Archívum

Meghívó az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt helyi szintű bemutatására Győr-Moson-Sopron megyében

A rendezvény átfogó képet kíván nyújtani az Oktatási Hivatal által megvalósítás alatt álló köznevelési projektekről, és az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű projekt céljáról, tevékenységeiről, eddigi eredményeiről. Az óvodai nevelésben közreműködő, illetve fenntartói feladatokat ellátó hiteles előadók közreműködésével bemutatja a helyi szintű hátránycsökkentő jó gyakorlatokat intézményi és fenntartói vonatkozásban.

Időpont: 2017. július 3.

Helyszín: Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara
(9021 Győr, Szent István út 10/A.)

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

 


Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre

A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek alapján feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek. A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és milyen speciális szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.


A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Győri POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Popper Ágnes Alapfokú művészetoktatás
Hatos Hajnalka Csilla Idegen nyelv
Pap Adrienn Intézményfejlesztés
Csúzyné Harasztosi Julianna Magyar nyelv és irodalom
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom
Vanyáné Miklós Ildikó Klára Matematika
Beckerné Neuberger Marianna Pedagógiai mérés-értékelés
Farkasné Kristóf Zsuzsanna Óvodapedagógus
Palástiné Viczena Katalin Óvodapedagógus
Kropfné Knipp Mária Tanítói
Jungerné Pőcze Gabriella Tanítói
Siposné Rétfalvi Edina Testnevelés és sport
Patakiné Slezák Ágnes Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Nyomtatás