Pedagógiai értékelés területének általános leírása

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja

A köznevelési intézményekben végzett oktató-nevelő munka eredményességének növelése, a gyermekek, tanulók eltérő szocio-kulturális hátteréből fakadó egyenlőtlenségek intézményes kiegyenlítése, a lemaradás és lemorzsolódás okainak pedagógiai eszközökkel és módszerekkel történő megszüntetése érdekében az intézményvezetők, a fenntartók és a pedagógusok segítése a pedagógiai értékelés eszközeivel és módszereivel.

A pedagógiai értékelés szolgáltatási területen dolgozó munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Bódi Judit Éva bodi.judit.eva@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A POK hatásköre és feladatai

 • felméri a megyéjében az illetékességi területén a pedagógiai értékelés szolgáltatási területen jelentkező intézményi, fenntartói igényeket
 • megtervezi a meglevő személyi kapacitás függvényében a szolgáltatásnyújtást
 • kidolgozza a szolgáltatásnyújtás megvalósításának éves munkatervét, benyújtja jóváhagyásra, jóváhagyás után végrehajtja
 • ellátja az országos mérésekkel kapcsolatos megyei szervezési, koordinálási feladatokat
 • részt vesz a munkacsoport munkájában
 • együttműködik más területek referenseivel

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei:

 • pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

 

E pedagógiai szakmai szolgáltatás alapvetően a szaktanácsadók tevékenységével valósul meg, ennek részletes eljárásrendjét a szaktanácsadói szolgáltatási protokoll tartalmazza.

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja

A köznevelési intézményekben végzett oktató-nevelő munka eredményességének növelése, a gyermekek, tanulók eltérő szocio-kulturális hátteréből fakadó egyenlőtlenségek intézményes kiegyenlítése, a lemaradás és lemorzsolódás okainak pedagógiai eszközökkel és módszerekkel történő megszüntetése érdekében az intézményvezetők, a fenntartók és a pedagógusok segítése a pedagógiai értékelés eszközeivel és módszereivel.

A POK hatásköre és feladatai

 • felméri a megyéjében az illetékességi területén a pedagógiai értékelés szolgáltatási területen jelentkező intézményi, fenntartói igényeket
 • megtervezi a meglevő személyi kapacitás függvényében a szolgáltatásnyújtást
 • kidolgozza a szolgáltatásnyújtás megvalósításának éves munkatervét, benyújtja jóváhagyásra, jóváhagyás után végrehajtja
 • ellátja az országos mérésekkel kapcsolatos megyei szervezési, koordinálási feladatokat
 • részt vesz a munkacsoport munkájában
 • együttműködik más területek referenseivel

 

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei:

 • pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

 

E pedagógiai szakmai szolgáltatás alapvetően a szaktanácsadók tevékenységével valósul meg, ennek részletes eljárásrendjét a szaktanácsadói szolgáltatási protokoll tartalmazza.

Az országos kompetenciamérés (OKM) mérési eredményei megtekinthetők: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

Nyomtatás