Bázisintézményeink

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelésére olyan intézmények bevonásával törekszik, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladat ellátásában résztvevő intézmények közül kiválasztásra kerültek azok,

 • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
 • az általuk folytatott tevékenység, vagy tevékenységek jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében,
 • amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében,
 • amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését,
 • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

Bázisintézmények a Győri POK-ban

Bázisintézményekkel kapcsolatos feladatokat végző munkatársunk:

Név: E-mail-cím:
Holperné Villányi Ildikó
holperne.villanyi.ildiko@oh.gov.hu
Intézménytípus GYMSM KEM Összesen
óvoda 3 3 6
gimnázium 1 0 1
szakgimnázium 6 1 7
szakközépiskola 1 0 1
szakiskola 1 0 1
alapfokú művészetoktatás 2 0 2
kollégium 1 0 1
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1 2 3
Összesen 21 8 29

Összefoglaló a „Jó gyakorlatokról"

Intézmény neve A megosztani kívánt innovációk, Jó gyakorlatok
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Tűzzománc festőzománc
Tehetségfejlesztés
„Haza és haladás" Témanap
Dorog Zrínyi Ilona Óvoda Tervezés az óvodában; operatív, pedagógiai tervezés
Mórika táncos mozgásfejlesztő program
Örökmozgó komplex labdás fejlesztő program
Projektek, témahetek, témanapok; Magyarok vagyunk c. projekt, Cirkusz projekt, Liba témahét, Népi kismesterségek témahét, Vízi közlekedés témahét
Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Készségfejlesztő Iskola
 1. Az autizmussal élők csoportjába járó 8. osztályos tanulók átvezetése a készségfejlesztő szakiskola 9. osztályába.
 2. Strukturált környezet létrehozása autizmussal élő iskolások számára
 3. „Barangoló" program
 4. Komplex gyógypedagógiai óvodai fejlesztés
 5. Szakiskolai érzékenyítés
Győri Műszaki Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 1. Közlekedés, mint tranzitgazdaság a szakgimnáziumi ágazati képzésünkben
 2. Citius – Altius – Fortius az egészséges nemzedékért és az élsportért
 3. Közösségi szolgálat, mint példaértékű modell a tudatos állampolgárrá nevelésben
Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Matematika tehetséggondozás több lépcsőben
Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
 1. Digitális oktatási modell
 2. „Olvasás, szövegértés és szövegalkotási képesség fejlesztése az általános iskolában" című modell alkalmazása alsó és felső tagozaton.
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma IKT eszközök használata (interaktív tábla, PowerPoint bemutatók, egyéb szoftverek) alkalmazása a tanórán.
Győri Műszaki Szakképzési Centrum Szabóky Adolf Szakiskolája
 1. Helyi szakmai kisvizsga szerepe az OKJ-s vizsgára való felkészítésben
 2. „ÖKO-iskola" szerepe a tudatos környezeti nevelésben
 3. Sport szerepe az egészséges életmódra nevelésben
 4. Esetmegbeszélő csoport
 5. Lemorzsolódást megelőző csoport
 6. Tanulásmódszertan tantárgy bevezetése, mint innovációs tevékenység
 7. Digitális kommunikáció alkalmazása a partneri kapcsolatokban
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma A projektmódszer alkalmazása a közgazdasági és a közismereti tantárgyak vonatkozásában, a közismereti és a szakmai munka összehangolása.
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A mazsorett módszertani modelljének bemutatása
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Táncművész tagozta:
 1. Harmonikus mozgás, a képlékeny test szépsége
 2. „Drámai fordulat" a tanulás tanításában
 3. Játékkal a kreatív személyiség kialakításáért
 4. Improvizáció – a túlélés titkai
 5. Táncművészettel múltba és jövőbe

Képzőművész tagozat:

 1. Zene és művészet
 2. Művészettörténet és művészetterápia
 3. A kalligráfiáról
 4. A modern művészetekről
 5. A fotózás története és művészete
 6. Az év ünnepkörei
 7. A busójárástól az arcfestésig
 8. A mozgás pillanatai
 9. Grafikai műhely
 10. Szobrász műhely
Háry László Általános Iskola
 1. „A sokszínű iskola, mint örömforrás"
 2. Sajátos nevelési igényű tanulók együttműködésen alapuló integrált nevelése az általános iskolában. Egyéni fejlesztési tervek összeállítása a szakértői vélemények alapján.
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
 1. Kazinczy-verseny Kárpát-medencei döntőjének szervezése középiskolások részére
 2. Öveges fizikaverseny és a hozzá kapcsolódó felkészítés gyakorlatának bemutatása általános iskolai fizikatanárok részére
 3. Anyanyelvi tehetségfejlesztő tábor, anyanyelvi kompetenciafejlesztés középiskolások részére
 4. Z. Szabó László regionális versmondó verseny és a hozzá kapcsolódó tehetségfejlesztő munka középiskolások részére
 5. Az újgenerációs matematika tankönyvek próbatanítása és véleményezése középiskolai matematikatanárok részre
 6. Geogebra szoftver alkalmazása, oktatási segédanyagok készítése és továbbképzés szervezése középiskolai matematikatanárok számára
 7. Az igazgatói munkaközösség működtetése, az igazgató kollégák informálása
 8. Könyvtári információfeldolgozáshoz kompetenciafejlesztő tanulási program megosztása középiskolások számára, valamint a Szirén integrált könyvtári rendszer újításainak bemutatására szakmai napok keretében könyvtáros kollégák részére
Király-tó Óvoda és Bölcsőde, Kapuvár Gyermeki fejlődés nyomon követésének rendszere
Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tatabánya Komplex ének-zene tanítás az általános iskolában 1-8. osztályig

 

Tehetséggondozás folyamata: tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés, tehetségtábor

Komáromi Tóparti Óvoda
 1. Projekt rendszerű tervezés
 2. Környezeti nevelés
 3. Egészséges életmód alakítása – mozgás
 4. Művészeti nevelés
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Hospitálási lehetőség biztosítása kollégiumi nevelőtanárok számára az „Élményszerű, interaktív foglalkozások" programjukra.
Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
 1. Lengyel zenei fesztivál
 2. De jó, újra koncert – avagy a szereplés öröm lehet
 3. A zenés mesék
Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános iskola és AMI Tanulásmódszertan Oroszlány Péter nyomán
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 1. Tükörintegráció
 2. Érted(?)Vagyok! Beszédpercepciót fejlesztő komplex program
 3. Zenei nevelés Ulwila módszerrel
 4. Lions Quest – módszer a tanulók érzelmi nevelésében
Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda, Sopron „Egyszer volt, hol nem volt..." a mese világa innováció

Varázsszőnyeg játékok drámapedagógiai innováció

Legyünk a Föld barátai környezetvédő innováció

Sokorópátkai Általános Iskola Természetvédelem, környezetvédelem, ökoiskolai tevékenységek

A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ Egészséghét

A gyermekek mérése-értékelés, kimeneti mutatók

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Projekt7

MŰV-ÉSZ Tehetségfejlesztő Műhely

Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma Összefüggő szakmai gyakorlat szervezése
Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája
 1. Intézményen belüli pályázati kiírása az iskola pedagógusai számára – nevelési, oktatási módszertani fejlesztés, az intézményi módszertani eszköztár fejlesztése
 2. Érzékenyítő előadások többségi pedagógusok számára
 3. Alkotó diákok tárlata
 4. Multimédiás rendszer, digitális tananyagfejlesztés, belső tárhely kiépítése
Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Általános Iskola és Szakiskola
 1. Differenciált megsegítés az általános iskolás SNI tanulókat integráltan oktató pedagógusok számára kéttanáros modell alkalmazásával.
 2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztési lehetőségei a fejlesztési területekhez rendelt feladatokkal és eszköztárral: az egyéni fejlesztési folyamat és a tanórai fejlesztések szinkronizálása.
 3. „Díszekkel" az iskolában – tanórai integráció segítése a részképességzavarokkal küzdő tanulók oktatását végző pedagógusok számára.
Tatabányai Sárberki Óvoda Érzékenyítő tréning a másság elfogadására – képességfejlesztő játék és feladatajánló
Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szakképző intézmények (szakgimnáziumok) számára az iskolai kötelező dokumentumok aktualizálása

Felzárkóztatási programok

Az egyes intézmények jó gyakorlatai az alábbi linkeken érhetők el:

Nyomtatás