Pedagógiai tájékoztatás

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

Digitális Témahét – Projektíró pályázat 2018

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2017/18-as tanévben a Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között lesz, és reméljük, hogy a résztvevők száma ismét tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, és a digitális közgyűjtemények használata.

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Bővebben >>

 


 

Pedagógiai tájékoztatás területének általános leírása

A pedagógiai tájékoztatási terület feladata a köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak a közneveléssel kapcsolatos nevelési, tantárgyi, műveltségterületi, szakmódszertani tájékoztatása, módszertani támogatása. Minőségi szolgáltatás útján hozzáférés biztosítása számukra a szakmai információkhoz és a dokumentumok teljes spektrumához, egységes szakmai színvonalon.

A pedagógiai tájékoztatás területén dolgozó munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Dr. Reiner-Tóth Viktória reiner-toth.viktoria@oh.gov.hu


A pedagógiai tájékoztatás szakmai szolgáltatás eszközei és módszerei

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechno-lógiai módszertani támogatások nyújtása:,

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése

 • ennek keretében kerül sor a Győri POK Hírek című kiadványunk rendszeres kiadására

c) a Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal

A könyvtár-pedagógiai tájékoztatás tervezése

Könyvtár pedagógia a könyvtárban vagy könyvtári dokumentumok használatával ismeretszerzéssel, ismeretközvetítéssel, információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat.

A könyvtár-pedagógia területei:

 • információszerzési technikák alkalmazása
 • a tájékoztatás segítése
 • az iskolai könyvtárhasználat tanítása (a tanítandó anyag összeállítása, óravázlatok, bemutató órák, jó gyakorlatok gyűjtése, elemzések, értékelések)
 • az olvasóvá nevelés folyamatának didaktikája
 • on-line tájékoztatás
 • szakmai fórumok, rendezvények
 • kapcsolattartás: gyakorlati órák látogatása, jó gyakorlatok gyűjtése
 • a könyvtár működése, használata (beiratkozás, kölcsönzés, helyben használat)
 • állománygondozás (gyarapítás, ellenőrzés, állományvédelem, selejtezés)
 • nyilvántartás
 • a könyvtárostanár szakmai fejlődése, pedagógusi előmenetelének támogatása

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Jogszabályi háttér:

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Kiadványaink >>

Oktatástechnikai és oktatástechnológiai segédletek >>

Szakmódszertani tájékoztatók, segédletek >>

Könyvtárpedagógia >>

Nyomtatás