Pedagógiai tájékoztatás

következő oldal »

 

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai tájékoztatás feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5. § alapján látja el.

A pedagógiai tájékoztatás terület ellátásának legfontosabb feladatai:

 • a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása
 • a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése
 • adott tantárgy, műveltségterület vagy pedagógiai problémakör aktuális szakirodalmának áttekintése, összegző ajánló készítése
 • Az interaktív tanulásszervezéssel kapcsolatos módszertani tréningek szervezése és lebonyolítása (interaktív tábla, mobil eszközök, online tantermek)
 • Gyakran használt szoftverekhez kapcsolódó felhasználói ismeretek bővítésének támogatása (Word, Excel, Paint, Powerpoint, Google alkalmazások)
 • a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése, melynek érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal
 • pályázati lehetőségek ismertetése, referenciaintézményi és szakmódszertani tájékoztatók, segédletek elkészítése
 • a szaktanácsadók, tantárgygondozók által összegyűjtött, az óvodai neveléssel és iskolai tantárgyak tartalmával, oktatásával összefüggő új információk összegyűjtése és közzététele
 • szakmai elemzések, beszámolók készítése
 • intézményi adatbázis működtetése, frissítése
 • a területhez kapcsolódó tartalmak adminisztrációja, archiválása

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

A terület felelőse: Koronka Csilla

Elérhetősége: Koronka.Csilla@oh.gov.hu

 

Nyomtatás
következő oldal »