Pedagógus-továbbképzés

Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre.
A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" - képzés, 10 órás (nem akkreditált) változata. A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki, ezért az időtartama a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.

A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-0002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban dolgozó kollégának.

Különösen ajánljuk osztályfőnököknek, valamint olyan szaktanácsadóknak, szakértőknek, akik a pedagógusokkal történő találkozásaik során, a szakmai rendezvények alkalmával vagy a nevelőtestületi rendezvényekre meghívott szakemberként felhívhatják a figyelmet a pályaorientáció fontosságára. Ajánljuk továbbá a pedagógiai szakszolgálatban továbbképzési és pályaválasztási tanácsadási tevékenységet végző kollégák számára is.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

 


 

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 7. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei: 
  a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,
  b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe

A területért felelős munkatárs:

Kótiné Losonczi Zsuzsanna
pedagógiai referens
E-mail cím:  Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

A pedagógus-továbbképzésekre történő jelentkezés módja 2017. január 1-jétől megváltozott.
A pedagógusok – az intézményvezetővel történő egyeztetést követően – egyénileg jelentkezhetnek a Pedagógiai Oktatási Központok által meghirdetett továbbképzésekre, az Oktatási Hivatal által működtetett Képzésszervező felületen, mely az alábbi linken érhető el:
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

A kezdőoldal alján található a Képzésszervező felület használatához készített Felhasználói kézikönyv linkje, amelyből az 1-24. oldalak tartalmazzák a pedagógusok számára szükséges információkat. További segítséget nyújthat – a szintén az oldal alján elérhető – Képzésszervező alkalmazás működését bemutató videó.

A pedagógus-továbbképzésre történő jelentkezés menete (röviden):

1. A http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldal megnyitása

2. Regisztráció:

 • felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató megismerése, visszaigazolása
 • regisztrációs adatok kitöltése, elküldése
 • a regisztráció megerősítése a válasz e-mailben leírtak szerint;

3. Bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail-lel és jelszóval

 • Amennyiben a belépés nem sikerül, érdemes lehet az elfelejtett jelszó opciót használni, így a korábbi, esetleg már feledésbe merült regisztráció alapján a saját profil újra használatba vehető.

4. Saját felhasználói profil létrehozása:

 • minimum két saját dokumentum – pedagógus oklevél/oklevelek és intézményvezetői jóváhagyó nyilatkozat – feltöltése doc, pdf, docx, xlsx, jpg fájl formátumban
 • FONTOS!
  A tanúsítvány kiállítása a Képzésszervező felületen rögzített adatok alapján történik, emiatt azoknak hiánytalannak és pontosnak kell lenniük.

5. Jelentkezés a továbbképzésekre:

 • az illetékes, adott továbbképzést indító POK kiválasztása
 • tájékozódás az adott továbbképzésről (Adatlap)
 • jelentkezés a meghirdetett továbbképzésre továbbképzésre (az előzőleg feltöltött dokumentumok melletti jelölő négyzet kipipálása!)

6. A zárt képzési csoportokba történő jelentkezés menete a fentiektől eltér, arról az érintett intézmények külön tájékoztatást kapnak

További fontos információk:

1. A pedagógus-továbbképzések a központi igényfelmérésben rögzített intézményi adatok alapján kerülnek megszervezésre, melynek során prioritást élveznek a képzési igényt jelző intézmények, illetve pedagógusaik.

2. A továbbképzések megszervezése az év során folyamatosan történik, emiatt érdemes a felületet folyamatosan látogatni. Az indításra kerülő képzési csoportokról a szolgáltatási területünkön működő, érintett intézmények hivatalos e-mail címére tájékoztatást küldünk.

3. Az esetleges adatváltozások (pl. név, vagy e-mail cím) rögzítése a felhasználó feladata, azok hitelességéért felelősség a felhasználót terheli.

4. A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett pedagógus-továbbképzésekkel, valamint a Képzésszervező felület használatával kapcsolatban további felvilágosítást Kótiné Losonczi Zsuzsanna nyújt, az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen: +36/52-536-584; Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu