Minősítés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény által meghatározott, a pedagógusok előmeneteli rendszere részeként működő pedagógusminősítés két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Ezek során a szakértőkből és intézményi delegáltból álló bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő – a pedagógus portfóliójában bemutatásra kerülő – dokumentumok elemzése; valamint az óra-/foglalkozáslátogatások értékelése alapján. Az eljárás során vizsgálják azt, hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek, emellett segíti az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását.

Feladatunk

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógus életpályához kapcsolódó minősítési rendszer terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógusminősítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában, ügyfélszolgálati feladatok ellátásában,
 • a pedagógusminősítések lebonyolításában,
 • a pedagógusminősítések során benyújtott panaszok felülvizsgálatában,
 • minősítő vizsga, minősítési eljárás előtt álló pedagógusok tájékoztatásában, felkészítésében,
 • a minősítési szakértőkkel való közvetlen, naprakész kapcsolattartásban,
 • a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában.
 • minősítő eljárásokhoz, minősítő vizsgákhoz kapcsolódó elektronikus felületek működtetésével kapcsolatos kérdésekben

A minősítő vizsga, minősítő eljárás kapcsán felmerülő kérdéseiket a POKDebrecen@oh.gov.hu e-mail címre várjuk. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy megkereséseikben tüntessék fel oktatási azonosító számukat is.

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A területért felelős szakmai munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail cím: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36-96-613-447

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584
+36/96-613-445

A pedagógusminősítéssel, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, az intézményi önértékeléssel kapcsolatos aktuális útmutatók és eljárásrendek megtalálhatók és letölthetők az alábbi linken:
https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/


Az Országos Szakértői névjegyzékkel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szakertoi_nevjegyzek

 


„Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című továbbképzés

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja tíz órás pedagógus-továbbképzést szervez a korábbi évekhez hasonlóan, melynek célcsoportja a 2022. évi minősítési eljárásban Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot megcélzó pedagógusok.

A képzések célja: a 2022. évi, Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásokon és a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgákon részt vevő pedagógusok e-portfóliójának feltöltésére, bemutatására és megvédésére, valamint az óra- vagy foglalkozáslátogatás megtartására való felkészítése és szakmai támogatása.

A járványhelyzet nehézségei miatt átalakítottuk képzéseinket, amelyek jelenleg digitálisan zajlanak, (8 óra egyéni felkészülés, 2 óra konzultáció).

Képzés ütemezése:

A képzés első napjának reggelén a képzésre jelentkezett pedagógusoknak e-mailen eljuttatjuk a tananyagot, illetve elküldjük azokat a Youtube linkeket, ahol a tananyag legfontosabb részeit szakértő trénereink előadásában és magyarázatával megnézhetik.

A képzés utolsó napján online konzultációs lehetőséget biztosítunk a jelentkezett pedagógusok részére, ahol a résztvevők kérdezhetnek a szakértőktől, meghallgathatják mások kérdéseit. A konzultáció Microsoft Teams felületen zajlik. Laptopról, telefonról, tabletről az alkalmazás letöltése után lehet csatlakozni. Az online konzultációra történő kapcsolódáshoz a linket a konzultáció előtt fél órával küldjük meg a turnusba jelentkezett pedagógusok részére e-mailben.

A képzés beszámítható a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás képzésébe a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján:

5. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri..."

 

A képzések ütemezése:

 

 

Egyéni feldolgozás időszaka (Youtube)

Konzultációs lehetőség
(Teams)

1. csoport

2021. augusztus 13-17.

2021. augusztus 18. 9:00-11:00

2. csoport

2021. augusztus 13-17.

2021. augusztus 18. 13:00-15:00

3. csoport

2021. augusztus 30. – szeptember 1.

2021. szeptember 2. 9:00-11:00

4. csoport

2021. szeptember 6-8.

2021. szeptember 9. 13:00-15:00

 

Egy képzési csoportba maximum 50 főt tudunk fogadni.

A képzés a pedagógusok számára térítésmentes. A képzést elvégzők a képzés végén igazolást kapnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igazolást kizárólag azoknak a pedagógusoknak tudjuk kiállítani, akik részt vesznek az online konzultáción is!

A képzésekre/turnusokra az alábbi regisztrációs linken lehet jelentkezni

Adatvédelmi tájékoztató

Teams Adatvédelmi tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat

További információ: pokdebrecen@oh.gov.hu

Szeretettel várjuk jelentkezését a képzéseinkre!

Nyomtatás