Tanulmányi versenyek

Az országos hirdetésű nevesített tanulmányi versenyek és a megyei versenyek biztosítanak lehetőséget az általános és a középiskolában tanuló diákok részére, hogy érdeklődési körüknek megfelelően legyen lehetőségük az általuk választott témákkal való mélyebb megismerkedésre, képességeik, kompetenciáik fejlesztésére, tudásuk egyre magasabb szintű összemérése. Ennek érdekében feladatunk a versenykiírások eljuttatása a megye köznevelési intézményeihez; az eredmények összegzése; a megyei fordulók szervezése, lebonyolítása, összehangolása a versenykiírásokban meghatározott feladatok figyelembe vételével.

Jogszabályok:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 4/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet - a 2017/2018. tanév rendjéről


Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

Az OKTV részletes részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi linken érhetik el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

Kissné Hajdu Katalin Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu


Tanulmányi versenyek

Chrobákné Reszler Györgyi Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu

Dr. Szűcsné Galgóczi Edina DrSzucsne.Galgoczi.Edina@oh.gov.hu

    A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a 2017/2018 tanév során az alábbi tanulmányi versenyeket koordinálja:

    Általános iskola

    Középiskola

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által általános- és középiskolák részére meghirdetett megyei versenyeink:


Nyomtatás