Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

 • pedagógus ellenőrzése – általános pedagógiai szempontok alapján (a minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül ellenőrzésre)
 • intézményvető ellenőrzése – általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok alapján
 • intézmény ellenőrzése – az általános elvárásrendszer szerint, saját céljainak megvalósulása alapján.

Feladatunk
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódóan jogi, szakmai, informatikai és technikai segítség nyújtása a hozzánk forduló pedagógusok, intézményvezetők, szakértők részére.

Jogszabályok
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII.30.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Borsos Tünde - Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Felföldi Béla - Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Kissné Hajdu Katalin - Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu

 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket az Oktatási Hivatal szervezi. Az ellenőrzést megelőző év július 31-éig értesíti az intézmények vezetőit a pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe való bekerülésről.

Az ellenőrzés lebonyolításához szükséges dokumentumok

 • Intézményvezető országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) esetén:
  • a vezetői pályázata, vagy annak hiányában vezetői programja,
  • az intézménye pedagógiai programja,
  • az ellenőrzést megelőző két (2015/16, 2016/17.) tanév munkaterve és éves beszámolója,
  • az intézménye szervezeti és működési szabályzata.
 • Intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) esetén:
  • az ellenőrzést megelőző két (2015/16. 2016/17.) tanév munkaterve és éves beszámolója,
  • a legutóbbi továbbképzési program és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási tervek,
  • az intézményi eredmények, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumok
 • A dokumentumok informatikai rendszerbe való feltöltésének határideje: 2017. november 30.

  Az intézményi dokumentum feltöltő modul felhasználói kézikönyvét az alábbi linken érhetik el:

  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/felhasznaloi_kezikonyv_feltolto.pdf

  Tanfelügyeleti ellenőrzés kézikönyvei intézménytípusonként megtalálhatóak az alábbi linken:

  https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek

   

   

Nyomtatás