Minősítés

A területhez kapcsolódó általános feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott pedagógusok előmeneteli rendszere által magába foglalt pedagógusminősítési eljárások szervezése, az eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, kérdések megválaszolása (pedagógus, intézmény, köznevelési szakértő oldaláról).

A minősítési eljárások kapcsán felmerülő problémák (jelentkezés, portfólió felület elérése, kezelése, a minősítési tervbe való pótlólagos bekerülés, illetve törlés) kezelése, megoldása.

A területhez kapcsolódó jogszabályok:

A pedagógusminősítéshez kapcsolódó dokumentumok (kézikönyvek, útmutatók, segédlet) az alábbi címről letölthetők:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

A területért felelős munkatárs: Darvas Attila

Elérhetősége: Darvas.Attila@oh.gov.hu

Nyomtatás