Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Hajdú-Bihar megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 8. § alapján, az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

  • a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében, felülvizsgálatában és módosításában,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről
  • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A területért felelős munkatársak:

Dr. Orosz-Rácsai Georgina Erzsébet
E-mail: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu

Dr. Ungvári Judit
E-mail: Ungvari.Judit@oh.gov.hu

Telefon: +36-52-536-584