Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás célja a pedagógusok mérési, értékelési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott tervezése. A fentieken túl feladatunk az országos és nemzetközi mérések adminisztrációs rendszereinek folyamatos követése, a mérések koordinálása.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtás módszerei

  • intézményi szintű szaktanácsadói támogatás,
  • műhelymunka, szakmai nap, konzultáció,
  • „jó gyakorlatok" bemutatása,
  • pedagógus-továbbképzések

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

A területért felelős munkatárs:

Dienes Erika
pedagógiai referens
E-mail cím: Dienes.Erika@oh.gov.hu
Telefon: +36-52-536-584


Országos mérések

Kompetenciamérés
2019. május 29.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas/2019komp_levelek_utmutatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/hatterkerdoivek

Előző évek kompetenciamérései
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

OKM eredmények alapján kiemelkedő teljesítményű iskolák
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Idegen nyelvi mérés
2019. május 22.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

Célnyelvi mérés
2019. május 15.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret

DIFER mérés
2018. október 01. – 2018.október 26. online adatszolgáltatási időszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program

NETFIT mérés
A diákok edzettségének vizsgálatát 2019. január 09. és 2019. április 26. között kell lebonyolítani.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas/2019netfit

A 10-18 éves tanulók egészségközpontú fittségi állapota (2017.)
https://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2018/02/NETFIT_jelentes_2016_2017-1.pdf

Nemzetközi mérések

PISA
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/peldafeladatok_pisa

TIMSS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss

PIRLS
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls

Köznevelési Elemzési Jelentések
A negyedévente megjelenő kiadvány célja, hogy bemutassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán folyó elemzéseket, tájékoztassa a szakmai közvéleményt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek

Nyomtatás