Bázisintézmények

Megjelent az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként 361 köznevelési és szakképző intézmény, feladatellátási hely került kiválasztásra.

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal – az aláírás napjától 2026. június 15-ig tartó időtartamra szóló – Együttműködési megállapodást köt.  A kiválasztott intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye – a Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő – intézmények, feladatellátási helyek szerint:

Egri Pedagógiai Oktatási Központ>>


Pályázati felhívás az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdetnek illetékességi területükön működő köznevelési és szakképző intézmények részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére.

Pályázati felhívás >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Pályázati adatlap >>
Nevelőtestületi szándéknyilatkozat >>
Fenntartói nyilatkozat >>
Együttműködési megállapodás >>


A 2017-ben kialakított bázisintézményi-hálózat kialakításának célja, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bázisintézményi tevékenységükkel módszertani központként, egyfajta tudásbázisként támogassák a pedagógiai szakmai tudás disszeminációját, segítsék elő a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, illetve, hogy a hálózatos tudásmegosztás révén érzékelhető pedagógiai eredmények szülessenek azokban az intézményekben is, amelyek a szakmai innovációktól elszigetelten tevékenykednek.

 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények 2017. őszétől valósítják meg pályázati programjukat, és nyitják meg intézményeik kapuit a horizontális tudásmegosztásban szívesen részt vevő intézmények számára.

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ célja az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert intézmények bevonásával, azok működő jó gyakorlatainak megosztásával, műhelymunkák, bemutatóórák megszervezésével növelni az illetékességi területen működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét, támogatni a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munkát.

A Heves megyében működő bázisintézmények:

Az intézmény adatai
Az intézményi jó gyakorlatok
Vállalt bázisintézményi feladatok

Berekerdő Óvoda
OM azonosító: 031363
Cím: 3396 Kerecsend, Arany János utca 2.
Telefon: 36/788-982
E-mail: ovoda@kerecsend.hu
Vezető/kapcsolattartó: Barna Erika Erzsébet

1. "Biztos Kezdet Program" szülői klub.
2."Egészséghét" projekt.
3. "Digitális témahét az óvodában".

1. Közlekedési szabályok.
2. Hulladékcsökkentési hét.
3. Nemzeti ünnepünk: március 15.
4. Digitális témahét
5. Föld napja
6. Biztos Kezdet Klub.

 

Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde
OM azonosító: 031393
Cím: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A.
Telefon: 0630/700-2152
E-mail: bokretaovi@gmail.com
Vezető Tóthné Kis Ildikó
Kapcsolattartó: Hegedűsné Koczka Márta

1. Alapozó fejlesztés, azaz okosító torna az óvódában.
2. Kulturális kincseink bokrétába kötve.
3. Játékos közlekedésre nevelés.

1. Környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra nevelés támogatása az óvodában.
2. Mérés-értékelés témakörében a DIFER mérésre épített Egyéni Fejlődési Napló vezetése.
3. „Ablak a Napra” tehetséggondozó munkacsoport bemutatása.
4. Komplex egészségnap.
5. Ovikert program és a digitális oktatás kapcsolata.
6. Alapozó fejlesztés- okosító torna az óvodában.

Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvodája
OM azonosító: 200948
Cím: 3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
Telefon: 37/312-055
E-mail: ovoda.dobo@hivatal.gyongyos.hu
Vezető: Bozsik – Papp Tünde
Kapcsolattartó: Beszéné Gábor Judit

1. Gurul az óvoda I. II. III. - "bármivel ami gurul".
2. Kertészfarsang- "zölden".
3. "Mit játszunk lányok? - Néphagyomány az ének-zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységben".

1. Komposztünnep – Csőszkunyhó állítás népzenével.
2. „Luca napi boszorkánykodás.”
3. Mit játsszunk lányok? Jeles napok hagyományai, énekes gyermekjátékai.
4. „Kertészfarsang” – zöld buli.
5. Természetes(en) – Egészséges(en).
6. Föld napi „lábaskodás.”

 

Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvodája
OM azonosító: 200948
Cím: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.
Telefon: 37/311-298
E-mail: ovoda.jeruzsalem@hivatal.gyongyos.hu
Vezető: Domoszlai Andrea
Kapcsolattartó: Mányikné Plósz Judit

1. Szivárvány Vizuális Délelőtt.

1. „Gyalogkakukk túra” bemutatása.
2. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása az újrahasznosítás jegyében.
3. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása (Gyöngyös város óvodáinak részvételével).
4. „Gyalogkakukk túra” gyakorlatibemutatása.
5. Szivárvány Vizuális Délelőtt gyakorlati bemutatása (Gyöngyös járás óvodáinak részvételével).

Benedek Elek Óvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger, Vallon utca 4.
Telefon: 0630/281-1413
E-mail: benedekelekovi@gmail.com
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Veres Enikő

1. Angol-magyar óvodai nevelési program elméleti és gyakorlati alkalmazása.

1. Szabad játék, élményközpontú kompetenciafejlesztés párhuzamos tevékenységekkel.
2. Szabad játék, játéba épített párhuzamos tevékenységek.
3. Projekttel nevelés a képesség –és készségfejlesztés, a tehetséggondozás és a hátránycsökkentés tükrében.
4. Bolti játékmentes hét. Újszerű tanulási módszerek/párhuzamos tevékenységek, kooperatív játékok.
5. Asztalmentes hét. Párhuzamos tevékenységek, egyéni fejlesztés lehetőségei a szabad játék tükrében.
6. Közvetlen megfigyelés az óvodai csoportokban.

Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger I.sz. lakótelep 9. ép.
Telefon: 36/427-268
E-mail: bervaovieger@gmail.com
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Krinszkiné Dulai Judit

1. A Rousseaui természetelvű óvodai nevelési program elméleti és gyakorlati alkalmazása.

1. Tervezés-szervezés a Rousseau-i természetelvű óvodai program alapján.
2. Játék, játék nélkül.
3. Alkotások a természet kincseiből
4. A természet zenekara
5. Vizes felfedezések, helyszíni tevékenység, elméleti reflexió.
6. Mesél a természet.

 

Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda
OM azonosító: 031311
Cím: 3300 Eger Kallómalom út 1-3.
Telefon: 36/416-525
E-mail: joojanosovi@ekvi.hu
Vezető: Gál Judit
Kapcsolattartó: Imre Erika

1. A projektszemléletű pedagógia elméleti és gyakorlati megvalósítása az óvodában.

1. Párhuzamos tevékenységek a „mozgás” műveltségtartalom kiemelésével.
2. A projektmódszer és a Montessori szemléletű módszer.
3. Párhuzamos tevékenységek „rajzolás, festés, mintázás, kézimunka” műveltségtartalom kiemelésével.
4. Párhuzamos tevékenységek a „ének, zene, énekes játékok gyermektánc” műveltségtartalom kiemelésével.
5. Párhuzamos tevékenységek a „verselés, mesélés” műveltségtartalom kiemelésével.
6. Párhuzamos tevékenységek a „külső világ tevékeny megismerése” műveltségtartalom kiemelésével.

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
OM azonosító: 031460
Cím: 3300 Eger Kodály Zoltán u. 5.
Telefon: 06-30/783-7844
E-mail: kemfer.iskolatitkar@gmail.com
Vezető/kapcsolattartó: Kékesi László

1. Jenaplan-pedagógia.

1. „Életrevaló program” az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános iskolában.
2. A régitől a kortárs irodalomig – munkálkodással.
3. Digitális témafeldolgozás a differenciálás jegyében.
4. „Mes(t)e(r)-program” - „Meséről-mesére…”
5. Korszerű módszerek alkalmazása a testnevelésórákon.

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola
OM azonosító: 201496
Cím: 3000, Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8
Telefon: 37/341-875
E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Vezető: Kovács János
Kapcsolattartó: Pusztai Mónika

1. 3D nyomtatás.
2. Robotika az általános iskolában.
3. XXI. századi hon-és népismereti társasjáték.
4. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.
5. GEOMATECH

1. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.
2. Robotika az általános iskolában: a tanulók érdeklődésének felkeltése a programozás iránt.
3. 3D tárgyak tervezésének folyamata; a 3D nyomtatás.
4. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.
5. XXI. századi hon- és népismereti társasjáték.
6. GEOMATECH: matematika kompetencia hatékony fejlesztése digitális eszközökkel.

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
OM azonosító: 031470
Cím: 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.
Telefon: 37/311-062
Email: suli@felsovarosi-gyongyos.edu.hu
Intézményvezető: Horváth Zoltán Tiborné
Kapcsolattartó: Palikné Czövek Ágnes

1. Tánc és mozgás a mindennapos testnevelés órán.
2. Gyakorlati nevelés technika órán.
3. "Jövőnkért!" - Egészségtudatos életmód kialakítása a tanulókban.
4. Képességfejlődési nyomon követési rendszer.

1. „Jövőnkért! Ökonap.”
2. Kik laknak a kertünkben?
3. Játsszunk iskolást!
4. Gyakorlati nevelés technikaórán.
5. Tánc és mozgás a mindennapos testnevelésórán.

 

Egri Dobó István Gimnázium
OM azonosító: 031599
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Telefon: 36/312-717
Email: titkar@dobo-eger.edu.hu
Intézményvezető: Berkes Krisztián
Kapcsolattartó: Csontosné Mészáros Katalin

1. Projektmunka idegennyelvi órán. Diákélet az iskolámban címmel (Students' life in Dobó István Secondary School).
2. Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára.
3. Irodalmi Önképzőkör.
4. Tantestület részére szakmai, módszertani továbbképzés.
5. Természettudományos Önképzőkör (TÖK).
6. Dobós Történelmi Diákkör.
7. A Szépség szerelmesei.
8. Természettudományi Tehetséggondozó Műhely.
9. Zenei nevelés, énekkar, zenedélután, karácsonyi koncert.
10. Dobós Tudományos Napok.
11. Német Irodalmi Klub.
12. Képzőművészeti Önképzőkör.
13. Összefüggő tanítási gyakorlatokat végző tanárjelöltek és gyakornokok mentorálása.
14. Tanulástechnikai és módszertani anyagok adaptálása a történelem tantárgyi órákon, elsősorban gimnáziumra és 6 osztályos gimnáziumra adaptálva.
15. Módszertani "bőrönd", motivációs játékok használata, nyelvvizsgafelkészítés (B2) a tanórákon (német nyelv).
16. A Beugró című - szituációs színházi játékokon alapuló - társasjáték feladattípusainak adaptálása az irodalom órákon megszerzett ismertek fejlesztésére.

1. Terepgyakorlat- terepi megfigyelések és vizsgálatok.
2. Tanulástechnikai módszerek és azok alkalmazása a történelem és más tanórán.
3. Természettudományos Önképzőkör (TÖK).
4. Négyszögek csoportosítása és tulajdonságai (2 db bemutatóóra és óramegbeszélés).
5. „Szépség szerelmesei” c. összművészeti fesztivál.
6. Zenedélután.

 

Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosító: 203035
Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Telefon: 36/312-290
E-mail: bginfo@bgeger.hu
Igazgató: Uzelman Tamás
Kapcsolattartó: Bodor Sarolta

1. Tanévkezdési tréning. - Közismereti és szakmai elméletet és gyakorlatot tanító kollégáknak, középiskolai tanulóknak.
2. Mediáció.
3. Erasmus+ pályázatokhoz kapcsolódó tapasztalat.
4. Szaktanácsadó, szakértő kollégák támogató tevékenysége.
5. Kollégium: drámapedagógiai gyakorlatok.

1. A matematika oktatása másképpen – a motiváció új lehetőségei.
2. IKT− Okostábla, KRÉTA OpenBoard.
3. Könyvtári foglalkozás – tanulói motiváció új lehetőségei.
4. Új pedagógiai módszerek: a DKA labor lehetőségei az oktatásban. Tapasztalatok a műhelyiskolában.
5. Színes világ, játék a színekkel – tanulói motiváció új útjai.
6. Drámapedagógiai foglalkozás a kollégiumban.

Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár
OM azonosító: 203035
Cím: 3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
Telefon: 0670/641-2617
E-mail: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
Igazgató: Somoskői Lilla
Kapcsolattartó: Grátzerné Molnár Éva

1. A drámapedagógiai módszerek alkalmazhatósága a kommunikációban.
2. Elsősegélynyújtás, automata defibrillátor használata.
3. Konfliktuskezelés.
4. Egészségnap.
5. Személyiségfejlesztés a kollégiumban.
6. Könyvtári rendezvények.
7. Ökonap.
8. Kézművességgel az esélyegyenlőségért.

1. Hagyományos borkészítés az Egri borvidéken.
2. Alapfokú újraélesztés defibrillátorral.
3. Könyvtártípusok Egerben – a könyvtári rendszer.
4. Speciális kommunikáció sérült emberekkel, vakokkal, gyengénlátókkal.
5. Kihívások a prevenció terén – Tóth Róbert és Tőzsér Dalma a RÉV munkatársainak előadása.

Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium
OM azonosító: 202787
Cím: 3232 Gyöngyös, Üdülősor utca 1.
Telefon: 37/320-411
Email: hanakkollegium@gmail.com
Vezető: Plósz Andrea
Kapcsolattartó: Tóth Richárd János

1. A tanulási motiváció és a tanulók megismerésének innovatív és egységes módszerei a Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégiumban.

1. Az intézmény és a pályázat bemutatása az Őszi Pedagógiai Szakmai Napokon
2. A kollégiumban alkalmazott tanulói értékelés felépítése, elméleti alapjainak általános bemutatása.
3. A tanulói értékelést segítő segédanyagok gyakorlati használatának ismertetése.
4. A félévi és évvégi kollégiumi tanulói jellemzések gyakorlati megvalósítása.
5. Pedagógiai mérés és tervezés gyakorlati kérdései a kollégiumi pedagógiai munkában.
6. Tehetséggondozás a kollégiumban.

 Bázisintézményi kapcsolattartó:
Elérhetőség
Erdélyi Anita Erdelyi.Anita@oh.gov.hu
Nyomtatás