Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Hajdú-Bihar megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:
  • a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 6. §
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről

A területért felelős munkatársak:

Felföldi Béla
pedagógiai referens
E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Kótiné Losonczi Zsuzsanna
pedagógiai referens
E-mail: Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu

Parádiné Kenéz Tünde
pedagógiai referens
E-mail: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu

Telefon: +36-52-536-584

Nyomtatás