Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lemorzsolódással veszélyeztetettnek minősíti azt a tanulót, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszere jogszabályi háttere:

 • Nkt. 4. § 37. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köre

A szolgáltatási terület célja:

 • közreműködés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer működtetésében, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése és ezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása
 • a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása
 • a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben
 • a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdésének h) pontja 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése szabályozza. A korai jelzőrendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában.

A szakterületen dolgozó munkatársak:

Név E-mail cím:
Telefonszám:
dr. Kadlottné Fejes Henriett kadlottne.fejes.henriett@oh.gov.hu 06-70-451-8631
Erdélyi Anita
erdelyi.anita@oh.gov.hu
06-36-510-916

 

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási feladatai

Azon, elsősorban pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységeket tartalmazza, melyeket a Pedagógiai Oktatási Központok (továbbiakban: POK-ok) országosan és egységesen tudnak biztosítani az illetékességi területükön:

1. Pedagógustámogató tevékenységek

 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése
 • Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához kapcsolódóan
 • Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadókkal egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek

 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
 • Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

 • Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
 • Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével
 • Szervezet-, vagy intézményfejlesztést támogató mesterpedagógus szaktanácsadói segítségnyújtás; az adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás.

A jelző és pedagógiai támogató rendszer működéséről, a távlati feladatokról további információkat a https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas/ linkre kattintva olvashatnak.

Nyomtatás