Ugrás a tartalomhoz

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

2023. január 30.

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Bodorné Nagy Erzsébet Tanító
Boda Ferdinándné Óvoda
Fejes Mária Ildikó
Humán
Katonáné Hajdu Ilona Digitális IKT
Herpai Imre Reál
Pék István Sándorné Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanuló részére
nyújtott nevelés tanítási, tanulási folyamatot
segítő szaktanácsadás
Antalné Kótner Tünde Márta Pedagógiai értékelés
Szlama Tiborné Intézményfejlesztés

 


 

A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében. A tantárgygondozó szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szempontok alapján, és megtörténik a fejlesztendő területek feltárása is. A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

 

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

Jogszabályi háttér:

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

326/2013 (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről

 

A Pedagógiai-szakmai szolgáltatás területei:

a) a pedagógiai értékelés,

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,

c) a pedagógiai tájékoztatás,

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,

h) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Szaktanácsadás igénylése

2023-ban igényelhető szaktanácsadói előadások, műhelyek, tréningek:

Iskolai szakmai programajánló 2023

Óvodai szakmai programajánló 2023

 

Szaktanácsadói névsor

A szaktanácsadói névsor az alábbi linken érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

A területért felelős kollégák

Holló Mária: Hollo.Maria@oh.gov.hu

Koronka Csilla: Koronka.Csilla@oh.gov.hu

Schnémann-Bagi Emese: Sbagi.Emese@oh.gov.hu

 

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra