Pedagógiai tájékoztatás

Digitális Témahét – Projektíró pályázat 2018

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2017/18-as tanévben a Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között lesz, és reméljük, hogy a résztvevők száma ismét tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, és a digitális közgyűjtemények használata.

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Bővebben >>

 


A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ teljes körű tájékoztatást nyújt az illetékességi területén működő köznevelési intézmények vezetői és pedagógusai részére a törvényben meghatározott pedagógiai szakmai-szolgáltatásokról.

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:

 • a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
 • a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése,
 • a Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

Parádiné Kenéz Tünde pedagógiai referens, Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu


Pedagógiai szakkönyvtár

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Telefonszám: 06-52/344-186

könyvtár_debrecen.jpg


Információk a könyvtárról

A Pedagógiai Szakkönyvtár korlátozottan nyilvános. Igénybe vehetik: pedagógusok, egyetemi hallgatók és oktatók. A beiratkozáshoz pedagógus-igazolvány, illetve személyi igazolvány szükséges. A beiratkozás díjmentes.

A könyvtár állománya a folyóiratok, a tankönyvek és a kézikönyvek kivételével kölcsönözhető.

Egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető, kölcsönzési idő 3 hét. A kölcsönzési határidőt két alkalommal lehet hosszabbítani telefonon (06-52/344-186) vagy e-mailben Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu.

A kölcsönzésben lévő könyvekre az olvasó előjegyzést kérhet. A kért dokumentum beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja.

A belföldi kérések teljesítésének időtartama 1 hét.. A kért dokumentum átvételének időpontjáról e-mailben értesítést küldünk. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége az olvasót terheli.

Térítésmentes szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • rendhagyó könyvtári órák általános- és középiskolák számára
 • kölcsönzés
 • olvasóterem használata
 • a teljes állomány helyben használata
 • tájékoztatás, témafigyelés
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Gyűjtőkör:

 • pedagógiai szakirodalom
 • pszichológia
 • szelektálva a társtudományok irodalma
 • (filozófia, esztétika, etika, logika, szociológia)

Online katalógus elérhetősége: http://sziren.com/szir_ker_osztott.htm?kivalasztott=3

Nyitvatartási idő:

Hétfő

8:00-12:00

Kedd

13:00-16:00

Szerda

13:00-16:00

Csütörtök

8:00-12:00

Péntek

9:00-11:00

 

 

Tankönyv-bemutatóhely

A tankönyvtárban a kiadók (Apáczai, Nemzeti Tankönyvkiadó-Nemzedékek Tudása, Mozaik, OFI) tankönyveit tantárgyanként helyeztük el. A tankönyvtárban található könyvek csak nagyon indokolt esetben kölcsönözhetők.

Együttműködő könyvtárak

Együttműködő kulturális intézmények

e-könyvtárak, katalógusok


Könyvtár-pedagógia

Könyvtáros tanárokat érintő aktuális eseményekről, pályázatokról az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak: http://www.ktep.hu/


Hasznos honlapok (nemcsak) könyvtáros tanárok

Továbbképzés könyvtárostanároknak

Az Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az 1993 óta folyamatosan zajló Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyhez kapcsolódóan Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre címmel módszertani továbbképzést tartott Debrecenben 2017. október 12-én.

A továbbképzés szakmai anyagát az alábbi linkre kattintva érhetik el: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=392

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2016/2017

http://www.opkm.hu/Bod_verseny

 

TehetségKapu:

A TehetségKapu információs rendszer egy folyamatosan bővülő, a diákok számára érdekes és értékes, tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához nagyban hozzájáruló szolgáltatás nyújtásának szándékával működik.

https://www.tehetsegkapu.hu/

A regisztrációval kapcsolatban segítséget nyújt:

Dienes Erika pedagógiai referens
Dienes.Erika@oh.gov.hu
06-52/536-584 (a Debreceni POK központi telefonszáma)

 

 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás