Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás terület ellátásának legfontosabb feladatai:

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információ közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
  • diákjogi tanácsadás.

Jogszabályi háttér:

  • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A területért felelős munkatárs:

Chrobákné Reszler Györgyi
pedagógiai referens
E-mail-cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

Hasznos linkek:

Tájékoztató az Országos Diákparlamentről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága 2017. február 3-5. között rendezte meg az Országos Diákparlamentet, Székesfehérvár helyszínnel. A rendezvényen megfogalmazott 50 ajánlási pontot az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Országos Diákparlament

Összefoglaló az Országos Diák Tanács megalakulásáról

2017. március 30-án megtartotta első ülését a februári Országos Diákparlamenten létrejött Országos Diák Tanács (ODT). Megalakulásunk fontos lépés a diákok érdekérvényesítésének terén, hiszen ezen túl nem csak a 3 évente megrendezett diákparlamentek alkalmával nyílik lehetősége a diákoknak tolmácsolni észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket, hanem az ODT üléseinek alkalmával is. Érdekképviseletüket hatékonyabbá teszi, hogy minden megye rendelkezik különböző iskolatípusokból érkező delegált taggal.

Az Országos Diák Tanács üléseinek időpontjáról és napirendi pontjairól az alábbi linkre kattintva olvashat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai

Megyei Diákparlament 2017

Ötven általános- és középiskola delegáltjai képviseltették magukat a 2017. november 9-én, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégiumban megrendezett Hajdú-Bihar Megyei Diákparlament rendezvényén. A megyei testületeket az Országos Diákparlament kérésének megfelelően évente hívják össze.

A résztvevők beszámolót hallhattak az Országos Diákparlament februári üléséről és az Országos Diáktanács munkájáról, valamint megválasztották az országos tanács képviselőit. Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője tájékoztatót tartott az Országos Diákparlament 2017. évi ülésén javasolt ajánlási pontokról.

A 2017. évi ülések jegyzőkönyvei a linkre kattintva elérhetők.

Középfokú felvételi eljárás

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információkról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

Az Oktatási Hivatal kiadványa részletes tájékoztatást nyújt a középfokú felvételi eljárás rendjéről:

Felvételi a középfokú iskolákban a 2018/2019. tanévben.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső: https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/

Nyomtatás