Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • Nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

A területért felelős munkatársak:

Dobiné Török Éva
pedagógiai referens
E-mail cím: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu

Simon Dóra
pedagógiai referens
E-mail cím: Simon.Dora@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

Tantárgygondozó szaktanácsadás területei, szaktanácsadói

Alapfokú művészetoktatási terület

 • Bíróné Marsi Andrea (néptánc)
 • Stefánné Nagy Anna (zeneelmélet-szolfézs)
 • Vasné Katona Adrienne (zeneelmélet-szolfézs)

Biológia

 • Barta Ágnes
 • Már Tamás
 • Petőné Horváth Mária

Élő idegen nyelv

 • Csombók Zita - vezető szaktanácsadó (angol nyelv és irodalom)
 • Bakóné Papp Tünde (német nyelv és irodalom)
 • Pallósné Bodnár Erika (német nyelv és irodalom)
 • Szabó Gábor (német nyelv és irodalom)
 • Tóth Erika (angol nyelv és irodalom)
 • Vincze Teréz (angol)
  Fizika
 • Dr. Kirsch Éva Erzsébet

Földrajz

 • Dr. Barta Erika
 • Erdei Gyula

Informatika

 • Balogh László Endre
 • Csiha László
 • Gyulai Gáborné

Kémia

 • Barabásné Vályi Valéria Katalin
 • Hotziné Pócsi Anikó Judit

Kollégium

 • Posta László

Magyar nyelv és irodalom

 • Nagyné Fórizs Lenke - vezető szaktanácsadó
 • Áros Tünde Ilona
 • Buczkó Ágnes
 • Kunkli Ferencné
 • Vadon Lajosné

Matematika

 • Fodor László
 • Kertiné Szakáll Anna Éva
 • Panta Andrea
 • Zsilinyiné Tóth Ágnes

Óvodapedagógus

 • Tóth Ilona - vezető szaktanácsadó
 • Bárdos Tiborné
 • Göröghné Bocskai Éva
 • Kovács Anna
 • Megyesiné Kovács Eszter Zsófia
 • Simon Andrea
 • Tassonyiné Kedves Judit

Szakképzés

 • Boros Zsolt (gépészet)

Tanító

 • Somogyiné Győri Magdolna - vezető szaktanácsadó
 • Eszenyiné Stéh Katalin
 • Griger Mihályné
 • Harsányi Antalné
 • Kapczárné Péli Erika
 • Kiss Andrásné
 • Samók Gyuláné
 • Tóthné Almási Zsuzsanna
 • Vargáné Kiss Erika
 • Zolnainé Lovas Emma

Testnevelés

 • Kiss János
 • Kovács Zoltán
 • Ujvári Attila Sándor

Történelem

 • Gergelyné Bruckner Enikő
 • Dr. Pappné Lepp Éva
 • Dr. Rácz Sándor
 • Szeli Zoltánné

Tematikus szaktanácsadás területei, szaktanácsadói

 • Intézményfejlesztési szaktanácsadás
  • Bodó Tamás László
  • Gyermánné Huga Ibolya
  • Kovács Anikó Gyöngyi
  • Vincze Teréz
 • Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás
  • Bencze Enikő

További területek

 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás
 • Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását támogató szaktanácsadás
 • Pedagógiai mérés-értékélési szaktanácsadás
 • Általános szakmai tanácsadás
Nyomtatás