Tanulmányi versenyek

Határokon átívelő tanulmányi versenyek

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17 – Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektje tanulmányi versenyeket hirdet a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai számára.

A Mobilszem diákfilmversenyre, a ReDesign népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó- és díszítőpályázatra, valamint az Évszázadok öröksége művelődéstörténeti vetélkedőre általános iskolák felső tagozatára, illetve középiskolába járó tanulók jelentkezhetnek. További részletek a versenykiírásokban olvashatók, amelyek ide kattintva érhetők el.

 


 

Az országos hirdetésű nevesített tanulmányi versenyek és a megyei versenyek biztosítanak lehetőséget az általános és a középiskolában tanuló diákok részére, hogy érdeklődési körüknek megfelelően legyen lehetőségük az általuk választott témákkal való mélyebb megismerkedésre, képességeik, kompetenciáik fejlesztésére, tudásuk egyre magasabb szintű összemérése. Ennek érdekében feladatunk a versenykiírások eljuttatása a megye köznevelési intézményeihez; az eredmények összegzése; a megyei fordulók szervezése, lebonyolítása, összehangolása a versenykiírásokban meghatározott feladatok figyelembe vételével.

Jogszabályok:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a 2018/2019 tanév során az alábbi tanulmányi versenyeket koordinálja:

Általános iskola

Középiskola

Versenynaptár - Általános iskola 2018/2019-es tanév

Versenynaptár - Középiskola 2018/2019-es tanév

A területért felelős munkatársak:

Munkatárs neve Verseny neve

Chrobákné Reszler Györgyi

Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu

+36/52-536-584

Általános iskola:

 • Herman Ottó Kárpát-medencei biológiai verseny
 • Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny
 • Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny 5.-6. osztályos tanulóknak
 • Teleki Pál országos földrajz–földtan verseny

Középiskola:

 • Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny
 • Megyei Képzőművészeti Verseny
 • „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő verseny

Dienes Erika

Dienes.Erika@oh.gov.hu

+36/52-536-584

Általános iskola:

 • 7-8.évfolyamos tanulók XXVI. országos történelem tanulmányi versenye
 • Országos angol nyelvi verseny 7- 8. évfolyamos tanulóknak
 • Országos Német nyelvi verseny 7.-8. osztályosoknak
 • Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
 • „Szép Magyar Beszéd" verseny

Középiskola

 • „Édes Anyanyelvünk" országos nyelvhasználati verseny
 • Implom József középiskolai helyesírási verseny
 • Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny
 • 41. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
 • Savaria országos történelem verseny
 • „Szép Magyar Beszéd" verseny
 • Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

Az OKTV részletes részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi linken érhetik el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

A területért felelős munkatárs:

Kissné Hajdu Katalin
pedagógiai referens
E-mail-cím: Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

Nyomtatás