Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) honlapján.

Hivatalunk Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területén látja el feladatát, melynek keretében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt a különböző fenntartásban működő köznevelési intézmények igénye alapján, koordinálja a pedagógus életpályát meghatározó pedagógusminősítési és pedagógiai szakmai ellenőrzési rendszert, szükség szerint támogatja az intézmények önértékelési folyamatait. 2020-tól ellátja a jogszabály szerinti hatósági feladatokat.

A szakmai szolgáltatások körét 2011. évi CXC. törvény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet határozza meg.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

  • a pedagógiai értékelés,
  • a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
  • a pedagógiai tájékoztatás,
  • a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
  • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
  • a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
  • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
  • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Továbbá közreműködünk:

  • a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezésében, és az intézmények önértékelési folyamatának támogatásában,
  • az országos és nemzetközi mérések szervezésében,

A hatósági feladataink közé tartoznak a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, illetve az egyéni tanulói munkarend engedélyezése érdekében benyújtott kérelmek elbírálása.

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ legfontosabb adatai:

Vezető: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

WEB: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/

E-mail (központi): pokgyor@oh.gov.hu

Ellátott terület: A Győri Pedagógiai Oktatási Központ Győr-Moson-Sopron vármegye és Komárom-Esztergom vármegye alábbi 13 járásában látja el a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait.

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadato

 

Reméljük rendszeres látogatója lesz honlapunknak! Kérdéseivel, kéréseivel forduljon bizalommal hozzánk.

Némethné Fülöp Terézia

főosztályvezető

Nyomtatás