehetőségek is. Az online rendezvények elsősorban a Microsoft-Teams és a Google-Meet platformokon valósultak meg.
Gazdag programajánlataink elsősorban a pedagógusok általános szakmai módszertani képességeinek fejlesztését célozták, de kitértünk az egyes szolgáltatási területekre, nyújtottunk továbbképzési lehetőséget, hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóság témakörére, érintettük az intézményekben dolgozó gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök és osztályfőnökök munkájának támogatását.

Kiemelt rendezvényeink sorában több online programon az Oktatási Hivatal egyes főosztályairól tartottak értékes előadásokat a hivatal dolgozói. A Tananyagfejlesztési Főosztályáról Kóródi Bence Gábor főosztályvezető előadása elsősorban az igazgatókat és a tanítókat szólította meg, mivel címe „ Az élményt adó olvasás értékközvetítő és tudásépítő szerepe kisiskolás korban" volt. Téglásy Katalin szerkesztő tájékoztatta a középiskolában magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógusokat a tankönyvek új elemeiről. Csapodi Zoltán tananyagfejlesztő az állampolgári ismeretek tankönyveket mutatta be. A Köznevelési Programok Főosztályának vezetője, Dugasz János a megújuló kompetenciamérésről tájékoztatta a résztvevőket. Ismertette a résztvevőkkel, hogy milyen típusú elemzések végezhetők majd a mérési rendszer teljeskörű bevezetésével. Bemutatta, hogy az elemzések hogyan teszik lehetővé az egyéni pedagógusi teljesítmény mérését is. Hangsúlyozta, hogy a mérési eredmények értékelését helyben kell elvégezni, mivel azt, hogy mi áll az eredmények hátterében, csak a helyben dolgozó pedagógusok ismerik. Lévainé Müller Katalin osztályvezető bemutatta az intézmények közötti mentorálás jó gyakorlatait és a MENSI projekt eredményeit. Ez azért is volt különösen érdekes, mivel a Győri POK-ból két intézmény részt is vett a projektben. A legnagyobb érdeklődés a pályaválasztást támogató programot kísérte, melyen a Felsőoktatási Felvételi Főosztály vezetője, Pethő Judit a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásról tartott informatív előadást. Az érdeklődő pedagógusok, diákok és szülők megismerkedhettek a felsőoktatási rendszer képzési szintjeivel, a képzési területekkel. Fontos információkat hallhattak a felvétel menetrendjéről. Részletesen kitért főosztályvezető asszony a pontszámítás 2024. évi változásaira, melyeket példákon keresztül is bemutatott. További programunk során Csőkéné Tóth Edit és Horváthné Hájas Beatrix pályaorientációs tanácsadók a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs szolgáltatásait mutatták be az érdeklődőknek, Greilinger Judit szaktanácsadó pedig a pályaorientációt támogató mérőeszközt (POM) és annak hatékony használatát osztotta meg. A két vármegye eTwinning nagykövetei, Feketéné Kovács Zsuzsanna és Wölferné Bugovics Magdolna „Készüljünk a tanórára mesterséges intelligenciával!" címmel tartottak előadást. A résztvevők aktuális és színes, a tanítás-tanulás folyamata során jól hasznosítható ismereteket átadó előadást láthattak a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, mely az e-Twinning projekt lehetőségeit is ismertette.

Petzné Dr. Tóth Szilvia a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető adjunktusa az „Algoritmikus gondolkodás és digitális kompetencia fejlesztése a tanórákon - jógyakorlatok bemutatása" címmel tartott gyakorlatias előadást. A 2020 NAT informatikát és digitális kultúrát érintő változásokról hallhattunk röviden, kitérve részletesebben a Robotika és a kódolás alapjai témakörre. A gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről színes bemutatót láthattunk, melynek helyszínt a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, a Győri Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézménye biztosított.

Dr. Varga Szabolcs a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről és a szülői felügyeletről tartott tájékoztató előadást a résztvevőknek. Az előadás második részében a szülői felügyelet általános szabályairól hallhattak nagyon hasznos és tartalmas előadást az érdeklődők.
Nagy érdeklődés övezte Kissné Dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettesének előadását. Az egyetemi docens asszony a hatékony és tudatos pedagógiai konfliktuskezelésről az óvodai gyakorlatban- tartott színes előadást. Ismereteket szerezhettek a hallgatók a hatékony és tudatos konfliktuskezelési módszerekről, stratégiákról melyeket gyakorlati példákon keresztül mutatott be az előadó.

Molnárné Varga Katalin kommunikációs szakember, life és business coach, mediátor, tréner „Nicsak, Ki beszél? A professzionálisabb kommunikációért – Kerüljük el a csapdákat!" címmel tartott érdekes előadást, melyben az előadó a tranzakciós analízis alapján bemutatta azokat az Énállapotokat (szülői (Sz), a felnőtt (F) és a gyermek (Gy)), amelyek a kommunikációt meghatározzák. A kommunikáció során számtalanszor alkalmazunk olyan közléssorompókat, amelyek aztán a kapcsolatok megrekedéséhez vezetnek. 12 közléssorompót és azok hatását mutatta be az előadó. Továbbiakban arról beszélt, hogyan tudjuk a kommunikációs csapdákat elkerülni.

A hét során a szaktanácsadók közvetítésével számos, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai fejlesztésekről értesülhettek a pedagógusok.

A bázisintézmények is gazdag programkínálattal jelentkeztek a rendezvénysorozatra. 43 alkalmat hirdettek meg jó gyakorlataik bemutatására tanórák, szakmai műhelymunkák keretében. Az új pályázati rendszer alapján 38 bázisintézmény kezdte meg működését a Győri Pedagógiai Oktatási Központban. A pedagógiai napokon 2 témanapon több bázisintézmény együtt mutatkozott be az érdeklődő pedagógusoknak.

A 2023. évi Őszi Pedagógiai Napok számokban:

71 programon 1342 fő vett részt. Ebből 43 programot bázisintézmények szerveztek 648 érdeklődővel.

A rendezvénysorozaton az online programok népszerűségét tapasztaltuk. Míg a jelenléti programokon a részvételi arány 9,47 fő/alkalom, addig az online programokon 22,42 fő.

Bízunk Benne, hogy a résztvevők új tudást, vagy az ismeretek újszerű megközelítésével értékes tapasztalatokat szereztek a pedagógiai napok egyes rendezvényein.

Köszönjük az előadók, a szaktanácsadók és a bázisintézmények munkáját, az érdeklődő pedagógusoknak pedig a részvételt!

Nyomtatás