Pedagógiai tájékoztatás

Jogszabályi háttér

 • A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés alapján, az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának feladatai:
  a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
  b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.
  A Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése, melynek érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről

  A területért felelős munkatársak:

Chrobákné Reszler Györgyi
E-mail-cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu

Parádiné Kenéz Tünde
E-mail-cím: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu

Telefon: +36-52/536-584; +36-96/613-452 (A könyvtár nyitvatartási idejében.)

Pedagógiai szakkönyvtár
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

könyvtár_debrecen.jpg


Információk a könyvtárról

A Pedagógiai Szakkönyvtár használata

A Pedagógiai Szakkönyvtár korlátozottan nyilvános. Igénybe vehetik: pedagógusok, egyetemi hallgatók és oktatók. A beiratkozáshoz pedagógus-igazolvány, illetve személyi igazolvány szükséges. A beiratkozás díjmentes.

A könyvtár állománya a folyóiratok, a tankönyvek és a kézikönyvek kivételével kölcsönözhető.

Egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető, kölcsönzési idő 3 hét. A kölcsönzési határidőt két alkalommal lehet hosszabbítani telefonon ((+36-52/536-584) vagy e-mailben Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu.

A kölcsönzésben lévő könyvekre az olvasó előjegyzést kérhet. A kért dokumentum beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. A belföldi kérések teljesítésének időtartama 1 hét. A kért dokumentum átvételének időpontjáról e-mailben értesítést küldünk. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége az olvasót terheli.

Térítésmentes szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • rendhagyó könyvtári órák általános- és középiskolák számára
 • kölcsönzés
 • olvasóterem használata
 • a teljes állomány helyben használata
 • tájékoztatás, témafigyelés
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Gyűjtőkör:

 • pedagógiai szakirodalom
 • pszichológia
 • szelektálva a társtudományok irodalma (filozófia, esztétika, etika, logika, szociológia)

Online katalógus elérhetősége: http://sziren.com/szir_ker_osztott.htm?kivalasztott=3

Nyitvatartási idő:

Hétfő

8:00-12:00

Kedd

13:00-16:00

Szerda

13:00-16:00

Csütörtök

8:00-12:00

Péntek

9:00-11:00

 

 

Tankönyv-bemutatóhely

A tankönyvtárban a korábbi kiadók (Apáczai, Nemzeti Tankönyvkiadó-Nemzedékek Tudása, Mozaik, OFI) tankönyveit tantárgyanként helyeztük el. A tankönyvtárban található könyvek csak nagyon indokolt esetben kölcsönözhetők.

A tankönyvkatalógus elérhetősége: https://www.tankonyvkatalogus.hu/

 

Együttműködő könyvtárak

Együttműködő kulturális intézmények

e-könyvtárak, katalógusok


Könyvtár-pedagógia

Könyvtáros tanárokat érintő aktuális eseményekről, pályázatokról az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak: http://www.ktep.hu/


TehetségKapu:

A TehetségKapu információs rendszer egy folyamatosan bővülő, a diákok számára érdekes és értékes, tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához nagyban hozzájáruló szolgáltatás nyújtásának szándékával működik. https://www.tehetsegkapu.hu/

A regisztrációval kapcsolatban segítséget nyújt:

Chrobákné Reszler Györgyi
E-mail-cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584, +36-96/613-450

 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Kapcsolattartó:

Parádiné Kenéz Tünde
E-mail-cím: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
Telefon: +36-52/536-584, +36-96/613-452

 

 

A Scientix projekt népszerűsíti és támogatja a STEM (természettudományok, technológia, műszaki tudományok és matematika) területek oktatásával foglalkozó tanárok, oktatáskutatók, politikai döntéshozók és más szakemberek közötti, egész Európára kiterjedő együttműködést." www.scientix.eu/about

Nyomtatás