Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja a pedagógusok mérési, értékelési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott tervezése. A fentieken túl feladatunk az országos és nemzetközi mérések adminisztrációs rendszereinek folyamatos követése, a mérések koordinálása.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtás módszerei

  • intézményi szintű szaktanácsadói támogatás,
  • műhelymunka, szakmai nap, konzultáció,
  • „jó gyakorlatok" bemutatása,
  • pedagógus-továbbképzések

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

A területért felelős munkatárs:

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Hevessy Boglárka
E-mail cím: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu

Simon Dóra
E-mail cím: Simon.Dora@oh.gov.hu

Telefon: +36-52-536-584


Országos mérések

 

Digitális országos mérések 2022-től

Általános leírás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

Általános szakmai anyagok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok

Lebonyolítás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas

Példafeladatok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok

Eredmények: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/eredmenyek

Kiemelkedő teljesítményű iskolák: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Jogszabályok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/jogszabalyok

Gyakran ismételt kérdések: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/GYIK

 


Kompetenciamérés 2021-ig

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas/2021komp_levelek_utmutatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/hatterkerdoivek

Előző évek kompetenciamérései

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

 

Idegen nyelvi mérés 2021-ig

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

Célnyelvi mérés 2021-ig

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret

DIFER mérés

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_adatgyujtesek

NETFIT mérés

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/eredmenyek

 

Nemzetközi mérések

PISA
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/peldafeladatok_pisa

TIMSS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss

PIRLS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls

ICILS

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/icils/icils_2023_meres

Köznevelési Elemzési Jelentések
A negyedévente megjelenő kiadvány célja, hogy bemutassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán folyó elemzéseket, tájékoztassa a szakmai közvéleményt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek

Nyomtatás