Minősítés

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pedagógus életpályán való előmenetel lehetőségét.

A pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján

a) Gyakornok,
b) Pedagógus I.,
c) Pedagógus II.,
d) Mesterpedagógus,
e) Kutatótanár
fokozatokat érheti el.

A minősítés végrehajtási jogszabályban meghatározott minősítő vizsgán, minősítési, vagy pályázati eljárásban való részvétellel történik. A minősítés során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét. A minősítő bizottság a pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a végrehajtási rendeletekben és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja.

Feladatunk

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógus-életpályához kapcsolódó minősítési rendszer terén közreműködik, illetve segítséget nyújt:

 • a pedagógusminősítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában, ügyfélszolgálati feladatok ellátásában,
 • a pedagógusminősítések lebonyolításában,
 • a pedagógusminősítések során benyújtott panaszok felülvizsgálatában,
 • minősítő vizsga, minősítési eljárás előtt álló pedagógusok tájékoztatásában, felkészítésében,
 • a minősítési szakértőkkel való közvetlen, naprakész kapcsolattartásban,
 • a szakértői munka szervezésében, a szakértői feladatok koordinálásában,
 • informatikai felületen megjelenő kérelmek elbírálásában.
 • minősítő eljárásokhoz, minősítő vizsgákhoz kapcsolódó elektronikus felületek működtetésével kapcsolatos kérdésekben

A minősítő vizsga, minősítő eljárás kapcsán felmerülő kérdéseiket a POKDebrecen@oh.gov.hu e-mail címre várjuk. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy megkereséseikben tüntessék fel oktatási azonosító számukat is.

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A területért felelős szakmai munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail cím: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Telefon: +36-52/536-584
+36-96/613-447

Felföldi Béla
E-mail cím: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36-52/536-584
+36-96/613-445

 

A pedagógusminősítéssel, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, az intézményi önértékeléssel kapcsolatos aktuális útmutatók és eljárásrendek megtalálhatók és letölthetők az alábbi linken:
https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/

Az Országos Szakértői névjegyzékkel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szakertoi_nevjegyzek

Nyomtatás