Pedagógiai tájékoztatás

Megjelent a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ hírlevelének, a Hírmondónak a júniusi száma, mely az alábbi képre kattintva érhető el:

Hírmondó címlap 2021.06.jpg

Debreceni POK Hírmondó előző száma:

2021. március


Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi


A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ teljes körű tájékoztatást nyújt az illetékességi területén működő köznevelési intézmények vezetői és pedagógusai részére a törvényben meghatározott pedagógiai szakmai-szolgáltatásokról.

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int

Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire és eszközeire:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 5.§
 • 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről


A területért felelős munkatársak:

Chrobákné Reszler Györgyi
Email cím: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu

Parádiné Kenéz Tünde
Email cím: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu

Telefon: +36-52-536-584; +36-52-344-186 (A könyvtár nyitvatartási idejében.)

Pedagógiai szakkönyvtár
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Telefonszám: +36-52-344-186

könyvtár_debrecen.jpg


Információk a könyvtárról

A Pedagógiai Szakkönyvtár használata


A könyvtárhasználók és a munkatársak biztonsága érdekében kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:
• A könyvtárba történő belépéskor és a dokumentumok kézbevétele előtt használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt.

• A könyvárban mindvégig használjon az orrát és száját teljes egészében eltakaró maszkot, a kölcsönzőpultnál törekedjen a 1,5 méteres távolság betartására.

A Pedagógiai Szakkönyvtár korlátozottan nyilvános. Igénybe vehetik: pedagógusok, egyetemi hallgatók és oktatók. A beiratkozáshoz pedagógus-igazolvány, illetve személyi igazolvány szükséges. A beiratkozás díjmentes.

A könyvtár állománya a folyóiratok, a tankönyvek és a kézikönyvek kivételével kölcsönözhető.

Egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető, kölcsönzési idő 3 hét. A kölcsönzési határidőt két alkalommal lehet hosszabbítani telefonon (06-52/344-186) vagy e-mailben Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu.

A kölcsönzésben lévő könyvekre az olvasó előjegyzést kérhet. A kért dokumentum beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. A belföldi kérések teljesítésének időtartama 1 hét. A kért dokumentum átvételének időpontjáról e-mailben értesítést küldünk. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége az olvasót terheli.

Térítésmentes szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • rendhagyó könyvtári órák általános- és középiskolák számára
 • kölcsönzés
 • olvasóterem használata
 • a teljes állomány helyben használata
 • tájékoztatás, témafigyelés
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Gyűjtőkör:

 • pedagógiai szakirodalom
 • pszichológia
 • szelektálva a társtudományok irodalma
 • (filozófia, esztétika, etika, logika, szociológia)

Online katalógus elérhetősége: http://sziren.com/szir_ker_osztott.htm?kivalasztott=3

Nyitvatartási idő:

Hétfő

8:00-12:00

Kedd

13:00-16:00

Szerda

13:00-16:00

Csütörtök

8:00-12:00

Péntek

9:00-11:00

 

 

Tankönyv-bemutatóhely

A tankönyvtárban a kiadók (Apáczai, Nemzeti Tankönyvkiadó-Nemzedékek Tudása, Mozaik, OFI) tankönyveit tantárgyanként helyeztük el. A tankönyvtárban található könyvek csak nagyon indokolt esetben kölcsönözhetők.

Elkészültek az átdolgozott tankönyvek

Az Oktatási Hivatal közzétette a módosított Nemzeti alaptantervnek (NAT) megfelelő 1., 5. és 9. évfolyamos tankönyveket a tankonyvkatalogus.hu oldalon. Összesen 61 kötet készült el, ebből 11 új kiadvány, 50 pedig korábbi kötetek átdolgozása.

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/elkeszultek_atdolgozott_tankonyvek/

https://www.tankonyvkatalogus.hu/

Együttműködő könyvtárak

Együttműködő kulturális intézmények

e-könyvtárak, katalógusok


Könyvtár-pedagógia

Könyvtáros tanárokat érintő aktuális eseményekről, pályázatokról az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak: http://www.ktep.hu/

Hasznos honlapok (nemcsak) könyvtáros tanárok

TehetségKapu:

A TehetségKapu információs rendszer egy folyamatosan bővülő, a diákok számára érdekes és értékes, tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához nagyban hozzájáruló szolgáltatás nyújtásának szándékával működik. https://www.tehetsegkapu.hu/

A regisztrációval kapcsolatban segítséget nyújt:

Hevessy Boglárka
E-mail: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu
Telefon: 06-52/536-584

Simon Dóra
E-mail cím: Simon.Dora@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

 

A Scientix projekt népszerűsíti és támogatja a STEM (természettudományok, technológia, műszaki tudományok és matematika) területek oktatásával foglalkozó tanárok, oktatáskutatók, politikai döntéshozók és más szakemberek közötti, egész Európára kiterjedő együttműködést." www.scientix.eu/about

Nyomtatás