Bázisintézmények

A 2017-ben kialakított bázisintézményi-hálózat kialakításának célja, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bázisintézményi tevékenységükkel módszertani központként, egyfajta tudásbázisként támogassák a pedagógiai szakmai tudás disszeminációját, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, illetve, hogy a hálózatos tudásmegosztás révén érzékelhető pedagógiai eredmények szülessenek azokban az intézményekben is, amelyek a szakmai innovációktól elszigetelten tevékenykednek.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények 2017. őszétől valósítják meg pályázati programjukat, és nyitják meg intézményeik kapuit a horizontális tudásmegosztásban szívesen részt vevő intézmények számára.

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutatóórák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A Heves Vármegyében működő bázisintézmények a 2023-2026 időszakban:

Az intézmény adatai
Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde
OM azonosító: 031393
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A.
Telefon: 0630/700-2152
Email: bokretaovi@gmail.com
Vezető: Tóthné Kis Ildikó
Kapcsolattartó: Hegedűsné Koczka Márta
Az intézmény jógyakorlatai
KK-Közlekedés Kezdőknek
Alapozó fejlesztés, okosító torna az óvodában
Zöld hét a Bokréta Oviban
Kisvakond- ovikert program
Tulipán a bokrétában
Kulturális kincseink bokrétába kötve
Vállalt bázisintézményi programok
Mérés- értékelés az óvodában.
Miért használjuk a DIFER mérést, és hogyan?
Mérhető-e a fenntarthatóságra nevelés eredményessége?
Mire jó a szociometria?
Mozdulj Rá!
Szakmai nap a fejlesztésről meghívott előadókkal a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítése, integrációja érdekében.
Mitől állatbarát egy óvoda?
Óvoda- iskola átmenet támogatása
- Az iskolaérettség kritériumai
- A mozgásfejlesztés lehetőségei
- Okos eszközök használata a tanulás támogatása érdekében
Alapozó fejlesztés, okosító torna az óvodában
- Gyakorlati bemutató nagycsoportos gyermekek részvételével
- Elméleti előadás Okosító torna- az meg mire jó? címmel
- Saját élmény biztosítása- az alapozó mozgás kipróbálásának lehetősége a résztvevők részére
Zöld Óvoda találkozó
Egész napos konferencia a fenntarthatóságra nevelés témakörében.

 

Az intézmény adatai
Domoszlói III. András Általános Iskola
Kisnánai Szent Imre Tagintézménye
OM azonosító: 031543
3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
Telefon: 0630/341-5168
E-mail: kisnanaisuli@gmail.com
Vezető: Kozmáné Bencsik Anikó
Kapcsolattartó: Juhászné Koklács Éva
Az intézmény jógyakorlatai
Példakép-Kézműves foglalkozás
Búvárkodó bimbócskák
Digitális kompetencia fejlesztése tanórákon (Digitális alapú alapprogrammal támogatott tanórák)
Kalandozó történelmi vetélkedő
Táblajátékok foglalkozás és verseny
Helyesírási verseny
Árnyéktehetségsegítő
Vállalt bázisintézményi programok
Esélyteremtési programok: KAP és IPR
Személyiségfejlesztés a tanórákon, intézményvezetés megsegítése – szaktanácsadók támogatásával span>
Táblajátékkal támogatott tanulás
Jógyakorlat kidolgozása és adaptálási lehetőségei: Táblajátékkal támogatott tanulás
Integrált oktatás – árnyékpedagógus a KAP-os órákon
Fenntarthatóság a tanórákon és egyéb foglalkozásokon

 

Az intézmény adatai
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
OM azonosító: 201488
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
Telefon: 0630/6071303
E-mail: gesztenyeskert60@gmail.com
Vezető: Bereczkiné Valter Anita
Kapcsolattartó: Bereczkiné Valter Anita
Az intézmény jógyakorlatai
Digi-ovi
Jógázzunk Zümivel! (Jóga Bee)
A játékkal való fejlesztés művészete az óvodában
Irány a suli-Játszva tanulunk
Vállalt bázisintézményi programok
A drámajátékkal való fejlesztés művészete az óvodában
Digi ovi
Jógázzunk Zümivel
Irány a suli-Játszva tanulunk!
A drámajáték integrálása az óvodai ünnepek és jeles napok megvalósításába
Az óvodában használatos digitális eszközök használatának gyakorlati megvalósítása

 

 

Az intézmény adatai
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola
OM azonosító: 201496
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
Telefon: 0637/341-875
E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Vezető: Kovács János
Kapcsolattartó: Pusztai Mónika
Az intézmény jógyakorlatai
Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával
Algoritmikus gondolkodás, programozás
Teams, OneNote az iskolában
Geomatech
3D tervezés, 3D nyomtatás
Vállalt bázisintézményi programok
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése az általános iskola alsó tagozatán és fejlesztő foglalkozásokon
Szövegértés fejlesztése LEGO StoryStarter csomaggal alsó tagozaton
3D nyomtatás: digitalizálás 3D eszközökkel; tehetséggondozás
Micro:bit használata az általános iskola felső tagozatán
Teams, OneNote az iskolában
Szövegértés fejlesztése LEGO StoryStarter csomaggal alsó tagozaton

 

Az intézmény adatai
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
OM azonosító: 031470
3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác u. 2.
Telefon: 0637/311-062
E-mail: suli@felsovarosi-gyongyos.edu.hu
Vezető: Horváth Zoltán Tiborné Kapcsolattartó: Palikné Czövek Ágnes
Az intézmény jógyakorlatai
Tánc és mozgás a mindennapos testnevelés órán
Gyakorlati nevelés a technika órán
Környezeti nevelési program
Magyar nyelv és matematika tantárgyakban integrált fejlesztő program – 1. évfolyam előkészítő szakasz
Biztonságos közlekedés
Helytörténeti program
Vállalt bázisintézményi programok
„Jövőnkért!”
ÖKO-nap
Tánc és mozgás a mindennapi testnevelés órán
Gyakorlati nevelés technika órán
Padlórobotok alkalmazásának lehetőségei alsó tagozaton - robotika szakkör
Helytörténeti szakkör bemutatása

 

 

Az intézmény adatai
Egri Dobó István Gimnázium
OM azonosító: 031599
3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Telefon: 0636/312-717
E-mail: titkar@dobo-eger.edu.hu
Vezető: Berkes Krisztián Kapcsolattartó: Csontosné Mészáros Katalin
Az intézmény jógyakorlatai
Drámapedagógia a magyarórán
Élményalapú kémiaoktatás
Kutatók éjszakája
Matematikai élményműhely
Megmozdulnak a robotok
Módszertani bőrönd a németórán
Nemzeti Tudósképző Akadémia
Nyelvek Európai Napja
Szabadulószoba a tanórákon
Természettudományos Önképzőkör (TÖK)
Természettudományi Tehetséggondozó Műhely, Terepgyakorlat
Zenedélután
Vállalt bázisintézményi programok
„Eger a szőlő és a bor városa” - A must vizsgálata
(Természettudományos 2. Tehetséggondozó Műhely bemutató foglalkozása)
Humán normál és patológiás szövetek vizsgálata mikroszkópban, gyakorlat
BEVÁLLALOD? Kockázat, sugárzás, biológiai hatások - Dr. Sükösd Csaba (c. egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet)
Az önszabályozó tanulás fejlesztése történelem és más tanórán SNI-s és BTMN-es tanulók vonatkozásában
Zenedélelőtt

 

 

A szakterületen dolgozó munkatárs:

Halona Csilla Halona.Csilla@oh.gov.hu

Nyomtatás