Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) honlapján.

Hivatalunk Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területén látja el feladatát, melynek keretében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt a különböző fenntartásban működő köznevelési intézmények igénye alapján, koordinálja a pedagógus életpályát meghatározó pedagógusminősítési és pedagógiai szakmai ellenőrzési rendszert, szükség szerint támogatja az intézmények önértékelési folyamatait. 2020-tól ellátja a jogszabály szerinti hatósági feladatokat.

A szakmai szolgáltatások körét 2011. évi CXC. törvény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet határozza meg.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

 • a pedagógiai értékelés,
 • a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 • a pedagógiai tájékoztatás,
 • a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
 • a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Továbbá közreműködünk:

 • a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezésében, és az intézmények önértékelési folyamatának támogatásában,
 • a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, a korai iskolakezdés, illetve az egyéni tanulói munkarend engedélyezése érdekében benyújtott kérelmek elbírálásában
 • az országos és nemzetközi mérések szervezésében.

A hatósági feladataink közé tartoznak a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, illetve az egyéni tanulói munkarend engedélyezése érdekében benyújtott kérelmek elbírálása.

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ legfontosabb adatai:

Vezető: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

WEB: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/

E-mail (központi): pokgyor@oh.gov.hu

Ellátott terület: A Győri Pedagógiai Oktatási Központ Győr-Moson-Sopron vármegye és Komárom-Esztergom vármegye alábbi 13 járásában látja el a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait.

 

köznevelési intézmény

intézmények száma

feladatellátási helyek száma

óvoda

255

382

általános iskola

195

277

gimnázium

35

50

technikum

2

2

szakgimnázium

7

9

párhuzamos művészeti nevelés-oktatás

4

6

szakközépiskola

1

1

szakiskola

7

8

készségfejlesztő iskola

8

10

fejlesztő nevelés-oktatás

9

11

alapfokú művészeti iskola

55

185

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás

-

1

utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

11

13

kollégium

23

26

pedagógiai szakszolgálat

2

27

egyéb, nem köznevelési feladat

92

118

forrás: https://dari.oktatas.hu/kirpub/index
letöltés ideje: 2023. 11.02.

 

Reméljük rendszeres látogatója lesz honlapunknak! Kérdéseivel, kéréseivel forduljon bizalommal hozzánk.

Némethné Fülöp Terézia

főosztályvezető

Nyomtatás