Tisztelt Kollégák!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2015. április 1-jétől az állami köznevelési feladatellátás keretében az Oktatási Hivatalhoz kerültek az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatások, ahol a feladat országosan egységes szakmai színvonalon és minőségben került megszervezésre.

A hivatal keretében létrejött Pedagógiai Oktatási Központok ellátási területükön biztosítják a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok koordinálását. Gondoskodnak továbbá a pedagógiai munkát támogató szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről.

A Pedagógiai Oktatási Központok (POK) az Oktatási Hivatal jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (szaktanácsadók bevonásával) látják el.

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ legfontosabb adatai:

Székhely: 9022 Győr, Türr István u. 5.

Ellátott terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye

Vezető: Némethné Fülöp Terézia

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások egyes területeit a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg:

  • Pedagógiai értékelés
  • Szaktanácsadás, tantárgygondozás
  • Pedagógiai tájékoztatás
  • Tanügy-igazgatási szolgáltatás
  • Pedagógusképzés, továbbképzés
  • Tanulmányi versenyek
  • Tanulótájékoztatás, tanácsadás
  • Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza a pedagógiai szakmai szolgáltatást.  A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a pedagógiai szakmai szolgáltatást köznevelési alapfeladatként definiálja (Nkt. 4. §). A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el. A miniszter által kijelölt intézmény szervezi a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, továbbá azokat, amelyek helyi szinten nem szervezhetők meg hatékonyan, vagy az ágazati irányítás feladatait segítik. Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: hivatal) biztosítja.

Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veszi igénybe. Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veheti igénybe a hivatal költségvetésében erre a célra szolgáló keret erejéig. A hivatal a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásába bevonhat egyes állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményeket, az Nkt. 19. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi személyeket, továbbá pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményt. Az egyházi és magán köznevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó köznevelési intézménytől, amelynek fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel e célból köznevelési szerződést kötött.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait, a térítésmentesen nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának szintjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Bízva az eredményes együttműködésben:

Némethné Fülöp Terézia
főosztályvezető

Nyomtatás