Bázisintézményeink

Megjelent az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként 361 köznevelési és szakképző intézmény, feladatellátási hely került kiválasztásra.

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal – az aláírás napjától 2026. június 15-ig tartó időtartamra szóló – Együttműködési megállapodást köt.  A kiválasztott intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye – a Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő – intézmények, feladatellátási helyek szerint:

Győri Pedagógiai Oktatási Központ>>


Pályázati felhívás az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdetnek illetékességi területükön működő köznevelési és szakképző intézmények részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére.

Pályázati felhívás - Győr-Moson-Sopron megye >>
Pályázati felhívás - Komárom-Esztergoom megye >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Pályázati adatlap >>
Nevelőtestületi szándéknyilatkozat >>
Fenntartói nyilatkozat >>
Együttműködési megállapodás >>


Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelésére olyan intézmények bevonásával törekszik, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

 

A pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladat ellátásában résztvevő intézmények közül kiválasztásra kerültek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
  • az általuk folytatott tevékenység, vagy tevékenységek jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében,
  • amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében,
  • amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését,
  • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

Bázisintézményekkel kapcsolatos feladatokat végző munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Mosolits Lászlóné mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter
kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Szász-Jóvi Eszter szaszjovi.eszter@oh.gov.hu

Bázisintézmények a Győri Pedagógiai Oktatási Központban

A Győri POK együttműködésének első szakasza a bázisintézményekkel letelt. Köszönjük minden intézménynek a tartalmas és aktív együttműködést.
Örülünk, hogy az új pályázati szakaszban 2020 és 2023 között a legtöbb intézmény tovább folytatja velünk a munkát. 
„Az Oktatási Hivatal bázisintézménye" cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye alapján a Győri POK illetékességi területén működő intézmények, tagintézmények közül 27 intézmény viselheti a megtisztelő címet. 
A 27 intézmény 28 intézménytípusban osztja meg jó gyakorlatait a 2 vármegyében.

Bázisintézményeink elérhetősége: