Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző és támogatórendszerének területe

  • A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában,
  • a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése,
  • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés,
  • a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása.
 • A szolgáltatási terület célja, feladata:

  A lemorzsolódás megelőzése területét érintő jogszabályi háttér:

  Az Európai Unió 2010-2020 évekre szóló stratégiájának egyik célja a tagországokban a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá történő csökkentése. Ennek érekében készültek el az alábbi jogszabályok Magyarországon:

  A köznevelési rendszerben bevezetésre került a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, melynek jogszabályi háttere a következő:

   

A lemorzsolódás megelőzése területén dolgozó munkatársak:

Név: E-mail-cím:
Boczor-Lehner Melinda boczorlehner.melinda@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Mosolits Lászlóné mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Nánai-Simon Nikolett nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu

A Győri POK pedagógiai- szakmai szolgáltatási ajánlata, a témában érintett intézmények számára:

1. Pedagógustámogató tevékenységek

 • A korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése mesterpedagógus intézményfejlesztési szaktanácsadó segítségével.
 • Tájékoztatás az iskolai lemorzsolódást csökkentő és bevált intézményi jó gyakorlatokról.
 • Szaktanácsadói látogatás (egyaránt jelenthet osztálytermi látogatást követő módszertani tanácsadást és egyéb konzultációt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához kapcsolódóan).
 • Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadóinkkal, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
 • A témához kapcsolódó eszközök, módszerek megismertetése, alkalmazásukra történő felkészítés mesterpedagógus szaktanácsadók által (hospitálási lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadó által tartott bemutató órán, differenciálás, egyéni képességfejlesztés, kooperatív tanulásszervezés, Arizona program, mérés-értékelés).
 • Akkreditált képzések biztosítása:
  • Tanulás tanítása
  • Az érzelmi intelligencia és fejlesztése. Hogyan bánjunk önmagunkkal és másokkal?
  • Konfliktusok konstruktív kezelése a pedagógiai gyakorlatban
  • Intézményi nevelés-oktatás (Egészségnevelés, mentálhigiéné)
  • Kompetencia fejlesztő, mesterpedagógus szaktanácsadó által tartott 5- 10 órás képzések a feltárt hiányterületekhez kapcsolódóan
  • Nevelőtestületi érzékenyítő képzések
  • Célirányos műhelyfoglalkozások tartása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek

 • Segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében, nyílt fórumok szervezése intézményfenntartók és intézményvezetők részére.
 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
 • Vezetői együttműködések támogatása.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

 • Az adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást.
 • Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
 • Önképzést segítő felületek, alkalmazások biztosítása.
 • Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással).
 • Szervezet-, vagy intézményfejlesztést támogató mesterpedagógus szaktanácsadói segítségnyújtás.

Hasznos linkek:

 • A lemorzsolással veszélyeztetett tanulók területi megoszlásának kimutatása.
 • Végzettség nélküli iskolaelhagyással kapcsolatos alábbiakban felsorolt szakmai anyagok a Végzettség nélküli iskolaelhagyás linken találhatók:
  • A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerről és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendjéről szóló prezentációk
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéséhez kapcsolódó szakmai segédanyagok.
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó online adatgyűjtés adattáblái.
  • Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok.
Nyomtatás