Minősítés

A területhez kapcsolódó általános feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott pedagógusok előmeneteli rendszere által magába foglalt pedagógusminősítési eljárások szervezése, az eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, kérdések megválaszolása (pedagógus, intézmény, köznevelési szakértő oldaláról).

A minősítési eljárások kapcsán felmerülő problémák (jelentkezés, portfólió felület elérése, kezelése, a minősítési tervbe való pótlólagos bekerülés, illetve törlés) kezelése, megoldása.

A területhez kapcsolódó jogszabályok:

A pedagógusminősítéshez kapcsolódó dokumentumok (kézikönyvek, útmutatók)

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez /Harmadik, javított változat/

Az Útmutató XVI. fejezetet szakspecifikus kiegészítő anyagokat tartalmaz az egyes

 

XVI. Terület- és szakspecifikus kiegészítő anyagok

A) Alapfokú művészetoktatás – Báb- és színművészeti ág (1, 2)

B) Alapfokú művészetoktatás – Képző- és iparművészeti ág

C) Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág

D) Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág (1, 2, 3)

E) Alsó tagozat (1, 2)

F) Biológia – egészségtan (1, 2)

G) Élő idegen nyelv – angol (1, 2)

H) Élő idegen nyelv (1, 2)

I) Ének-zene

J) Fizika (1, 2)

K) Földrajz és természetismeret (1, 2, 3)

L) Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés (1, 2)

M) Gyógypedagógiai nevelés (1, 2)

N) Informatika (1, 2)

O) Intézményvezető (1, 2)

P) Kémia (1, 2)

Q) Kollégiumi nevelés (1, 2)

R) Könyvtár (könyvtáros tanár) (1, 2)

S) Magyar nyelv és irodalom (1, 2)

T) Matematika (1, 2)

U) Napközi (1, 2)

V) Nemzetiségi nyelv és irodalom – német (1, 2)

W) Óvodai nevelés (1, 2)

X) Pedagógiai szakszolgálat (1, 2)

Y) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás (1, 2)

Z) Technika, életvitel és gyakorlat (1, 2)

 

AA) Testnevelés és sport (1, 2)

BB) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (1, 2)

CC) Vizuális kultúra (1, 2)

 

Gyakran ismételt kérdések


A területért felelős:

Darvas Attila pedagógiai referens - Darvas.Attila@oh.gov.hu

 

Nyomtatás