Lemorzsolódás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.
További tájékoztató anyag érhető el a linkre kattintva.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása.
A megelőző, illetve intervenciós szakpolitikák fő célja, hogy az érintett tanulók támogatásával, valamint a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett nevelési-oktatási intézmények fejlesztésével, továbbá az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatásokkal csökkentse a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolaelhagyásának kockázatát.

További információkat az alábbi elérhetőség alatt találnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

Jogszabályok

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 1603/2014. (XI. 4.) Kormányhatározat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról
  • 1672/2015. (IX. 22.) Kormányhatározat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről
  • 1729/2016. (XII. 13.) Kormányhatározat a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről

A területért felelős munkatárs:

Kissné Hajdu Katalin
E-mail-cím: Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu
Telefon: +36/52-536-584

 

Az intézményi adatszolgáltatás határidői

  • az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10.
  • az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30.

Az összesített adatok nyilvánosak és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek.
Kimutatások

A területre vonatkozóan a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási feladatai

1. Pedagógustámogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése.
Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előre haladásának támogatásához kapcsolódóan.
Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadókkal egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
Akkreditált képzések biztosítása.
(A meghirdetett továbbképzésekről a http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon tájékozódhatnak!)

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek
Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
Adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás.
Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok létrehozása, módszertani támogatás).

Nyomtatás