Minősítés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény által meghatározott, a pedagógusok előmeneteli rendszere részeként működő pedagógusminősítés két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Ezek során a szakértőkből és intézményi delegáltból álló bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő – a pedagógus portfóliójában bemutatásra kerülő – dokumentumok elemzése; valamint az óra-/foglalkozáslátogatások értékelése alapján. Az eljárás során vizsgálják azt, hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek, emellett segíti az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását.

Feladatunk

A minősítési eljárásokhoz kapcsolódóan jogi, szakmai, informatikai és technikai segítség nyújtása a hozzánk forduló pedagógusok, intézményvezetők, szakértők részére.

A minősítő vizsga, minősítő eljárás kapcsán felmerülő kérdéseiket a POKDebrecen@oh.gov.hu e-mail címre várjuk. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy megkereséseikben tüntessék fel oktatási azonosító számukat is.

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 326/2013. (VIII.30.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
  • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

A területért felelős szakmai munkatársak:

Borsos Tünde
pedagógiai referens
E-mail cím: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Felföldi Béla
pedagógiai referens
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584

2018. és 2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató ötödik, javított változata nyújt segítséget.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf

A minősítő vizsgára, minősítő eljárásra készülő pedagógusok a https://www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon az egyes szakmai területek átdolgozott „Kiegészítő útmutatóit" is elérhetik.

Az Országos Szakértői névjegyzékkel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szakertoi_nevjegyzek

Nyomtatás