Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Hajdú-Bihar vármegyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője és pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés alapján) szaktanácsadók bevonásával szakmai segítséget nyújtunk a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 8. § alapján, az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

 • a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
 • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,
 • a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
 • intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A területért felelős munkatársak:

Dr. Orosz-Rácsai Georgina Erzsébet
E-mail-cím: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584, +36-96/613-443

Dr. Ungvári Judit
E-mail-cím: Ungvari.Judit@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584, +36-96/613-446

Nyomtatás