Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás terület ellátásának legfontosabb feladatai:

 • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információ közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,
 • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
 • diákjogi tanácsadás.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. CXC évi törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A területért felelős munkatárs:

Chrobákné Reszler Györgyi
E-mail-cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu

Dr. Orosz-Rácsai Georgina Erzsébet
E-mail-cím: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu

Dr. Ungvári Judit

E-mail-cím: Ungvari.Judit@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

Hasznos linkek:

Tájékoztató az Országos Diákparlamentről

2020. január 31. és február 2. között Székesfehérváron ülésezett a X. Országos Diákparlament (ODP). Az ODP záró plenáris ülésére a diákok - a tanulói jogok érvényesülése érdekében - egy 46 pontos ajánlást fogalmaztak meg, amelynek legfontosabb témái az eszközök és felszereltség a XXI. század iskolájában, a hatékony nyelvoktatás, a naprakész szakképzés, a helyi és országos szintű érdekképviselet, valamint a lelki egészség és digitális immunitás témakörei szerepeltek. Erről a 46 pontos ajánlásról történő szavazást követően 43 pontot változtatás nélkül fogadott el a tanács, kettő pontot pedig változtatással. A diákok továbbá egyöntetűen szavaztak igennel +1 pontra, miszerint két év múlva szintén Székesfehérvár adjon otthont a legpatinásabb korosztályos érdekképviseleti fórumnak.

Az Országos Diákparlament 45 pontos ajánlása itt érhető el: https://www.szekesfehervar.hu/_upload/editor/2020/gergo/januar/ODP_Ajanlas_2020.pdf

Megyei Diákparlament 2019.

Harmincnyolc általános- és középiskola delegáltjai képviseltették magukat a 2019. november 14-én, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégiumban megrendezett Hajdú-Bihar Megyei Diákparlament rendezvényén. A megyei testületeket az Országos Diákparlament kérésének megfelelően évente hívják össze.

A résztvevők beszámolót hallhattak az Országos Diáktanács munkájáról, valamint megválasztották az országos tanács képviselőit, és a 2020. évi Országos Diákparlament Hajdú-Bihar megyét képviselő küldötteit.

A 2020. évi Országos Diákparlament ajánlásai és a 2019. megyei diákparlamentek jegyzőkönyvei az alábbi linkre kattintva érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek?printMode=true

Az Országos Diák Tanács

Az Országos Diáktanács (ODT) az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma, mely a 2017. februári Országos Diákparlamenten jött létre, első ülését 2017. március 30-án tartotta meg. Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel. Megalakulásuk fontos lépés a diákok érdekérvényesítésének terén, hiszen ezen túl nem csak a diákparlamentek alkalmával nyílik lehetősége a diákoknak tolmácsolni észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket, hanem az ODT üléseinek alkalmával is. Érdekképviseletüket hatékonyabbá teszi, hogy minden megye rendelkezik különböző iskolatípusokból érkező delegált taggal.

Az Országos Diák Tanács üléseinek időpontjáról és napirendi pontjairól az alábbi linkre kattintva olvashat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai

Középfokú felvételi eljárás

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információkról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

KIFIR tanulmányi terület,a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprogramja:

https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/


Nyomtatás