Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzést, melynek része az önértékelés, legalább ötévente egyszer el kell végezni fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

 • pedagógus ellenőrzése – általános pedagógiai szempontok alapján (a minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül ellenőrzésre)
 • intézményvető ellenőrzése – általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok alapján
 • intézmény ellenőrzése – az általános elvárásrendszer szerint, saját céljainak megvalósulása alapján.

Feladatunk

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzések és az önértékelés lebonyolításában, szervezésében, a felmerülő kérdések megválaszolásában,
 • az önértékeléshez és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátásában,
 • az intézmények, intézményvezetők, pedagógusok tájékoztatásában, ellenőrzésre való felkészítésében,
 • a fenntartók tájékoztatásában,
 • a tanfelügyeleti szakértőkkel való közvetlen, naprakész kapcsolattartásban,
 • a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • az informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában,
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó elektronikus felületek működtetésével kapcsolatos kérdésekben.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

A területért felelős munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail cím: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36-96-613-447

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36/96-613-445

  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket az Oktatási Hivatal szervezi. Az ellenőrzést megelőző év július 31-éig értesíti az intézmények vezetőit a pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe való bekerülésről.

Az intézményi dokumentum feltöltő modul felhasználói kézikönyvét az alábbi linken érhetik el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/felhasznaloi_kezikonyv_feltolto.pdf

Nyomtatás