Tanulmányi versenyek

Az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központja a Heves megyei tanulmányi versenyek szervezését koordinálja. A tanulmányi versenyek célja, hogy a diákok érdeklődési körüknek megfelelő versenyeken vehessenek részt és tudásukat elmélyíthessék az adott a területen. A meghirdetett versenyek a tanulók kompetenciájának és képességeiknek fejlesztését, tudásuk bővítését tartja szem előtt.

A 2022/2023 tanévben versenyeink többségét a Tehetségkapu portálon publikáljuk (www.tehetsegkapu.hu), nevezésre is itt van lehetőség. A versenyeredményeket írásban küldjük meg a nevezett intézményeknek.

A 2022/2023 tanévben az alábbi versenyeket szervezzük, melyekhez versenykiírást és nevezési lehetőséget az alábbi linken tud elérni:

  • Környezetismereti csapatvetélkedő 4-5. évfolyamostanulók számára (a nevezés papíralapon történik).

Nevezés a www.tehetsegkapu.hu portálon!

A nevezéshez a felületen történő intézményi-, majd pedagógus regisztráció szükséges. A tanulói regisztráció nem feltétele a nevezésnek, azonban segítséget jelent a nevezéseket rögzítő kollégák számára (adatok automatikus átemelése, egyes mezők kitöltése, stb.).

Az alábbiakban néhány hasznos segítséget találhat a regisztráció és a nevezés folyamatához:

Az EMMI által meghirdetett és/vagy támogatott tanulmányi versenyekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet külön tájékozódni: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek

OKTV információk:

 

Jogszabályok:

A terület felelőse:

Nagy Ildikó: Nagy.Ildiko@oh.gov.hu

Nyomtatás