Minősítés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény által meghatározott, a pedagógusok előmeneteli rendszere részeként működő pedagógusminősítés két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Ezek során a szakértőkből és intézményi delegáltból álló bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő – a pedagógus portfóliójában bemutatásra kerülő – dokumentumok elemzése; valamint az óra-/foglalkozáslátogatások értékelése alapján. Az eljárás során vizsgálják azt, hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek, emellett segíti az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását.

Feladatunk

A minősítési eljárásokhoz kapcsolódóan jogi, szakmai, informatikai és technikai segítség nyújtása a hozzánk forduló pedagógusok, intézményvezetők, szakértők részére.

A minősítő vizsga, minősítő eljárás kapcsán felmerülő kérdéseiket a POKDebrecen@oh.gov.hu e-mail címre várjuk. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy megkereséseikben tüntessék fel oktatási azonosító számukat is.

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII.30.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

A területért felelős szakmai munkatársak:

Borsos Tünde
pedagógiai referens
E-mail: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Felföldi Béla
pedagógiai referens
E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584

2018. és 2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató ötödik, javított változata nyújt segítséget.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf

A minősítő vizsgára, minősítő eljárásra készülő pedagógusok a https://www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon az egyes szakmai területek átdolgozott „Kiegészítő útmutatóit" is elérhetik.

A 2019. évi minősítő vizsgák, minősítő eljárások részeként feltöltendő portfólió informatikai rendszerbe történő feltöltésének határideje: 2018. november 25.

2018. augusztus 28-án Marosi Katalin, a Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztály osztályvezetője a mestereljárásban résztvevő pedagógusok számára tartott továbbképzést. A képzésen 112 fő vett részt.

 


 

Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítésben való részvételre (Debreceni POK)

A 2019. évi minősítési eljárásra jelentkezett pedagógusok számára az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja 10 órás pedagógus-továbbképzést szervez Hajdú-Bihar megyében 4 alkalommal, melynek témája a 2019. évi minősítési eljárás.

A képzések célja: a 2019. évi, Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásokon és a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgákon résztvevő pedagógusok e-portfóliójának feltöltésére, bemutatására és megvédésére, valamint az óra- vagy foglalkozáslátogatás megtartására való felkészítése és szakmai támogatása.

Célcsoport: a 2019-ben Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljárásba bekerült pedagógusok (max. 65 fő/csoport).

Időpontok:

 • 2018. október 2. kedd 8.00–16.00 óra (elsősorban szakképzésben dolgozó pedagógusok részére)
 • 2018. október 4. csütörtök 8.00–16.00 óra (elsősorban általános iskolában dolgozó pedagógusok részére)
 • 2018. október 8. hétfő 8.00–16.00 óra (elsősorban gimnáziumban, kollégiumban, gyermekvédelemben, szakszolgálatban, művészeti iskolákban dolgozó pedagógusok részére)
 • 2018. október 9. kedd 8.00–16.00 óra (elsősorban óvodában és bölcsődében pedagógus-munkakörben dolgozók részére)

Helyszín:

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
4028 Debrecen Monti ezredes u. 7.
(a helyszínen parkolási lehetőséget nem tudunk biztosítani)

A képzés beszámítható a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás képzésébe a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján:

„5. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri..."

A képzés a pedagógusok számára térítésmentes.

A képzést elvégzők a képzés végén igazolást kapnak.

A képzésekre az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/
pedagogusok_felkeszitese_a_pedagogusminositesben_valo_reszvetelre

Jelentkezési határidő (minden képzés esetében): 2018. szeptember 28.

20 fő alatti létszámmal a képzések nem indulnak. Erről minden esetben értesítjük az érintett kollégákat.

További információ: POKDebrecen@oh.gov.hu

Nyomtatás