Önértékelés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenőrzését legalább három – a jogszabályi feltételek szerint kijelölt – köznevelési szakértőből álló bizottság végzi. A szakértői bizottság intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki, és – a miniszter jóváhagyását követően – a honlapján közzéteszi.

Az intézményi önértékelés keretében ötévente az intézmény teljeskörűen értékeli saját pedagógiai munkáját.

Feladatunk

Az intézményi önértékeléshez kapcsolódóan szakmai, informatikai és technikai segítség nyújtása a hozzánk forduló intézményvezetők, szakértők részére.

Jogszabályi háttér:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A területért felelős munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Felföldi Béla
E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584

Az intézményi önértékelés fajtái:

Az intézmény önértékelése

Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben úgy, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések kijelölt időpontja előtt legalább 15 nappal feltöltésre kerüljön az önértékelés eredményeként létrejövő önfejlesztési/intézkedési terv.

Az önértékelés során használt informatikai felület felhasználói útmutatója elérhető az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajatoldal/Utmutato_onertekelesi_felulet_2021.pdf

Az önértékelési kézikönyvek intézmény-típusonként az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

Nyomtatás