Pedagógus-továbbképzés

Indul a „Pályaorientációs módszertan – felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz használatára, a tanulói profil elemzésére" elnevezésű pedagógus-továbbképzés.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerhessék az EFOP-3.2.13 projekt keretében fejlesztett pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz, azaz a POM használatát, valamint bővítsék és rendszerezzék pályaorientációs módszertani ismeretüket és gyakorlatukat.

2020. február és április között lehetőség nyílik 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A továbbképzés folyamatba ágyazott; a hagyományos továbbképzési napok és közbeiktatott gyakorlat kombinációja, mely elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A képzést ajánljuk minden általános- és gimnáziumban dolgozó pedagógusnak, kiemelten a pályaválasztásért felelős pedagógusoknak és osztályfőnököknek, valamint a pedagógiai szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkatársainak.

Figyelem! A projekt által szervezett korábbi, „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" című akkreditált, pedagógus-továbbképzésen részt vett kollegák jelentkezését nem tudjuk fogadni, mivel az újabb akkreditált képzésen történő részvételüket a projektben nem tudjuk elszámolni. A későbbiekben számukra lesz lehetőség e-learning formában a képzés elvégzésére, melyről részletes tájékoztatót fogunk küldeni.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

helyszínek képzési időpontok
1.
Szeged
2020. február 10., 2020. február 24.
2.
Békéscsaba
2020. február 11., 2020. február 25.
3. Debrecen
2020. február 13., 2020. február 27.
4. Salgótarján
2020. február 13., 2020. február 27.
5. Eger
2020. február 20., 2020. március 05.
6. Miskolc
2020. február 20., 2020. március 05.
7. Veszprém
2020. március 09., 2020. március 23.
8. Budapest
2020. március 09., 2020. március 23.
9. Győr
2020. március 10., 2020. március 24.
10. Eger
2020. március 12., 2020. március 26.
11. Székesfehérvár
2020. március 12., 2020. március 26.
12. Pécs
2020. március 16., 2020. március 30.
13. Szombathely
2020. március 16., 2020. március 30.
14. Szeged
2020. március 19., 2020. április 02.
15. Debrecen
2020. március 19., 2020. április 02.
16. Kaposvár
2020. április 06., 2020. április 02.
17. Pécs
2020. április 07., 2020. április 21.
18. Budapest
2020. április 07., 2020. április 21.
19. Szolnok
2020. április 16., 2020. április 30.
20. Nyíregyháza
2020. április 16., 2020. április 30.


Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre.
A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" - képzés, 10 órás (nem akkreditált) változata. A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki, ezért az időtartama a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.

A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-0002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban dolgozó kollégának.

Különösen ajánljuk osztályfőnököknek, valamint olyan szaktanácsadóknak, szakértőknek, akik a pedagógusokkal történő találkozásaik során, a szakmai rendezvények alkalmával vagy a nevelőtestületi rendezvényekre meghívott szakemberként felhívhatják a figyelmet a pályaorientáció fontosságára. Ajánljuk továbbá a pedagógiai szakszolgálatban továbbképzési és pályaválasztási tanácsadási tevékenységet végző kollégák számára is.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

 


 

 

A 2020/2021. tanév 2. félévére
tervezett pedagógus-továbbképzések adatai
A továbbképzés címe
(óraszáma)
Alapítási
engedélyének
száma
Jelentkezés feltétele(i) Tervezett
időpont
További
információk
a képzésről
TeachUP 1: formatív
értékelés és személyre
szabott tanulás a
gyakorlatban (30 óra)
287/10/2020 egyetem és/vagy
főiskola; bármely tanár;
felhasználói szintű
informatikai ismeretek
február link
TeachUP 2: kollaboratív
tanulás és kreatív
gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban (30 óra)
542/8/2020 egyetem és/vagy
főiskola; bármely tanár; felhasználói szintű
informatikai ismeretek
március link
Új lehetőségek az iskolai pénzügyi nevelésben
(40 óra)
753/8/2020 egyetem és/vagy
főiskola; bármely tanár; felhasználói szintű
informatikai ismeretek
március link
Tanulói tevékenységek
támogatása interaktív IKT eszközökkel (30 óra)
12/60/2019 egyetem és/vagy
főiskola; bármely
pedagógus; számítógép kezelésének alapszintű ismerete
április link
A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában
(30 óra)
121/8/2020 egyetem és/vagy
főiskola; bármely
pedagógus;; alapszintű
jártasság a Windows
operációs rendszer
kezelésében, a fájl műveletekben és elemi
szintű szövegszerkesztési gyakorlat
április link
Drámajáték-vezetés
(30 óra)
12/136/2019 egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus április link
Tanulóértékelés
hagyományos és online feladatokkal (30 óra)
753/8/2020 egyetem és/vagy
főiskola; bármely
pedagógus; alapszintű jártasság az informatikai eszközök használatában
május
link
Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)
(30 óra)
575/107/2017 egyetem és/vagy
főiskola; bármely
pedagógus
május link
A Diagnosztikus
Fejlődésvizsgáló Rendszer
(DIFER) használata és az
erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott képzés) (30 óra)
632/10/2020 egyetem és/vagy
főiskola;
óvodapedagógus, tanító, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus,
pszichológus;
pedagógus vagy pszichológus
június link
Az iskolai bántalmazás
megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása
(30 óra)
9/112/2018 egyetem és/vagy
főiskola;
iskolapszichológus,
pedagógus, szociális
munkás; felső tagozatos
vagy középiskolai tanár /iskolapszichológus/ szociálpedagógus,
szociális munkás; megelőző gyakorlat: csoportfoglalkozások tartása diákok körében
június link
A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában (30 óra) 12/102/2019 egyetem és/vagy főiskola;
óvodapedagógus
június link
Tehetségakadémia I.
(60 óra)
575/71/2017 egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus június link
A játék, szabad játék
szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése
a pedagógiai programba
(30 óra)
27282/141/2016 egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus június link

 

 


 

A 2020. évi akkreditált pedagógus-továbbképzések adatai
Képzés címe (óraszáma Képzés időpontja Alapítási
eng.sz.
Résztvevők száma
Pénzügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi
ismeretek tanítási lehetőségei az általános
iskola felső tagozatán (30 óra)
január 30 – február 1. 27282/23/2016 16
"Mindennapi pénzügyeink" - a gazdasági, pénzügyi
ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú
köznevelési intézményekben (30 óra)
február 27 – 29. 23/165/2015 20
Egyéni fejlesztés az oktatási esélyegyenlőséget
támogató programban (30 óra)
június 29 –
július 6.
23/304/2015 6
Erkölcs és etika az iskolában (60 óra) augusztus 6 – 18. 9/365/2018 18
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására (30 óra) október 15 – 17. 27282/138/2016 21
Résztvevők összlétszám 81

 


Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A területért felelős munkatárs:

Kótiné Losonczi Zsuzsanna
E-mail cím:  Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584; +36/96-613-443

A pedagógus-továbbképzésekre történő jelentkezés módja 2017. január 1-jétől megváltozott.
A pedagógusok – az intézményvezetővel történő egyeztetést követően – egyénileg jelentkezhetnek a Pedagógiai Oktatási Központok által meghirdetett továbbképzésekre, az Oktatási Hivatal által működtetett Képzésszervező felületen, mely az alábbi linken érhető el:
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

A kezdőoldal alján található a Képzésszervező felület használatához készített Felhasználói kézikönyv linkje, amelyből az 1-24. oldalak tartalmazzák a pedagógusok számára szükséges információkat. További segítséget nyújthat – a szintén az oldal alján elérhető – Képzésszervező alkalmazás működését bemutató videó.

A pedagógus-továbbképzésre történő jelentkezés menete (röviden):

1. A http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldal megnyitása

2. Regisztráció:

 • felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató megismerése, visszaigazolása
 • regisztrációs adatok kitöltése, elküldése
 • a regisztráció megerősítése a válasz e-mailben leírtak szerint;

3. Bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail-lel és jelszóval

 • Amennyiben a belépés nem sikerül, érdemes lehet az elfelejtett jelszó opciót használni, így a korábbi, esetleg már feledésbe merült regisztráció alapján a saját profil újra használatba vehető.

4. Saját felhasználói profil létrehozása:

 • minimum két saját dokumentum – pedagógus oklevél/oklevelek és intézményvezetői jóváhagyó nyilatkozat – feltöltése doc, pdf, docx, xlsx, jpg fájl formátumban
 • FONTOS!
  A tanúsítvány kiállítása a Képzésszervező felületen rögzített adatok alapján történik, emiatt azoknak hiánytalannak és pontosnak kell lenniük.

5. Jelentkezés a továbbképzésekre:

 • az illetékes, adott továbbképzést indító POK kiválasztása
 • tájékozódás az adott továbbképzésről (Adatlap)
 • jelentkezés a meghirdetett továbbképzésre továbbképzésre (az előzőleg feltöltött dokumentumok melletti jelölő négyzet kipipálása!)

6. A zárt képzési csoportokba történő jelentkezés menete a fentiektől eltér, arról az érintett intézmények külön tájékoztatást kapnak

További fontos információk:

1. A pedagógus-továbbképzések a központi igényfelmérésben rögzített intézményi adatok alapján kerülnek megszervezésre, melynek során prioritást élveznek a képzési igényt jelző intézmények, illetve pedagógusaik.

2. A továbbképzések megszervezése az év során folyamatosan történik, emiatt érdemes a felületet folyamatosan látogatni. Az indításra kerülő képzési csoportokról a szolgáltatási területünkön működő, érintett intézmények hivatalos e-mail címére tájékoztatást küldünk.

3. Az esetleges adatváltozások (pl. név, vagy e-mail cím) rögzítése a felhasználó feladata, azok hitelességéért felelősség a felhasználót terheli.

4. A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett pedagógus-továbbképzésekkel, valamint a Képzésszervező felület használatával kapcsolatban további felvilágosítást Kótiné Losonczi Zsuzsanna nyújt, az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen: +36/52-536-584; +36/96-613-443
Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu

Nyomtatás