Bázisintézmények

A 2017-ben kialakított bázisintézményi-hálózat kialakításának célja, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bázisintézményi tevékenységükkel módszertani központként, egyfajta tudásbázisként támogassák a pedagógiai szakmai tudás disszeminációját, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, illetve, hogy a hálózatos tudásmegosztás révén érzékelhető pedagógiai eredmények szülessenek azokban az intézményekben is, amelyek a szakmai innovációktól elszigetelten tevékenykednek.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények 2017. őszétől valósítják meg pályázati programjukat, és nyitják meg intézményeik kapuit a horizontális tudásmegosztásban szívesen részt vevő intézmények számára.

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A Heves megyében működő bázisintézmények:

Az intézmény neve és honlapja
Az intézmény típusa
Intézményi jó gyakorlatok
Berekerdő Óvoda
óvoda

"Biztos kezdet program" szülői klub

Egészséghét projekt

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda
óvoda

Eltérő szokások, egyenlő esélyek

Erdőn, mezőn járok

Hatvani Varázskapu Óvoda
óvoda

Hagyományőrzés

Zenei nevelés

Vizuális nevelés

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola

Tánc és mozgás

Gyakorlati nevelés a technika órán

Jövőnkért!

Képességfejlődési nyomon követési rendszer

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
általános iskola
Jenaplan pedagógiai módszer
Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
szakképzési intézmény

"Érted? Érted van. ÖKONAP"

Könyvtár-Iskola-Iskolakönyvtár

Kézművességgel az esélyegyenlőségért. A drámapedagógiai módszerek alkalmazhatósága a kommunikációban

Egri Dobó István Gimnázium
gimnázium

Projektmunka idegennyelvi órán Diákélet az iskolámban címmel

Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára

Módszertani "bőrönd" használata a tanórákon (német nyelv)

Természettudományi Tehetséggondozó Műhely

Irodalmi önképzőkör

Az általános iskolai tananyag lezárása IKT eszközökkel

Tantestület részére szakmai, módszertani továbbképzés

Természettudományos Önképzőkör

Dobós Történelmi Diákkör

Zenei nevelés, zenekar, zenedélután

Dobós Tudományos Napok

Német Irodalmi Klub

Képzőművészeti Önképző Kör

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
gimnázium és szakképző intézmény

Kísérlet-Bazár

Diákakadémia-matematika

Programozás-robotok

Diákakadémia-biológia

Angol nyelvi verseny

Példakép- Vállalkozói roadshow

Tolerancia napja

Nyelvek hete

Kooperatív módszerek alkalmazása a prózai művek feldolgozásában

TDK-program

Mit ránk hagytak a századok...

Játékos nyelvi vetélkedő a Bajzában

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
szakképzési intézmény

Tanévkezdési tréning pedagógusoknak és tanulóknak

Témanapok, projektnapok

Fegyelmi eljárások szervezése

Mediáció

Szakképzés Európai Hete

Erasmus, pályázatokhoz kapcsolódó tapasztalat

Szakmai innovációs bemutatókon, versenyeken való részvétel

Szaktanácsadó, szakértő kollégák támogató tevékenysége

Bornemissza-nap

Galériák-kiállítások

Könyvtári vetélkedők

Idegen nyelvi szépkiejtési verseny

Versmondó verseny

Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
EGYMI

Varázsszoba-Snoezelen terápia

Segítek, hogy segíthess...

Lapbook készítése

Izegj-mozogj!

Csobbanóra

Hangfestő mesék vándorúton

Interaktív történelem

Autitok

Síppal-dobbal

Közös küzdelem

Helyet cserél a Hold a Nappal...

Csiki-csuki

Aranykéz-alkoss örömmel!

Bázisintézményeink által kínált programok >>

 

Bázisintézményi kapcsolattartó:
Elérhetőség
Koronka Csilla, pedagógiai referens
Koronka.Csilla@oh.gov.hu
Nyomtatás