Pedagógiai szakmai ellenőrzés

Feladat:
gondoskodni a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 145-156. §

Szolgáltatások a szakterületen:

  • Ügyfélszolgálat működtetése
  • Tájékoztatás, információk nyújtása a szakterületen pedagógusoknak, intézményvezetőknek, szakértőknek
  • PÉM-PSZE szakértők tájékoztatása

Ügytípusok:

  • országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos pedagógusi, intézményi szakértői kérdések,
  • országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos hivatalos kérelmek
  • az intézményi önértékeléssel kapcsolatos intézményi, intézményvezetői, pedagógusi kérdések,

 

Tanfelügyeleti kézikönyvek: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek

Önértékelési kézikönyvek: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

 

A szakterületen dolgozó munkatárs:

Varga Andrea Varga.Andrea3@oh.gov.hu

Nyomtatás