Rendezvényeink, szakmai programjaink, aktualitások

következő oldal »

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Igazgató Úr!

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja a „A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző és pedagógiai támogató rendszer - ESL” használatáról és tapasztalatairól ismeret frissítő online előadást tart, melyre sok szeretettel várjuk az intézményük azon kollégáját/kollégáit, akik a lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatással foglalkoznak.

Időpont: 2023. június 20. 14:00

Helyszín: Microsoft Teams

A köznevelési törvény 2014-től írja elő a lemorzsolódás megelőzését szolgáló, a prevenciót, beavatkozásokat támogató pedagógiai jelzőrendszer működtetését, az iskolaelhagyás folyamatainak jobb megértése, az összehangolt intézkedések érdekében.

Célunk: Az elmúlt évek tapasztalatainak átadása, esetleges adatszolgáltatási hibák elkerülése, tudásfrissítés

Főbb témakörök:

  • Jogszabályi háttér
  • ESL rendszer működése
  • Adatszolgáltatásoknál előforduló hibák
  • A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek
  • POK által szervezett, koordinált, ajánlott szakmai szolgáltatások

Várjuk szíves jelentkezésüket!

Regisztráció


2023. évi Tavaszi Pedagógiai Napok

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ 2023. március 15. és 2023. március 31. között rendezte meg a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napokat.

Szakmai programjaink tervezésekor arra építettünk, hogy milyen témákat javasoltak az intézmények az igényfelmérőben, és melyek azok a területek, amelyek ellátásához a szaktanácsadói kapacitásunk nem elegendő, ezért több kiváló előadó meghívásával színesítettük a programsorozatot. Az előadásokkal párhuzamosan a szaktanácsadók és a bázisintézmények rendkívül gazdag kínálatából választhattak az érdeklődők.

A programok szervezése online formában, vagy személyes jelenléttel történt. Az online rendezvények elsősorban a Microsoft-Teams és a Google-Meet platformokon valósultak meg.

Gazdag programajánlataink elsősorban a pedagógusok általános szakmai módszertani képességeinek fejlesztését célozták és kitértünk az egyes szolgáltatási területekre. Továbbképzési lehetőséget nyújtottunk, hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra nevelés témakörére, érintettük a lemorzsolódás veszélyének hatékony kezelését, pályaorientációt, idegen nyelvi kompetencia fejlesztését, a konfliktuskezelés témakörét és az osztályfőnökök munkájának támogatását. Kiemelt rendezvényeink sorában - egy online előadáson - az Oktatási Hivatal képviseletében Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető tájékoztatta a kollégákat a POM mérés hasznosságáról a pályaorientáció területén. Szemenyei Mariann témavezető az EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása- című projektben résztvevő óvodai intézmények vezetőinek tartott előadást.

Minden programsorozaton törekszünk a pedagógusok lelki egészségének fejlesztését támogatni. Jelen programsorozatunkon ezt szolgálta Molnárné Varga Katalin coach tréningje: ÖnbizalomNövelde Rólad szól… címmel.

A szakmai szolgáltatások közül a tanügyigazgatás kiemelt terület volt a programsorozatunkon. Az óvoda pedagógusoknak Boros Anikó Katalin, a Győri POK dolgozója és Bolla Szilvia vezető szaktanácsadó, Szrnka Anna szaktanácsadó, míg az iskoláknak dr Stancig Zoltán a Győri Tankerületi Központ szakmai vezetője és dr. Veres Mária, a Győri POK jogásza tartott gazdag tájékoztatást a témában.

Feketéné Kovács Zsuzsanna, valamint Wölferné Bugovics Magdolna e-Twinning nagykövetek előadásán a résztvevők hallhattak a nemzetközi kapcsolatok és kreatív pedagógiai módszerek időszerűségéről. A résztvevők aktuális és színes, a tanítás-tanulás folyamata során jól hasznosítható ismereteket átadó előadást láthattak, mely az e-Twinning projekt lehetőségeit is ismertette.

Az óvodapedagógusoknak szólt Dr. Tóth-Merza Katalin klinikai szakpszichológus az óvodai konfliktusokról, azok megelőzéséről és kezeléséről szóló előadása. A témát a pszichológus szemszögéből vizsgálta, de sok gyakorlati tanácsot, ötletet adott a helyes kommunikációra, különösen a szülőkkel való kapcsolattartás során.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának előadói gazdagították a programkínálatot.

A tanítóknak Kövecsesné Dr. Gősi Viktória egyetemi docens által vezetett szakmai foglalkozás a meseterápiáról szólt, valamint annak szerepéről az érzelmi intelligencia fejlesztésében.

A Mobilis Interaktív Élményközpont is bemutatkozott két programmal, a felső tagozatos általános iskolai pedagógusokat és a középiskolai tanárokat szólították meg a projektpedagógia és alkotópedagógia jógyakorlatainak bemutatásával.

A minősítéssel összefüggésben Glodánné Kovács Andrea szakértő bemutatta a hallgatóságnak, mi történik a minősítési eljárást követően, szólt a portfólió tartalmi elemeiről, kitért többek között a feltöltési határidőre, valamint a kötelezően, illetve szabadon választható dokumentumok csatolására. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be a minősítési bizottság munkáját, az értékelés mikéntjét, illetve alapjait. Hasznos információkkal szolgált a látogatási napra történő felkészülésre vonatkozóan is.

A Pedagógiai Napok rendezvénysorozatában az Országos Vérellátó Szolgálat képviseletében Ohnsorge Éva tájékoztatta a középiskolás osztályokat a véradás szükségességéről, felelősségéről, hasznáról.

Walczer Zsuzsanna rendőr őrnagy az iskolai erőszakról szólt előadásában, a szülők, a pedagógusok és elsősorban a diákok szemszögéből vizsgálta a problémát.

A két hét során számos, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai fejlesztésről értesülhettek a pedagógusok, pl. matematika, fizika, biológia, természettudományok. Nagy érdeklődés övezte pl. a „Korai többnyelvűség szemléletének meghonosítása az óvodától az egyetemi képzésig” című rendezvényt is. A műhelymunkák, bemutató órák segítették az SNI-s tanulókkal való foglakozást, kitértek a fenntarthatóság témakörére, a szövegértés fejlesztésére.

A bázisintézmények gazdag programkínálattal jelentkeztek a rendezvénysorozatra. Közel 40 alkalmat hirdettek meg jó gyakorlataik bemutatására tanórák, szakmai műhelymunkák keretében.

A 2023. évi Tavaszi Pedagógiai Napok számokban:

58 programon 1248 fő vett részt. 14 rendezvény jelenléti formában, 44 online került megszervezésre.

 

 


Tisztelt Igazgatók! Tisztelt Pedagógusok!

 

Felhívjuk figyelmüket aktuális akkreditált továbbképzéseinkre, amelyekre a https://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon tud jelentkezni.

 

A továbbképzés címe Alapítási engedély száma Óraszáma Időpontja Helyszíne Információ és jelentkezés
Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton

237/8/2022

30 2023. május 8., 9., 11. Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Nánai-Simon Nikolett
nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu
06/30-9833345
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 276/8/2022 40 2023.05.12-25., távoktatás 05.30-31. kontakt napok

Moodle

Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Nánai-Simon Nikolett
06/30-9833345
http://tovabbkepzes.sulinet.hu 

 

Tisztelt Igazgatók! Tisztelt Pedagógusok!

Szeretettel várjuk Önöket szaktanácsadóink május-júniusi programjaira. Regisztrálni a programban megadott elérhetőségeken lehetséges az előadás előtti napig. Tantestületi jelentkezés esetén elég az intézmény központi e-mail címét megadni.

online programjaink:

Műhelymunka címe

Szaktanácsadó neve

Időpont

Ajánló

Jelentkezés

A kompetenciamérés eredményeinek értékelése

Beckerné Neuberger Marianna

2023.május 02. 14:30 óra

Az országos mérés adatainak elemzése körültekintő, alapos munkát igényel, évek óta fejlesztik az elemzési módszereket. Az összegzés elkészítése, a saját intézményre vonatkozó legfontosabb tanulságok levonása fontos feladat. Ezek alapján szükséges lehet felülvizsgálni, majd módosítani az intézmény mérési-értékelési rendszerét, illetve intézkedési tervet készíteni.

Regisztráció

 

Matematikai kompetenciák fejlesztése nem matematikaórán

Mészárosné Nagy Éva

2023.május 04. 14:30 óra

Tanítók, tanárok

Regisztráció

Lapbook készítés

Horváth Gyöngyi Klaudia

2023. május 08. 14:00 óra

A lapbook, mint tanulási technika alkalmazása alsó tagozaton.

Regisztráció

A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása az óvodában

Horváthné Herceg Melinda

2023.május 08. 08:00 óra

Óvodapedagógusoknak

 

Regisztráció

 

Ének-zenei képességfejlesztés változatos módon, képességfejlesztő játékok segítségével.

Nádasné Erdei Andrea

2023.május 09. 13.00

Óvodapedagógusoknak

Regisztráció

Szakmai műhelyfoglalkozás a BTM és SNI gyermekek, tanulók integrált nevelésének, oktatásának megvalósításáról; a feladatellátás erősségei, gyengeségei, megoldandó problémákra javaslattétel.

 

Bacsó Ágnes

2023. május 10. 14:00 óra

Azokat a kollégákat várom (vezető, helyettes, tagintézményvezető, munkaközösségvezető, együttnevelésben részt vevő pedagógus, gyógypedagógus), akik intézményi szinten átlátják a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók együttnevelésének rendszerét, és jobbító szándékkal visszajelzéseket tudnak adni a feladatellátás intézményi szintűhatékonyságának és eredményességének javítására.

Regisztráció

Milyen probléma esetén forduljunk szakemberhez? Szakértői vizsgálat kérése, menete. Miben tud segíteni a pedagógiai szakszolgálat?

Koós- Molnár Rózsa

2023.május 10. 14.00 óra

Érdeklődő pedagógusoknak

Regisztráció

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek együtt nevelésének segítése. (SNI, BTMN, Tehetség)

Andrekovics Aranka

2023. május 10. 13.00 óra

Óvodapedagógusoknak

Regisztráció
A hatékony kommunikáció alapjai pedagógus és szülő között. Konfliktusmegelőzési módszerek elsajátítása Neumayerné Eck Aliz 2023.május 10
17.00 óra
Érdeklődő pedagógusoknak Regisztráció

A boldogságprogram bemutatása

Horváth Gyöngyi Klaudia

2023. május 11. 14:00 óra

Alsós tanítók

Regisztráció

Kahoot! használata tanórán, és tanórán kívül

Horváth Gyöngyi Klaudia

2023. május 15. 14:00 óra

A Kahoot! felület használata az oktatásban. Gyakorlati bemutató lépésről lépésre.

Regisztráció

Középszintű matematika írásbeli érettségi feladatok pontozásának megbeszélése, közös elvek kialakítása.

Vanyáné Miklós Ildikó

Komárom-Esztergom Vármegye

 

2023. május 17. 14:30 óra

Matematika középszintű érettségit javító tanároknak

Regisztráció

Mit tehet az óvónő integrált óvodás esetében?

Erdősné Krizsán Anikó

2023.május 17. 13:00 óra

"Magamra maradtam!" elméleti és gyakorlati példákat tartalmazó előadás az SNI-s, BTMN-es és tehetségígéretes gyerekekre fókuszálva.

Regisztráció

Mérés-értékelés az iskolában.

Tomasovszky Edit

2023.május 17. 14:30 óra

Érdeklődő pedagógusoknak

Regisztráció

Társ-és önismeretfejlesztő játékok, gyakorlatok:

Makkos Mária

2023. május 18. 14:00 óra

Alsós tanítók

Regisztráció

Fenntarthatóságra nevelés a németórán

Veres Mária

2023. május 18. 14:30 óra

Projektötletek és -vázlatok, kreatív feladatok a téma feldolgozásához,
7-8. osztályban tanító tanárok és középiskolai tanárok számára

 

Regisztráció

 

Interaktív feladatok használata biológia órákon

Lányi Szilvia

2023. május 18. 14:00 óra

Általános Iskola- biológia tanárok, természettudományt tanítók részére

Regisztráció

Pályaorientáció az általános iskolában

Pap Adrienn

2023. május 18. 15:00 óra

A fogalom tisztázása, támogató módszerek, mérési lehetőségek. Pályaorientációs programok, hasznos felületek. Pályaválasztás.

Regisztráció

Erőszakmentes kommunikáció

Szabó Andrea Mária

2023. május 18. 15:00 óra

A témakörrel kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat Marshall B. Rosenberg Így is lehet nevelni és tanítani (Erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon), Garamvölgyi György Az erőszakmentes kommunikáció oktatása az általános iskolában című kiadványa és Rambala Éva tréningjén szerzett ismeretek alapján tervezem összefoglalni.

Regisztráció

Középszintű matematika írásbeli érettségi feladatok pontozásának megbeszélése, közös elvek kialakítása.

Árki Tamás
Győr-Moson-Sopron vármegye

2023. május 19. 14:00 óra

Matematika középszintű érettségit javító tanároknak.

Regisztráció

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer, a rövid DIFER használata

Csébi Melinda

2023. május 19. 13:00 óra

Óvodapedagógusoknak

Regisztráció

Az online térben való létezés veszélyei.

Berényi Mónika

2023.május 22. 15:00 óra

Az online bántalmazás elleni fellépés lehetőségei és módszertana, filmekkel.

Regisztráció

A pedagógiai prevenció lehetőségei az óvodai élet mindennapjaiban

Németh Judit

2023. május 24. 14:00 óra

Óvodapedagógusoknak

Regisztráció
Milyen egy ökoiskola? Lányi Szilvia 2023. május 25.
14:00 óra
Általános iskola pedagógusai Regisztráció
A rajz üzenete Baranyai Anita 2023. május 26. 14:00 óra Érdeklődő pedagógusoknak Regisztráció
A moderáció, mint a konfliktuskezelés lehetséges eszköze Csejtey Mónika Beatrix 2023. május 26. 13.00 óra Általános Iskolai és Középiskolai pedagógusoknak, pedagógus asszisztenseknek, gyógypedagógusoknak, szülőknek. Regisztráció
Konfliktuskezelés lehetőségei a köznevelési intézményeiben Bacsó Ágnes 2023. május 31. 14.00 óra A nevelés és oktatás során adódó konfliktushelyzetek kezelésének jó gyakorlatai. A kialakult konfliktushelyzetekre megoldások keresése. Regisztráció

Resztoratív technikák (mediáció - facilitáció), mint a konfliktuskezelés alternatív vitarendezés módszerei

Csejtey Mónika Beatrix

2023. június 02. 13.00 óra

Általános Iskolai és Középiskolai pedagógusoknak, pedagógus asszisztenseknek, gyógypedagógusoknak, szülőknek.

 

Regisztráció

 

Erőszakmentes kommunikáció a konfliktuskezelés gyakorlatában Csejtey Mónika Beatrix 2023. június 09. 13.00 óra Általános Iskolai és Középiskolai pedagógusoknak, pedagógus asszisztenseknek, gyógypedagógusoknak, szülőknek. Regisztráció
Az online térben való létezés veszélyei Berényi Mónika 2023.június 13. 14:30 óra Az online bántalmazás elleni fellépés lehetőségei és módszertana, filmekkel. Regisztráció
Az iskolaérettségig vezető út sikerei, nehézségei. Erdősné Krizsán Anikó 2023. június 14. 13.00 óra
Új időpont: 2023. június 7. 13.00 óra
Napjaink pedagógiai nehézségei, konkrét feladatai, a gyermekek sikeres
iskolakezdését illetően.
Regisztráció
Vezetői együttműködés fejlesztése a köznevelési intézményekben Bacsó Ágnes 2023. június 21. 14.00 óra A köznevelési intézményt irányító, vezető feladatokat ellátó vezetők, pedagógusok munkájának szakmai, módszertani támogatása; hatékonyság és eredményesség növelése érdekében egyéni interjúk, vezetői coaching, diagnózis felállítás, fejlesztési területek meghatározása, fejlesztési tervek kidolgozása. Regisztráció

 

jelenléti programjaink:

Műhelymunka címe

Szaktanácsadó neve

Időpont, helyszín

Ajánló

Jelentkezés

Pressley Ridge módszertani program keretein belül működő konfliktuskezelési modell bemutatása

Hétindító beszélgetőkör, tanóra bemutató, interaktív beszélgetés a programról, a konfliktusok megelőzésének módjairól és kezelésének gyakorlatáról.

 

Papp Gyöngyi

2023.05.08.
8.00-12.00 óra

Győri Kossuth Lajos Általános Iskola, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 13.

 

Pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó szakemberek, 1-8. osztály

 

Regisztráció

Microbit robot programozás SNI fiatalokkal-bemutató óra formájában

Orosz Aletta

2023. május 11.
9.00 óra
Győri Szakképzési Centrum Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége, 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26.

 

Regisztráció

A portfólió készítésének és védésének bemutatása.

Schweininger Anita

2023. május 12.
14:00 óra

Tatabányai Árpád Gimnázium (2800 Tatabánya, Fő tér 1.)

 

A program iránt érdeklődő általános és középiskolai pedagógusok

Regisztráció

IKT tippek tanórákra

Nagy János

2023. május 15.
14:00 óra

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2840 Oroszlány, Eszterházy u. 102)

 

Érdeklődő pedagógusoknak

Regisztráció

Az érzelmi intelligencia fejlesztésének jelentősége a pedagógiai gyakorlatban

Ábrahám Csaba

2023. május 16.
14:30 óra

Pilinszky János Általános Iskola, Nyúl, Jókai u. 21.Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők, pedagógiai asszisztensek és minden érdeklődő kolléga részére az alapfokú oktatásban és nevelésben

Regisztráció

Hogyan segíthetjük hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett tanulóinkat? Lehetőségeink az esélyegyenlőség terén Neumayerné Eck Aliz

2023.május 16.
15.00 óra

Győri POK 9021 Győr, Szent István u. 10/A (Iparkamara épülete)
Az ifjúságvédelem alapjainak ismerete egyre fontosabb szerepet kap munkánk során. Adjunk esélyt a hátrányos helyzetű diákoknak, váljunk esélyteremtő intézménnyé! Regisztráció
Az Excel táblázatkezelő alapszintű használata Dörnyei Szilvia 2023. május 17.

15:00 óra

Tatabányai Árpád Gimnázium, 2800 Tatabánya, Fő tér 1.

Olyan nem informatika/digitális kultúra szakos kollegák számára, akik ismerkednének a táblázatkezelés alapjaival Regisztráció
Vezetői és intézményi önértékelési feladatok a gyakorlat tükrében Gere Attiláné

2023. május 17.
14.00 óra

Győri POK, 9021 Győr, Szent István u. 10/A (Iparkamara épülete)

Az önértékeléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsok, a felületkezelés segítése. Regisztráció
SNI fiatalok szakmaválasztásának támogatása - előadás formájában Pozsgai Péter Pálné
2023. május 18.
9.00 óra
Győri Szakképzési Centrum Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége, 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26.

Regisztráció
Közösségfejlesztő pedagógiai játékok bemutatása Schweininger Anita

2023. május 18.
14:30 óra

Tatabányai Árpád Gimnázium, 2800 Tatabánya, Fő tér 1.
A program iránt érdeklődő általános és középiskolai pedagógusoknak
Regisztráció
„Barátság-koncert”
Popper Ágnes

2023. 05. 19.
15.00

Liszt Ferenc Zeneiskola-AMI, 9022 Győr, Liszt F. u. 6.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a keszthelyi-pozsonyi és győri zeneiskolás növendékek hangversenyére.
Regisztráció
Látássérült tanuló nevelésének, oktatásának segítése,
saját tapasztalat megosztása
Dörnyei Szilvia

2023. május 24.
15:00 óra

Tatabányai Árpád Gimnázium, 2800 Tatabánya, Fő tér 1.

Azon kollegák számára, akiket érdekel olyan sajátos nevelési igényű diák tanítása – akik a szakértői bizottság szerint - látási, és/vagy hallási fogyatékossággal rendelkeznek. Regisztráció
Személyiség és közösségfejlesztés a kollégiumi nevelésben Ábrahám Csaba

2023. május 30.
14:30 óra

Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9021 Győr, Szent István u. 10/A. Iparkamara épülete
Kollégiumi nevelők, csoportvezetők és minden érdeklődő kolléga részére a középfokú nevelésben Regisztráció
Sportnap – Érzékenyítés – „Fuss, hogy ne legyen akadály!”

Bodrogai Tibor,
Endrédiné Mocsnik Mariann,
Soltész Éva

2023. június 13.
8.30-12.30-ig

Esztergom, Sportcsarnok

2500 Esztergom, Helischer József út 5.
Ajánljuk programunkat általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusaiknak, akik szeretnének sajátos nevelési igényű tanulóinkkal együtt sportolni, szórakozni!
5.1.2. Az OKM helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása (5 órás továbbképzés igazolással) Greilinger Judit

2023.június 19.
9:00 óra

Győri Pedagógiai Oktatási Központ, 9021 Győr, Szent István u. 10/A. Iparkamara épülete

Azoknak a kollégáknak ajánlom, akik a tantestületen belül foglalkoznak a kompetenciamérés eredményeinek értékelésével. Az alapfogalmak tisztázása után bemutatom, hogyan kell értelmezni a kompetenciamérésben szereplő ábrákat. A résztvevők megismerhetik a FIT elemző szoftverben rejlő azon lehetőségeket, amelyeknek segítségével árnyaltabb képet kaphat az iskolájuk a tanulók teljesítményéről, és meghatározhatják a fejlesztési irányokat. Regisztráció

 

 

  • 1. Rendezvényeink, szakmai programjaink, aktualitások
  • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »