Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja a pedagógusok mérési, értékelési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott tervezése. A fentieken túl feladatunk az országos és nemzetközi mérések adminisztrációs rendszereinek folyamatos követése, a mérések koordinálása.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtás módszerei

  • intézményi szintű szaktanácsadói támogatás,
  • műhelymunka, szakmai nap, konzultáció,
  • „jó gyakorlatok" bemutatása,
  • pedagógus-továbbképzések

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

A területért felelős munkatárs:

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Hevessy Boglárka
E-mail cím: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu

Simon Dóra
E-mail cím: Simon.Dora@oh.gov.hu

Telefon: +36-52-536-584


Országos mérések

Kompetenciamérés
2021. május 26.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas/2021komp_levelek_utmutatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/hatterkerdoivek

Előző évek kompetenciamérései
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

OKM eredmények alapján kiemelkedő teljesítményű iskolák
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Idegen nyelvi mérés
2021. május 19.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

Célnyelvi mérés
2021. május 12.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret

DIFER mérés
2020. október 12. – 2020.október 22. online adatszolgáltatási időszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_adatgyujtesek

NETFIT mérés
A diákok edzettségének vizsgálatát 2020. január 08. és 2020. április 24. között kell lebonyolítani.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas/2020netfit

A 10-18 éves tanulók egészségközpontú fittségi állapota (2017.)
https://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2020/02/Netfit-2020-kutatas-jelentes.pdf

Nemzetközi mérések

PISA
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/peldafeladatok_pisa

TIMSS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss

PIRLS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls

Köznevelési Elemzési Jelentések
A negyedévente megjelenő kiadvány célja, hogy bemutassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán folyó elemzéseket, tájékoztassa a szakmai közvéleményt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek

Nyomtatás