Pedagógiai értékelés területének általános leírása

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja, feladata

A köznevelési intézményekben végzett oktató-nevelő munka eredményességének növelése, a gyermekek, tanulók eltérő szocio-kulturális hátteréből fakadó egyenlőtlenségek intézményes kiegyenlítése, a lemaradás és lemorzsolódás okainak pedagógiai eszközökkel és módszerekkel történő megszüntetése érdekében az intézményvezetők, a fenntartók és a pedagógusok segítése a pedagógiai értékelés eszközeivel és módszereivel.

A pedagógiai értékelés szolgáltatási területen dolgozó munkatársak:

Név: E-mail-cím:
Bódi Judit Éva bodi.judit.eva@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu

A pedagógiai mérés, értékelés területét érintő jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. §, 10.§ c, 12.§ b, c), 13.§ (1), 14.§ a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A POK hatásköre és feladatai:

 • felméri a vármegyéjében az illetékességi területén a pedagógiai értékelés szolgáltatási területen jelentkező intézményi igényeket
 • megtervezi a meglevő személyi kapacitás függvényében a szolgáltatásnyújtást
 • kidolgozza a szolgáltatásnyújtás megvalósításának éves munkatervét, benyújtja jóváhagyásra, jóváhagyás után végrehajtja
 • részt vesz a munkacsoport munkájában
 • együttműködik az OH Köznevelési Programok Főosztályával az országos és nemzetközi mérések szervezésében, megvalósításában
 • együttműködik más területek referenseivel

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei:

 • pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.
 • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,

E pedagógiai szakmai szolgáltatás alapvetően a szaktanácsadók tevékenységével valósul meg, ennek részletes eljárásrendjét a szaktanácsadói szolgáltatási protokoll tartalmazza.

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A pedagógiai mérés, értékelés területének szakmai linkjei:

A digitális országos mérések általános leírása:

Az országos tanulói mérések lebonyolítása:

Példafeladatok

Tudnivalók az idei digitális országos kompetenciamérésről:

Digitális országos mérések előzetes tanulói eredményei:

Az Országos Kompetenciamérések eredményei az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Az Országos kompetenciamérés mutatóinak értelmezése az alábbi linkre kattintva érhető el:

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listája elérhető az alábbi linkre kattintva:

Idegen nyelvi mérés lebonyolítása elérhető az alábbi linkre kattintva:

Célnyelvi mérés lebonyolítása elérhető az alábbi linkre kattintva:

A Köznevelési Elemzési Jelentések - az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályának negyedévenként megjelenő online folyóirata - elérhető az alábbi linkre kattintva:

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről az alábbi linken talál információt és itt olvashatók az éves országos jelentések:

Nemzetközi mérésekről információk:

ICILS: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/icils

PISA: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa

TIMSS: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss

PIRLS: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls

Nyomtatás