Bázisintézmények

A 2017-ben kialakított bázisintézményi-hálózat kialakításának célja, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bázisintézményi tevékenységükkel módszertani központként, egyfajta tudásbázisként támogassák a pedagógiai szakmai tudás disszeminációját, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, illetve, hogy a hálózatos tudásmegosztás révén érzékelhető pedagógiai eredmények szülessenek azokban az intézményekben is, amelyek a szakmai innovációktól elszigetelten tevékenykednek.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények 2017. őszétől valósítják meg pályázati programjukat, és nyitják meg intézményeik kapuit a horizontális tudásmegosztásban szívesen részt vevő intézmények számára.

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A Heves megyében működő bázisintézmények:

Az intézmény adatai
Az intézményi jó gyakorlatok
Vállalt bázisintézményi feladatok

Berekerdő Óvoda
OM azonosító: 031363
Cím: 3396 Kerecsend, Arany János utca 2.
Telefon: 36/788-982
E-mail: kerecsend.ovoda@chello.hu
Vezető: Barna Erika Erzsébet

1. "Biztos Kezdet Program" szülői klub.
2."Egészséghét" projekt.
3. "Digitális témahét az óvodában".

1. IKT az óvodában.
2. Őszi Pedagógiai Napok során bemutatkozik a Berekerdő Óvoda.
3. Egészséghét jó gyakorlat Az intézményben készült videó anyag és projekttervek megosztása.
4. Reflektálás és szakmai megbeszélés.
5. Kukucskáló programunk bemutatása.
6. Digitális témahét-jó gyakorlat- bemutató foglalkozás.
7. Biztos Kezdet jó gyakorlat.

Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde
OM azonosító: 031393
Cím: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A.
Telefon: 0630/700-2152
E-mail: bokretaovi@gmail.com
Vezető Tóthné Kis Ildikó
Kapcsolattartó: Hegedűsné Koczka Márta

1. Alapozó fejlesztés, azaz okosító torna az óvódában.
2. Kulturális kincseink bokrétába kötve.
3. Játékos közlekedésre nevelés.

1. A Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde bemutatkozása.
2. Kulturális kincseink bokrétába kötve- az intézmény tanéven átívelő kulturális és hagyományőrző programjának ismertetése.
3. Az intézmény „Művészeti Hetek” projektjének bemutatása.
4. Alapozó fejlesztés, okosító torna az óvodában.
5. Kulturális kincseink bokrétába kötve- Az igazságos Mátyás király.
6. Játékos közlekedésre nevelés.

Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvodája
OM azonosító: 200948
Cím: 3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
Telefon: 37/312-055
E-mail: ovoda.dobo@hivatal.gyongyos.hu
Vezető: Bozsik – Papp Tünde
Kapcsolattartó: Beszéné Gábor Judit

1. Gurul az óvoda I. II. III. - "bármivel ami gurul".
2. Kertészfarsang- "zölden".
3. "Mit játszunk lányok? - Néphagyomány az ének-zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységben".

1. „A kezdetektől napjainkig – jó gyakorlataink története, óvodai innováció”.
2. Gurul az óvoda fejlődésének története – gyerekek és felnőttek részére komplex megismerési, tapasztalási lehetőségek differenciált tervezése, folyamata.
3. Mit játsszunk lányok? – jeles napok hagyományai, énekes gyermekjátékai
Kertészfarsang projekt óvodai szintű hagyományának megteremtése.
4. „Luca napi boszorkánykodás”.
5. Kertészfarsang.
6. Gurul az óvoda (I., II., III.).

Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvodája
OM azonosító: 200948
Cím: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.
Telefon: 37/311-298
E-mail: ovoda.jeruzsalem@hivatal.gyongyos.hu
Vezető: Domoszlai Andrea
Kapcsolattartó: Tóthné Petes Marianna

1. Szivárvány Vizuális Délelőtt.

1. Óvodánk sajátosságainak bemutatása, jó gyakorlat történeti áttekintése. Innovációk, pedagógiai szemléletmódok változása.
2. A jó gyakorlat előkészületeinek, szervezési feladatainak bemutatása.
3. A gyermekek és az őket kísérő óvodapedagógusok műhelymunkáján alkalmazott technikák bemutatása.
4. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása a helyszínen.
5. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása a helyszínen.
6. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása a helyszínen.

Benedek Elek Óvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger, Vallon utca 4.
Telefon: 0630/281-1413
E-mail: benedekovieniko@gmail.com
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Veres Enikő

1. Angol-magyar kéttannyelvű óvodai nevelési program elméleti és gyakorlati alkalmazása.

1. Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak Önálló arculatai.
2. Az angol kéttannyelvű program sajátosságai.
3. Projekttel nevelés a képesség, készségfejlesztés, tehetséggondozás és a hátránycsökkentés tükrében.
4. Újszerű tanulási módszerek/ párhuzamos tevékenységek, kooperatív játékok/ Jógyakorlat bemutatása.
5. Szakmai nap jó gyakorlat bemutatása: folyamatos napirend; párhuzamos tevékenységek, egyéni fejlesztés lehetőségei a szabad játék tükrében.
6. Tavaszi pedagógiai napok: jó gyakorlat közvetlen megfigyelése az óvodai csoportokban.

Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger I.sz. lakótelep 9. ép.
Telefon: 36/427-268
E-mail: bervaovi@ekvi.hu
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Krinszkiné Dulai Judit

1. A Rousseaui természetelvű óvodai nevelési program elméleti és gyakorlati alkalmazása.

1. Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak Önálló arculatai.
2. A Rousseaui természetelvű nevelési program alkalmazása a Bervavölgyi Tagóvodában.
3. Természetközeli megismerés, témafeldolgozás a Rousseaui módszer alapján –Felsőtárkány erdei helyszínek.
4. Vizes felfedezések, helyszíni tevékenység, elméleti reflexió.
5. Föld napi vetélkedő.
6. Madarak-fák napja: Összefonódva Néphagyomány őrzés lehetőségei a természetben.

Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger Kallómalom út 1-3.
Telefon: 36/416-525
E-mail: joojanosovi@ekvi.hu
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Imre Erika

1. A projektszemléletű pedagógia elméleti és gyakorlati megvalósítása az óvodában.

1. A Benedek Elek Óvoda és Tagóvodáinak önálló arculata.
2. Projektpedagógia projekt módszer, mint innováció.
3. Projektnapló – Dokumentáció.
4. Játékban megvalósuló tanulást elősegítő módszerek. Szabad játék – párhuzamosan választható differenciált játékos tevékenységek.
5. Élményalapú tanulásszervezés.
6. A projektmódszerrel szervezett tanulási folyamatok megvalósítása szakmai tapasztalatok

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
OM azonosító: 031460
Cím: 3300 Eger Kodály Zoltán u. 5.
Telefon: 36/510-002
E-mail: kemfer.iskolatitkar@upcmail.hu
Vezető: Kékesi László
Kapcsolattartó: Jámbor Erzsébet

1. Jenaplan-pedagógia.

1. Bázisintézményi bemutatkozás – Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 2020.
2. „Öltözködés és viseletek a népmesékben” – Mes (t) erprogram részfeladat bemutatása.
3. „Vissza az Árpád- korba” c projekt zárása.
4. A Jenaplan alkalmazása a testnevelés órán.
5. Mes (t) erprogram-„Mesefoglalkozás”
6. „Újszemléletű sport-foglalkozás”

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola
OM azonosító: 201496
Cím: 3000, Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8
Telefon: 37/341-875
E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Vezető: Kovács János
Kapcsolattartó: Pusztai Mónika

1. 3D nyomtatás.
2. Robotika az általános iskolában.
3. XXI. századi hon-és népismereti társasjáték.
4. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.
5. GEOMATECH

1. Intézményi bemutatkozás:
- tárgyi és személyi feltételek
- Geomatech
- szövegértés a LEGO® StoryStarter csomaggal
- hon- és népismereti társasjáték
- robotika
- 3D nyomtatás
- néptánc
- sportosztály
2. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.
3. GEOMATECH: matematika kompetencia hatékony fejlesztése digitális eszközökkel.
4. XXI. századi hon- és népismereti társasjáték: a múlt- és a jelenkor szokásai, hagyományai közötti összefüggések fellelése, szociális együttműködés fejlesztése.
5. 3D nyomtatás: digitalizálás 3D eszközökkel; tehetséggondozás.
6. GEOMATECH: matematika kompetencia hatékony fejlesztése digitális eszközökkel.
7. Robotika az általános iskolában: a tanulók érdeklődésének felkeltése a programozás iránt élményszerű tanulás felhasználásával.

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
OM azonosító: 031470
Cím: 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.
Telefon: 37/311-062
Email: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu
Intézményvezető: Horváth Zoltán Tiborné
Kapcsolattartó: Palikné Czövek Ágnes intézményvezető-helyettes

1. Tánc és mozgás a mindennapos testnevelés órán.
2. Gyakorlati nevelés technika órán.
3. "Jövőnkért!" - Egészségtudatos életmód kialakítása a tanulókban.
4. Képességfejlődési nyomon követési rendszer.

1. Bázisintézményi bemutatkozó.
2. „Játsszunk iskolást!”
3. „Játsszunk iskolást! 2.”
4. „Kik laknak a kertünkben?”
5. Robotika szakkör.
6. ÖKO-nap.

 

Egri Dobó István Gimnázium
OM azonosító: 031599
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Telefon: 36/312-717
Email: titkar@dobo-eger.sulinet.hu
Intézményvezető: Berkes Krisztián
Kapcsolattartó: Csontosné Mészáros Katalin intézményvezető-helyettes

1. Projektmunka idegennyelvi órán. Diákélet az iskolámban címmel (Students' life in Dobó István Secondary School).
2. Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára.
3. Irodalmi Önképzőkör.
4. Tantestület részére szakmai, módszertani továbbképzés.
5. Természettudományos Önképzőkör (TÖK).
6. Dobós Történelmi Diákkör.
7. A Szépség szerelmesei.
8. Természettudományi Tehetséggondozó Műhely.
9. Zenei nevelés, énekkar, zenedélután, karácsonyi koncert.
10. Dobós Tudományos Napok.
11. Német Irodalmi Klub.
12. Képzőművészeti Önképzőkör.
13. Összefüggő tanítási gyakorlatokat végző tanárjelöltek és gyakornokok mentorálása.
14. Tanulástechnikai és módszertani anyagok adaptálása a történelem tantárgyi órákon, elsősorban gimnáziumra és 6 osztályos gimnáziumra adaptálva.
15. Módszertani "bőrönd", motivációs játékok használata, nyelvvizsgafelkészítés (B2) a tanórákon (német nyelv).
16. A Beugró című - szituációs színházi játékokon alapuló - társasjáték feladattípusainak adaptálása az irodalom órákon megszerzett ismertek fejlesztésére.

1. Az Egri Dobó István Gimnázium, mint bázisintézmény bemutatkozása.
2. Terepgyakorlat biológia iránt érdeklődő csoportok számára.
3. Természettudományos Önképzőkör (TÖK) munkájának bemutatása.
4. Természettudományi Tehetséggondozó Műhely.
5. A mentorálás gyakorlati kérdései 2..
6. Zenedélután (tehetséges Dobós diákok bemutatkozása meghívott zenész tanulókkal kiegészítve) Amennyiben élőben nem lehetséges, kisfilm formában megtekinthető.
7. Zsíros László Róbert: Szertár Science Show.
8. Motiváció, szabaduló-szoba a németórán.
9. Szépség szerelmesei c. művészeti fesztivál.
10. Tanulástechnikai módszerek alkalmazási lehetőségei a történelem-órán.

Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosító: 203035
Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Telefon: 36/312-290
E-mail: bginfo@bgeger.hu
Igazgató: Uzelman Tamás
Kapcsolattartó: Pergéné Mankovics Anikó nevelési-közismereti igazgatóhelyettes

1. Tanévkezdési tréning. - Közismereti és szakmai elméletet és gyakorlatot tanító kollégáknak, középiskolai tanulóknak.
2. Mediáció.
3. Erasmus+ pályázatokhoz kapcsolódó tapasztalat.
4. Szaktanácsadó, szakértő kollégák támogató tevékenysége.
5. Kollégium: drámapedagógiai gyakorlatok.

1. Bemutatkozik a Bornemissza.
2. Tudás megosztása a Microsoft Office által támogatott Teams csoportban történő online munkához.
3. Új módszerek a szakmai angol nyelv oktatásában.
4. Új módszerek a matematika oktatásában.
5. Új módszerek a szakmai elmélet oktatásában.
6. Drámapedagógiai foglalkozás a kollégiumban.

Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár
OM azonosító: 203035
Cím: 3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
Telefon: 0670/641-2617
E-mail: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
Igazgató: Somoskői Lilla
Kapcsolattartó: Grátzerné Molnár Éva

1. A drámapedagógiai módszerek alkalmazhatósága a kommunikációban.
2. Elsősegélynyújtás, automata defibrillátor használata.
3. Konfliktuskezelés.
4. Egészségnap.
5. Személyiségfejlesztés a kollégiumban.
6. Könyvtári rendezvények.
7. Ökonap.
8. Kézművességgel az esélyegyenlőségért.

1. Intézmény online bemutatása az Őszi Szakmai Napok keretében.
2. Rendvédelmi szakmai vizsgára való felkészülés etapjai.
3. Függőség az iskolában: drog, alkohol, viselkedés.
4. π-nap –Tematikus.
5. Speciális kommunikáció sérült emberekkel, vakokkal, gyengénlátókkal.
6. Alapfokú újraélesztés defibrillátorral.
7. Abilix robot bemutató.

Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium
OM azonosító: 202787
Cím: 3232 Gyöngyös, Üdülősor utca 1.
Telefon: 37/320-411
Email: hanakkollegium@gmail.com
Vezető: Plósz Andrea
Kapcsolattartó: Tóth Richárd János

1. A tanulási motiváció és a tanulók megismerésének innovatív és egységes módszerei a Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégiumban.

1. Az intézmény és a pályázat bemutatása az őszi szakmai napokon.
2. A jó gyakorlatunk felépítése, elméleti alapjai általános bemutatása.
3. A jó gyakorlat segédanyagainak, gyakorlati használatának ismertetése.
4. A szociometria használata a kollégiumi közösségekben.
5. A félévi és évvégi kollégiumi tanulói jellemzések gyakorlati megvalósítása.
6. Együttműködés a kollégiumi csoportvezető és az osztályfőnökök között. Gyakorlati tapasztalok megvitatása.Bázisintézményi kapcsolattartó:
Elérhetőség
Jordán Péter
Jordan.Peter@oh.gov.hu
Erdélyi Anita Erdelyi.Anita@oh.gov.hu
Nyomtatás