« előző oldal

 

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című továbbképzés

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja tíz órás pedagógus-továbbképzést szervez a korábbi évekhez hasonlóan, melynek célcsoportja a 2024. évi minősítési eljárásban Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot megcélzó pedagógusok.

A képzések célja: a 2024. évi, Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásokon és a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgákon részt vevő pedagógusok e-portfóliójának feltöltésére, bemutatására és megvédésére, valamint az óra- vagy foglalkozáslátogatás megtartására való felkészítése és szakmai támogatása.

Képzéseink digitálisan zajlanak (8 óra egyéni felkészülés, 2 óra konzultáció).

Képzés ütemezése:

A képzés első napjának reggelén (amennyiben ez hétvégi napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon) a képzésre jelentkezett pedagógusoknak e-mailen eljuttatjuk a tananyagot, illetve elküldjük azokat a Youtube linkeket, ahol a tananyag legfontosabb részeit szakértő trénereink előadásában és magyarázatával megnézhetik.

A képzés utolsó napján online konzultációs lehetőséget biztosítunk a jelentkezett pedagógusok részére, ahol a résztvevők kérdezhetnek a szakértőktől, meghallgathatják mások kérdéseit. A konzultáció Microsoft Teams felületen zajlik. Laptopról, telefonról, tabletről az alkalmazás letöltése után lehet csatlakozni. Az online konzultációra történő kapcsolódáshoz a linket a konzultáció előtt fél órával küldjük meg a turnusba jelentkezett pedagógusok részére e-mailben.

A képzés beszámítható a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás képzésébe a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján:

„5. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri..."

A képzések ütemezése:

Egyéni feldolgozás időszaka (Youtube)

Konzultációs lehetőség (Teams)

1. csoport 2023. augusztus 23 - 28. 2023. augusztus 28. 9:00-11:00
2. csoport 2023. augusztus 23 - 28. 2023. augusztus 28. 13:00-15:00
3. csoport 2023. szeptember 01 - 05 2023. szeptember 05. 9:00-11:00
4. csoport 2023. szeptember 01 - 07. 2023. szeptember 07. 13:00-15:00
5. csoport 2023. szeptember 04 - 08. 2023. szeptember 08. 9:00-11:00
6. csoport 2023. szeptember 04 - 08. 2023. szeptember 08. 13:00-15:00

Egy képzési csoportba maximum 50 főt tudunk fogadni.

A képzés a pedagógusok számára térítésmentes. A képzést elvégzők a képzés végén igazolást kapnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igazolást kizárólag azoknak a pedagógusoknak tudjuk kiállítani, akik részt vesznek az online konzultáción is!

A képzésekre/turnusokra az alábbi regisztrációs linkeken lehet jelentkezni:

Regisztráció

Adatvédelmi tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat

További információ: pokdebrecen@oh.gov.hu

 

Szeretettel várjuk jelentkezését a képzéseinkre!

 


 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE KIVÁLÓ PEDAGÓGUSAI RÉSZESÜLTEK MAGAS ÁLLAMI ELISMERÉSBEN

 

Pedagógusnap alkalmából megyénk kiváló pedagógusai vehettek át kitüntetéseket a Pesti Vigadóban Rétvári Bencétől, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától 2022. május 31-én.

Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással, hosszú időn át tevékenykedtek. Az Ágh Fábián Sándor szobrászművész által tervezett bronz emlékérmet hárman vehették át megyénkből: Földhátiné Terdik Edit, Kiss Antal és Vajas József.

Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható. Lebó Ferenc szobrászművész bronz emlékérmét kapta megyénk elismert óvodapedagógusa: Kardosné Nagy Mária.

  • Földhátiné Terdik Edit - Németh László-díj

Földhátiné Terdik Edit a Debreceni Tanítóképző Főiskolán végezte tanulmányait tanítói szakon és orosz szakkollégiumi területen, majd a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett angoltanári diplomát. 1982 óta, 40 éve töretlen lelkesedéssel vesz részt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola mindennapi oktatásában, nevelésében. 25 éven keresztül osztályfőnökként tudatosan tervezte az osztályfőnöki órákat, az osztály- és közösségi programokat. A tehetséges diákokat évtizedeken keresztül eredményesen versenyeztette angol nyelvből, több sikeres pályázatot is írt. 2013 óta intézményvezető-helyettesként dolgozik az iskolában. Példamutató a töretlen optimizmusa, kitartása, segítőkészsége, embersége, valamint az odaadó, elkötelezett és eredményes munkája a különleges gondoskodást igénylő gyermek harmonikus személyiségfejlődéséért, esélyegyenlőségük biztosításáért. A pedagógusminősítésben, az intézményi tanfelügyeletben és önértékelésben, az új kollégák mentorálásában is mintaértékű munkát végez.

  • Kiss Antal- Németh László-díj

Kiss Antal a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1982-ben matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomát, 2001-ben szakvizsgázott, közoktatási vezető oklevelet szerzett. Kezdetben nevelőtanárként és óraadó pedagógusként, majd általános iskolai tanárként dolgozott Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben. 1992.07.01-től a Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozik, közel 30 éve az intézmény vezetője. Munkája során törekedett a tanulók, pedagógusok érdekeit képviselni, az általa vezetett intézményt fejleszteni. Gyermekcentrikus, a családokkal is közvetlen kapcsolatot ápol. Intézményvetői munkája mellett több alapítvány kuratóriumának tagja, kiváló oktató-nevelő szakmai munkáján túl aktív tagja a városi sportéletnek is.

 

  • Vajas József - Németh László-díj

Vajas József a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos diplomát és 1979. szeptember 1. óta az esztári Irinyi Károly Általános Iskolában dolgozik. 1990-2010 között tanári hivatása mellett társadalmi megbízatásban a település polgármestere volt. Nevelő-oktató munkájában törekszik a komplex személyiségfejlesztés támogatására, valamint a tanulásban akadályozott tanulóknak személyre szabott, gyakorlatias tevékenykedtetést biztosít. Módszertani kultúrája hatékonyan segíti a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelését. Jellemző rá a pedagógushivatás mindenek feletti szeretete. pedagógiai munkája pontos, precíz, szaktárgyi tudása, módszertani kultúrája magas színvonalú. Emberi és pedagógusi magatartása példaként áll az egész iskolaközösség számára.

  • Kardosné Nagy Mária - Brunszvik Teréz-díj

Kardosné Nagy Mária Hajdúböszörményben az Óvónőképző Intézetben és a Debreceni Egyetemen Wargha István Pedagógiai Főiskolai Karán szerzett felsőfokú óvodapedagógus végzettséget. 1977. óta dolgozik a Pósa Utcai Óvodában, 1989. augusztus 1. óta az intézmény vezetője. 1992-ben kezdeményezte a HÉRA Családsegítő szolgálat megalapítását az óvodába járó hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Számos projekt és pályázat sikeres megvalósításában közreműködött, támogatva a nehéz sorsú családokat, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését speciális óvodai programok kidolgozásával. 2015-től az Oktatási Hivatal pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértőjeként is magas szintű szakmai munkát végzett. 2017-2020 között az Oktatási Hivatal bázisintézménye vezetőjeként több jógyakorlatot osztott meg a Hajdú-Bihar megyei óvodapedagógusokkal. Hivatástudata példaértékű, munkájára minden esetben a tudatosság, következetesség és a minőségre való törekvés jellemző. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek nevelése terén végzett munkája mintaértékű. Elkötelezett híve az inkluzív nevelés megvalósításának és népszerűsítésének.

 

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk, további sikereket, jó egészséget kívánunk!

Nyomtatás
« előző oldal