Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Hajdú-Bihar megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusa.
Jogszabályok
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 6. §

4/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet - a 2017/2018. tanév rendjéről

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:
  • a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Felföldi Béla - Felfoldi.Bela@oh.gov.hu
Kótiné Losonczi Zsuzsanna - Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
Parádiné Kenéz TündeParadine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu

 

Hasznos linkek:

Nyomtatás