Bázisintézményeink

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelésére olyan intézmények bevonásával törekszik, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladat ellátásában résztvevő intézmények közül kiválasztásra kerültek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
  • az általuk folytatott tevékenység, vagy tevékenységek jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében,
  • amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében,
  • amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését,
  • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

Bázisintézményekkel kapcsolatos feladatokat végző munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Mosolits Lászlóné mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter
kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Szász-Jóvi Eszter szaszjovi.eszter@oh.gov.hu

Bázisintézmények a Győri Pedagógiai Oktatási Központban

Az Oktatási Hivatal bázisintézménye" megtisztelő címet a Győri POK illetékességi területén működő intézmények, tagintézmények közül 38 intézmény viselheti.
A 38 intézmény 2 vármegyében osztja meg jó gyakorlatait, melyek az alábbi linken találhatóak:

Jó gyakorlatok >>

Bázisintézményeink elérhetősége: