Pedagógiai szakmai ellenőrzés

Csoba Károly,  Csoba.Karoly@oh.gov.hu

 

Feladat:
gondoskodni a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről

Jogi háttér:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, negyedik kiadás)

Bővebb információ: www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek

Önértékelési kézikönyvek (módosított, harmadik kiadás)

Bővebb információ: www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

Nyomtatás