Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása, a köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

Jogszabályi háttér

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. § 5. § (2) e) 6. § (5)

A pedagógiai szakmai szolgáltatást szaktanácsadóink segítségével az alábbi formákban lehet igénybe venni:

  • intézményi szintű szaktanácsadói szolgáltatás;
  • műhelymunka;
  • szakmai nap;
  • konzultáció;
  • pedagógus-továbbképzés.

Heves megye kiemelkedő teljesítményű iskolái

Az Oktatási Hivatal közzétette az Országos kompetenciamérés adatai alapján azon iskolák listáit, amelyek magas hozzáadott pedagógiai értéket termelnek, azaz átlag feletti hátránykiegyenlítő hatást érnek el, illetve az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik tanulóik képességeit.

Kiemelkedő teljesítményű iskolák országosan

Kiemelkedő teljesítményű iskolák, Heves megye

Mérések Heves megye intézményeiben

Amennyiben az intézmény az éves szakmai szolgáltatási igényfelmérés során jelzi a mérési igényét valamely tantárgyi vagy pedagógiai területen, úgy igyekszünk azt az igényt – a szaktanácsadói kapacitásokat figyelembe véve – kielégíteni. Az eredmények felhasználhatók a döntés-előkészítéshez szükséges információk megszerzésére és a meghozott döntések hatásvizsgálatára.

Ha tanév közben merül fel esetlegesen az intézmény részéről mérési igény, azt szaktanácsadóink közreműködésével (a kapacitásokat figyelembe véve) lebonyolítjuk és értékeljük. Az intézménynek a helyet és a méréshez szükséges időt szükséges biztosítania.

Hasznos linkek:

Nemzetközi mérések

 

A szakterületen dolgozó munkatárs:

Tóth Mária Toth.Maria@oh.gov.hu

Nyomtatás