Tanulótájékoztatás

következő oldal »

A tanulótájékoztatás terület ellátásának legfontosabb feladatai:

A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 9/B. § alapján, az Nkt. 19. § (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatai:

 • a pályaorientációt, pályaválasztást, továbbtanulást segítő pedagógusok támogatása,
 • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információ közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,
 • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
 • diákjogi tanácsadás megszervezése.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A területért felelős munkatárs:

Chrobákné Reszler Györgyi
E-mail-cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584; +36-96/613-450

Dr. Orosz-Rácsai Georgina Erzsébet
E-mail-cím: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584; +36-96/613-443

Dr. Ungvári Judit
E-mail-cím: Ungvari.Judit@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584, +36-96/613-446

Hasznos linkek:

Hajdú-Bihar Vármegyei Diákparlament 2023.

Harmincnégy általános- és középiskola delegáltjai képviseltették magukat 2023. november 28. napján, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégiumban megrendezett Hajdú-Bihar Vármegyei Diákparlament rendezvényén. A vármegyei testületeket az Országos Diákparlament kérésének megfelelően évente hívják össze.

A résztvevők beszámolót hallhattak az Országos Diáktanács munkájáról, valamint megválasztották a 2024. évi Országos Diákparlament Hajdú-Bihar vármegyét képviselő küldötteit, továbbá az Országos Diáktanács képviselőit.

A 2023. évi vármegyei diákparlamentek jegyzőkönyvei az alábbi linkre kattintva érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek

Országos Diákparlament (ODP)

Az Országos Diákparlament az általános és középiskolában tanuló diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, 300 tagja van. Az Országos Diákparlament a szükséges tájékoztatók meghallgatása és vita után áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogad el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát. Az Országos Diákparlament az iskolai diákönkormányzat legfelső fóruma.

A legutóbbi Országos Diákparlamentet 2023. március 24-26. között, Székesfehérvárott tartották.

A 2023. évi Országos Diákparlament dokumentumai az alábbi linken tölthetők le:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek

Az Országos Diáktanács

Az Országos Diáktanács (ODT) az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma, mely a 2017. februári Országos Diákparlamenten jött létre, első ülését 2017. március 30-án tartotta meg. Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel. Megalakulásuk fontos lépés a diákok érdekérvényesítésének terén, hiszen ezentúl nem csak a diákparlamentek alkalmával nyílik lehetősége a diákoknak tolmácsolni észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket, hanem az ODT üléseinek alkalmával is. Érdekképviseletüket hatékonyabbá teszi, hogy minden vármegye rendelkezik különböző iskolatípusokból érkező delegált taggal.

Az Országos Diáktanács üléseinek időpontjáról és napirendi pontjairól az alábbi linkre kattintva olvashat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai

Középfokú felvételi eljárás

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információkról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Nyomtatás
következő oldal »