Ugrás a tartalomhoz

2023. december 1.

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. A Nemzetiségi POK a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számára nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Hajdú-Bihar megyében a helyi igényeknek megfelelően, - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást, koordinálja a minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói tevékenységet. A feladatellátás az ország egész területén egységes irányítás mellett, azonos értékrend szerint történik.

Eredményes, jó munkát kívánunk!

Őri Józsefné Dalmi Anikó
főosztályvezető

és a Debreceni POK munkatársai

 

 

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című továbbképzés

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja tíz órás pedagógus-továbbképzést szervez a korábbi évekhez hasonlóan, melynek célcsoportja a 2024. évi minősítési eljárásban Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot megcélzó pedagógusok.

A képzések célja: a 2024. évi, Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásokon és a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgákon részt vevő pedagógusok e-portfóliójának feltöltésére, bemutatására és megvédésére, valamint az óra- vagy foglalkozáslátogatás megtartására való felkészítése és szakmai támogatása.

Képzéseink digitálisan zajlanak (8 óra egyéni felkészülés, 2 óra konzultáció).

Képzés ütemezése:

A képzés első napjának reggelén (amennyiben ez hétvégi napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon) a képzésre jelentkezett pedagógusoknak e-mailen eljuttatjuk a tananyagot, illetve elküldjük azokat a Youtube linkeket, ahol a tananyag legfontosabb részeit szakértő trénereink előadásában és magyarázatával megnézhetik.

A képzés utolsó napján online konzultációs lehetőséget biztosítunk a jelentkezett pedagógusok részére, ahol a résztvevők kérdezhetnek a szakértőktől, meghallgathatják mások kérdéseit. A konzultáció Microsoft Teams felületen zajlik. Laptopról, telefonról, tabletről az alkalmazás letöltése után lehet csatlakozni. Az online konzultációra történő kapcsolódáshoz a linket a konzultáció előtt fél órával küldjük meg a turnusba jelentkezett pedagógusok részére e-mailben.

A képzés beszámítható a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás képzésébe a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján:

„5. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri..."

A képzések ütemezése:

Egyéni feldolgozás időszaka (Youtube)

Konzultációs lehetőség (Teams)

1. csoport 2023. augusztus 23 - 28. 2023. augusztus 28. 9:00-11:00
2. csoport 2023. augusztus 23 - 28. 2023. augusztus 28. 13:00-15:00
3. csoport 2023. szeptember 01 - 05 2023. szeptember 05. 9:00-11:00
4. csoport 2023. szeptember 01 - 07. 2023. szeptember 07. 13:00-15:00
5. csoport 2023. szeptember 04 - 08. 2023. szeptember 08. 9:00-11:00
6. csoport 2023. szeptember 04 - 08. 2023. szeptember 08. 13:00-15:00

Egy képzési csoportba maximum 50 főt tudunk fogadni.

A képzés a pedagógusok számára térítésmentes. A képzést elvégzők a képzés végén igazolást kapnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igazolást kizárólag azoknak a pedagógusoknak tudjuk kiállítani, akik részt vesznek az online konzultáción is!

A képzésekre/turnusokra az alábbi regisztrációs linkeken lehet jelentkezni:

Regisztráció

Adatvédelmi tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat

További információ: pokdebrecen@oh.gov.hu

 

Szeretettel várjuk jelentkezését a képzéseinkre!

 


 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE KIVÁLÓ PEDAGÓGUSAI RÉSZESÜLTEK MAGAS ÁLLAMI ELISMERÉSBEN

 

Pedagógusnap alkalmából megyénk kiváló pedagógusai vehettek át kitüntetéseket a Pesti Vigadóban Rétvári Bencétől, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától 2022. május 31-én.

Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással, hosszú időn át tevékenykedtek. Az Ágh Fábián Sándor szobrászművész által tervezett bronz emlékérmet hárman vehették át megyénkből: Földhátiné Terdik Edit, Kiss Antal és Vajas József.

Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható. Lebó Ferenc szobrászművész bronz emlékérmét kapta megyénk elismert óvodapedagógusa: Kardosné Nagy Mária.

Földhátiné Terdik Edit a Debreceni Tanítóképző Főiskolán végezte tanulmányait tanítói szakon és orosz szakkollégiumi területen, majd a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett angoltanári diplomát. 1982 óta, 40 éve töretlen lelkesedéssel vesz részt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola mindennapi oktatásában, nevelésében. 25 éven keresztül osztályfőnökként tudatosan tervezte az osztályfőnöki órákat, az osztály- és közösségi programokat. A tehetséges diákokat évtizedeken keresztül eredményesen versenyeztette angol nyelvből, több sikeres pályázatot is írt. 2013 óta intézményvezető-helyettesként dolgozik az iskolában. Példamutató a töretlen optimizmusa, kitartása, segítőkészsége, embersége, valamint az odaadó, elkötelezett és eredményes munkája a különleges gondoskodást igénylő gyermek harmonikus személyiségfejlődéséért, esélyegyenlőségük biztosításáért. A pedagógusminősítésben, az intézményi tanfelügyeletben és önértékelésben, az új kollégák mentorálásában is mintaértékű munkát végez.

Kiss Antal a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1982-ben matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomát, 2001-ben szakvizsgázott, közoktatási vezető oklevelet szerzett. Kezdetben nevelőtanárként és óraadó pedagógusként, majd általános iskolai tanárként dolgozott Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben. 1992.07.01-től a Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozik, közel 30 éve az intézmény vezetője. Munkája során törekedett a tanulók, pedagógusok érdekeit képviselni, az általa vezetett intézményt fejleszteni. Gyermekcentrikus, a családokkal is közvetlen kapcsolatot ápol. Intézményvetői munkája mellett több alapítvány kuratóriumának tagja, kiváló oktató-nevelő szakmai munkáján túl aktív tagja a városi sportéletnek is.

 

Vajas József a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos diplomát és 1979. szeptember 1. óta az esztári Irinyi Károly Általános Iskolában dolgozik. 1990-2010 között tanári hivatása mellett társadalmi megbízatásban a település polgármestere volt. Nevelő-oktató munkájában törekszik a komplex személyiségfejlesztés támogatására, valamint a tanulásban akadályozott tanulóknak személyre szabott, gyakorlatias tevékenykedtetést biztosít. Módszertani kultúrája hatékonyan segíti a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelését. Jellemző rá a pedagógushivatás mindenek feletti szeretete. pedagógiai munkája pontos, precíz, szaktárgyi tudása, módszertani kultúrája magas színvonalú. Emberi és pedagógusi magatartása példaként áll az egész iskolaközösség számára.

Kardosné Nagy Mária Hajdúböszörményben az Óvónőképző Intézetben és a Debreceni Egyetemen Wargha István Pedagógiai Főiskolai Karán szerzett felsőfokú óvodapedagógus végzettséget. 1977. óta dolgozik a Pósa Utcai Óvodában, 1989. augusztus 1. óta az intézmény vezetője. 1992-ben kezdeményezte a HÉRA Családsegítő szolgálat megalapítását az óvodába járó hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Számos projekt és pályázat sikeres megvalósításában közreműködött, támogatva a nehéz sorsú családokat, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését speciális óvodai programok kidolgozásával. 2015-től az Oktatási Hivatal pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértőjeként is magas szintű szakmai munkát végzett. 2017-2020 között az Oktatási Hivatal bázisintézménye vezetőjeként több jógyakorlatot osztott meg a Hajdú-Bihar megyei óvodapedagógusokkal. Hivatástudata példaértékű, munkájára minden esetben a tudatosság, következetesség és a minőségre való törekvés jellemző. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek nevelése terén végzett munkája mintaértékű. Elkötelezett híve az inkluzív nevelés megvalósításának és népszerűsítésének.

 

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk, további sikereket, jó egészséget kívánunk!


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra