Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenőrzését legalább három – a jogszabályi feltételek szerint kijelölt – köznevelési szakértőből álló bizottság végzi. A szakértői bizottság intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki, és – a miniszter jóváhagyását követően – a honlapján közzéteszi.

Az intézményi önértékelés keretében ötévente az intézmény teljeskörűen értékeli saját pedagógiai munkáját.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

 • intézmény ellenőrzése – az általános elvárásrendszer szerint, saját céljainak megvalósulása alapján.
 • komplex ellenőrzés

Feladatunk

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzések és az önértékelés lebonyolításában, szervezésében, a felmerülő kérdések megválaszolásában,
 • az önértékeléshez és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátásában,
 • az intézmények, intézményvezetők, pedagógusok tájékoztatásában, ellenőrzésre való felkészítésében,
 • a fenntartók tájékoztatásában,
 • a tanfelügyeleti szakértőkkel való közvetlen, naprakész kapcsolattartásban,
 • a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • az informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában,
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó elektronikus felületek működtetésével kapcsolatos kérdésekben.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A területért felelős munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail cím: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36-96-613-447

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36/96-613-445

  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket az Oktatási Hivatal szervezi. Az ellenőrzést megelőző év július 31-éig értesíti az intézmények vezetőit a pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe való bekerülésről.

Az intézményi dokumentum feltöltő modul felhasználói kézikönyvét az alábbi linken érhetik el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/felhasznaloi_kezikonyv_feltolto.pdf

Nyomtatás