Fenntarthatóság pedagógiája, Ökoiskola

következő oldal »

A fenntartható fejlődés definíciója

Ma nincs a Föld minden országában egységesen elfogadott meghatározás. Az alábbiak a legközismertebbek.
1. A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek a kielégítését. (Forrás: Közös Jövőnk 1987)
2. A fenntartható fejlődés az emberi életminőség javulását jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartóképességének határain belül maradunk. (Forrás: World Resources Institute 1992)
A fenntartható fejlődési cselekvéseket alapvetően meghatározza az ENSZ 2015. szeptember 25-én elfogadott globális keretrendszere, a fejlődési célokat kitűző Agenda 2030. Középpontjában 17 fenntartható fejlődési cél és 169 alcél áll, melyek közül a 4-es a minőségi oktatás.

A fenntarthatóságra nevelés meghatározása

A fenntarthatóságra nevelés az a folyamat, amely … az embereket a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretekkel és képességekkel ruházza fel: hozzáértőbbé, magabiztosabbá téve őket, növelve lehetőségeiket, hogy tegyenek valamit a természettel összhangban lévő, a társadalmi értékeket, a nemek közötti egyenlőséget és a kulturális sokszínűséget fontosnak tartó egészséges és alkotó életért (ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Európai Gazdasági Bizottságának Fenntarthatóságra nevelés stratégája)
A fenntarthatóság pedagógiájához szükséges készségek: kritika, kreativitás, kommunikáció, együttműködés, válságkezelés, döntéshozatal, értékelés, új technológiák használata, társadalmi részvétel.
A készségeken kívül a cél elérése érdekében a következő értékek, attitűdök és ismeretek megléte is elengedhetetlen:

 • a földi élet tisztelete a maga sokféleségében,
 • törődés és közösségérzet az élőlényekkel, megértés, tisztelet és szeretet tanúsítása irányukban,
 • demokratikus, vagyis igazságos, fenntartható, társadalmi részvétel elvén működő, békés társadalom építése,
 • a Föld szépségeinek megőrzésére való törekvés.

(UNESCO johannesburgi konferencia 2002)

Jogszabályi háttér

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” című koncepcióról
 • 62/2022. (XII. 9.) OGY határozat a 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról
 • 18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról
 • 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

A fenntarthatóságra nevelés egyéb dokumentumai:

 • Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030
 • Jó állam jelentések (2016-2019)
 • Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére évente kiírt pályázati felhívások (2004-2020)
 • Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 közötti időszakra

Szakmai támogatás

 • Képzők képzése/fenntartható nevelés alapozó, 10 órás szaktanácsadói minikurzus
 • Tréningek, előadások
 • Fenntarthatóságra nevelés minikurzusok
 • Ökoiskolai Hírmondó – az Oktatási Hivatal kéthavonta megjelenő online kiadványa
 • Debreceni POK Hírmondó – a Debreceni POK negyedéves hírlevele
 • Jó gyakorlatok bemutatása
 • Ökoiskola Regionális Találkozók
 • Helyszíni és online monitoring szakmai támogatása.

Ökoiskola

A fenntarthatóságra nevelés pedagógiai gyakorlatának valóra váltásában nagyon jó lehetőségeket nyújt. A fenntarthatóságra nevelés leghatékonyabb köznevelési formája, az egészintézményesség legismertebb hazai rendszere.


Forrás: UNESCO: What is the 'whole school approach' to environmental education? 2016. november 
Letöltés: https://gemreportunesco.wordpress.com/2016/11/15/what-is-the-whole-school-approach-to-environmental-education/
© Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább Creative Commons 3.0
A magyar változat kiadója az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet • Budapest, 2016 • © fordítás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Új köznevelés 2018. március-április 74. évf. 3-4. szám


A területért felelős munkatárs:

Horváth Marianna
E-mail cím: Horvath.Marianna@oh.gov.hu
Telefon: +36-70/505-7250

 

Nyomtatás
következő oldal »