Tanulmányi versenyek

következő oldal »

A tanulmányi versenyek célja, hogy a diákok érdeklődési körüknek megfelelő versenyeken vehessenek részt és tudásukat elmélyíthessék az adott a területen. A meghirdetett versenyek a tanulók kompetenciájának és képességeiknek fejlesztését, tudásuk bővítését tartja szem előtt.

Az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központja országos felmenő rendszerű, valamint megyei tanulmányi versenyek szervezését koordinálja.

 

Jogszabályok:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A tanulmányi versenyekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet külön tájékozódni:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyekA vírushelyzetre való tekintettel az Oktatási Hivatal a 2020-2021-es tanévben a tanulmányi versenyek szervezését felfüggesztette. A pandémiás időszak végén a versenyek ismét meghirdetésre kerülnek.

A Tanulmányi versenyek terület felelőse: Nagy Ildikó

Elérhetőségei: nagy.ildiko@oh.gov.hu; Tel.: 06-96/613-457

 

Nyomtatás
következő oldal »