Lemorzsolódás

Hazánk, kapcsolódva az EU 2020 stratégiai céljaihoz, vállalta a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra történő csökkentését 2020-ig. A bevezetett intézkedések hangsúlyos eleme a megelőzés. Ezt a célt szolgálta a 2016-ban bevezetésre került „Lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer”, amellyel létrejött egy országos szintű adatbázis, ami pontos és naprakész információt nyújt a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók számáról, arányáról és a lemorzsolódást kiváltó főbb tényezők alakulásáról. Így lehetőség nyílik arra, hogy mind tanulói, mind intézményi és fenntartói szinten az azonnali beavatkozás elinduljon, megtörténjen. Magyarország 2021-2030 időszakra vonatkozó köznevelési stratégiája továbbra is kiemelt feladatként kezeli az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatai alapján azonosíthatók azok a tanulók, akik lemorzsolódással veszélyeztetettek, és ráirányítja a figyelmet azokra az iskolákra, amelyekben magas a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. A jelzőrendszer bevezetésével az intézményekben a korábbinál nagyobb figyelmet kap a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása, az intézmények maguk is keresik azokat a támogatási formákat, amelyekkel eredményesebbek lehetnek. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának változása az alábbi módon alakult:

2016/17 II. félév 2017/18 II. félév 2018/19 II. félév 2019/20 II. félév 2020/21 II. félév 2021/22 II. félév
országosan 10,85% 8,86% 7,46% 6,80% 6,29% 4,82%
Hajdú-Bihar megyében 13,20% 10,70% 9,41% 8,18% 7,99% 6,66%

 

Az intézményi adatszolgáltatás határidői:

  • az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig,
  • az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig.

Az összesített adatok nyilvánosak és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek.

Kimutatások:
https://esl.kir.hu/Kimutatas/VeszelyeztetettTanulokMegoszlasa

További információkat az alábbi elérhetőség alatt találnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

Jogszabályok

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

A területre vonatkozóan a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási feladatai

1. Pedagógustámogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése.
Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához kapcsolódóan.
Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadókkal egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
Akkreditált képzések biztosítása.
(A meghirdetett továbbképzésekről a http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon tájékozódhatnak!)

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek
Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
Adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás.
Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok létrehozása, módszertani támogatás).

 

A területért felelős munkatárs:

Kissné Hajdu Katalin
E-mail-cím: Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584; +36-96/613-448

Nyomtatás