Pedagógiai tájékoztatás

A pedagógiai tájékoztatás területének célja, feladata

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai tájékoztatás területén keresztül segít elő, hogy a köznevelési intézmények vezetői és pedagógusai hozzájussanak a nevelési, műveltségterületi, tantárgyi, szakmódszertani információkhoz, a sokrétű tapasztalatok megosztásához.

A pedagógiai tájékoztatás területét érintő jogszabályi háttér

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

 

A pedagógiai tájékoztatás területén dolgozó munkatárs:

Név: E-mail-cím:
Gesztesi-Gross Péter
gesztesi-gross.peter@oh.gov.hu


A pedagógiai tájékoztatás szakmai szolgáltatás eszközei és módszerei:

 • a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechno-lógiai módszertani támogatások nyújtása
 • a nevelési, műveltségterületi, tantárgyi, szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése
  • ennek keretében kerül sor a Győri POK Hírmondó című kiadványunk rendszeres kiadására (évente 10 szám)
 • a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködés az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal

A Győri POK Hírmondó kiadvány aktuális és régebbi letölthető számai.

Oktatástechnológiai ajánlások, segédletek:

Az oktatástechnológia az oktatástechnikát is magában¬foglaló szélesebb fogalom. A fogalmon az oktatási folyamat minőségi javítását szolgáló eszközök, anyagok, módszerek, személyi tényezők együttesét és ezen komponensek összehangolt a tanítási-tanulási folyamatban megnyilvánuló célirányos működését értjük. Az oktatástechnológia egyrészt adott audiovizuális ismerethordozók, más néven információhordozók szaktárgyankénti néha azonos, máskor eltérő alkalmazásainak módszertanával, másrészt a tanításban használt szoftverek tervezésével, kivitelezésével, kipróbálásával, alkalmazásának hatékonyságvizsgálatával, s ezen tevékenységekhez kapcsolódó elméleti-gyakorlati tudnivalóival foglakozik.


Az utóbbi időben a klasszikus oktatástechnológia alapjaira épülve a digitális technikai eszközök és rajtuk futó szoftverek alkalmazása került előtérbe a tanórákon történő tanítási-tanulási folyamat során.

Klasszikus OTE ______________ Különszám 1. ____________ Különszám 2.

 

A könyvre és a Győri POK Hírmondó feni számaira kattintva sok szakmai írással és hasznos linkkel találkozhatunk, amelyek elősegíthetik a pedagógusok munkáját a digitális oktatás gyakorlati végrehajtása során.

Módszertan, oktatástechnológia

OH Digitális Pedagógia Módszertani Ajánlások Gyűjteménye

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Modszertani_gyujtemeny_01_08_compressed.pdf

Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire és eszközeire

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire

Nemzeti Köznevelési Portál

https://www.nkp.hu/

Sulinet Tudásbázis

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu

Oktatástechnológia fejlesztése a köznevelésben

http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/download/59/82

Oktatástechnológiai, oktatási, rendszerfejlesztési és humán teljesítménytechnológiai modellek

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6019/1/366_377_N%C3%A1dasi.pdf

Magyar Elektronikus Könyvtár

https://mek.oszk.hu/

Oktatás és technológia

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html

Oktatást segítő anyagok linkgyűjteménye

https://oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Gyor/2021/Oktatast_segito_anyagok_linkgyujtemenye.pdf

A könyvtár-pedagógia területei:

 • információszerzési technikák alkalmazása
 • a tájékoztatás segítése
 • az iskolai könyvtárhasználat tanítása (a tanítandó anyag összeállítása, óravázlatok, bemutató órák, jó gyakorlatok gyűjtése, elemzések, értékelések)
 • az olvasóvá nevelés folyamatának didaktikája
 • on-line tájékoztatás
 • szakmai fórumok, rendezvények
 • kapcsolattartás: gyakorlati órák látogatása, jó gyakorlatok gyűjtése
 • a könyvtár működése, használata (beiratkozás, kölcsönzés, helyben használat)
 • állománygondozás (gyarapítás, ellenőrzés, állományvédelem, selejtezés)
 • nyilvántartás
 • a könyvtárostanár szakmai fejlődése, pedagógusi előmenetelének támogatása

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma:

 • Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.
 • A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.
 • A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
 • Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!
 • Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

Elektronikus könyvtárak, könyvtár-pedagógia, hasznos könyvtári honlapok:

Elektronikus könyvtárak, katalógusok:

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

www.odrportal.hu

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisa

https://matarka.hu/

Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriumai

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/04/idoszaki-kiadvanyok-repertoriumai/5634/

Magyar Országos Közös Katalógus

http://www.mokka.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár

https://mek.oszk.hu/

Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa

http://www.oszk.hu/humanus/

Gyermek – és ifjúsági könyvek

http://www.gyermekirodalom.hu/

Könyvtári Intézet

http://ki.oszk.hu/

Könyvtár-pedagógia

Oktatási Hivatal Könyvtárpedagógia

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/konyvtarpedagogia

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

https://www.opkm.hu

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

http://www.opkm.hu/webi

Könyvtáros Tanárok Egyesülete

http://www.ktep.hu/

Könyvtárostanár

https://konyvtarostanar.wordpress.com/

Könyvtárhasználati óravázlatok

https://www.ktep.hu/kisKTE7

Olvasóvá nevelés

https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=33284312

Neteducatio

http://neteducatio.hu/

Magyar Olvasástársaság

http://www.hunra.hu/

 


eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás