Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást bármely Heves vármegye területén működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusai igénybe vehetik.

Írásos megkeresés alapján szakmai segítséget nyújtunk a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új jogi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 19. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.  Ugyanezen § (2) bekezdése szerint pedagógiai-szakmai szolgáltatás: a pedagógiai értékelés, a szaktanácsadás, tantárgygondozás, a pedagógiai tájékoztatás, a tanügy-igazgatási szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12) EMMI rendelet 8. § alapján az Nkt. 19. § (2) bekezdés szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás feladatai:

a) a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,

b) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,

c) a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

d) intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

Jogszabályok

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetve az alábbi jogszabályok határozzák meg, így különösen:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet
 • A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet
 • 401/2023 (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény végrehajtásáról
 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm.rendelet
 • A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet
 • A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

 

Felelős munkatárs:

Vargyasi Viktor Rolandné dr.: vargyasi.viktor.rolandne@oh.gov.hu

Nyomtatás