Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja a pedagógusok mérési, értékelési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott tervezése. A fentieken túl feladatunk az országos és nemzetközi mérések adminisztrációs rendszereinek folyamatos követése, a mérések koordinálása.


Jogszabályok

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
10. § (1) c), 12. § (1) a), 13. § (1) a), 14. § (1) c), 15. § (1) a)

 

Dienes Erika Dienes.Erika@oh.gov.hu
Felföldi Béla Felfoldi.Bela@oh.gov.hu


Országos mérések

Kompetenciamérés
2016/2017. tanévi Országos kompetenciamérés
(2017. május 24.)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/2017komp_levelek_utmutatok
Előző évek kompetenciamérései
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/orszagos_kompmeres_eredmenyek2016/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok/kompmeres_2016_2017

Angol, német idegen nyelvi, célnyelvi mérés
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/2017_iny_tajekoztato_levelek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/2017celny_tajekoztato_levelek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret

DIFER mérés
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program

NETFIT mérés
http://www.mdsz.hu/netfit/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas/2018netfitt
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas


Nemzetközi mérések

PISA
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/peldafeladatok_pisa

TIMSS
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss

PIRLS
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls

Nyomtatás