Pedagógiai tájékoztatás

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai tájékoztatás feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 7. § alapján látja el az alábbiak szerint:

a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása

a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése

a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése, melynek érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.
A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.

A pedagógiai tájékoztatás Heves megyében széleskörű szakmai szolgáltatások biztosítása által valósul meg a szaktanácsadói és bázisintézményi hálózat bevonásával, szakmai rendezvények szervezése (műhelyek, előadások, szakmai napok, bemutatók), illetve szakirodalmi ajánlások, oktatástechnológiai módszertani bemutatók, szakmódszertani tájékoztatók közvetítése által.

A pedagógiai tájékoztatás terület ellátásának egyéb feladatai:

 • pályázati lehetőségek ismertetése, referenciaintézményi és szakmódszertani tájékoztatók, segédletek elkészítése
 • a szaktanácsadók, tantárgygondozók által összegyűjtött, az óvodai neveléssel és iskolai tantárgyak tartalmával, oktatásával összefüggő új információk közzététele
 • a bázisintézmények jógyakorlatainak, programjainak ismertetése, megosztása a megye pedagógusaival
 • intézményi adatbázis működtetése, frissítése
 • a területhez kapcsolódó tartalmak adminisztrációja

Oktatástechnológiai ajánlások:

  Módszertan, oktatástechnológia
  OH Digitális Pedagógia Módszertani Ajánlások Gyűjteménye link
  Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire és eszközeire link
  Sulinet Tudásbázis https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
  Nemzeti Köznevelési Portál https://www.nkp.hu/

 

2024. Témahetek:

Nyomtatás