Letölthető szakmai anyagok, jógyakorlatok

A Budapesti POK szervezésében megvalósult programok jógyakorlatai és szaktanácsadóink által írt tantárgyi, műveltségterületi vagy pedagógiai szakmódszertani tájékoztatók, valamint IKT eszközök használatát támogató segédletek olvashatók ezen az oldalon.

Azokat a szakmai tartalmakat tesszük közzé itt, amelyek reményeink szerint a pedagóguskollégák napi munkájában is használható eszközök lesznek. Terveink szerint rendszeresen bővítjük a pedagógia egyes területeihez készült dokumentumok, segédletek tárházát.

Köszönettel fogadjuk visszajelzéseiket az POKBudapest@oh.gov.hu e-mail címen.

Az alábbiakban intézménytípusok szerinti felosztásban találják a szakmai anyagokat, de kereshetnek tantárgyak vagy tematikus felosztás szerint is.

Óvoda
Általános iskola alsó tagozat
Általános iskola felső tagozat
Középiskola
Művészeti iskola

Keresés tantárgyak szerint
Keresés tematika szerint

Óvoda

Weblap készítés – digitális módszertani lehetőség óvodapedagógusoknak, a padlet.com bemutatása
Az oktatóvideó megtanítja a padlet használatát. Bemutatja, hogyan lehet programozási tudás nélkül, akár 10 perc alatt weblapot létrehozni, azon tartalmakat megosztani. A megszerzett tudás birtokában az óvodapedagógusok képesek lesznek weblapot üzemeltetni, frissíteni és digitális tudásbázisként pedagógiai munkájuk hasznára is lehet.
Készítette: Eszenyi János informatika szaktanácsadó, Kőbányai Harmat Általános Iskola (2020)

Tájékozódás síkban és térben! – Változatos játéktevékenységek, játékeszközök
Egyszerű alapanyagokból, saját kézzel is könnyedén elkészíthető játékötletek a térben és síkban való tájékozódás, a relációs szókincs fejlesztéséhez. Néhány játékhoz a fenntarthatóság jegyében újrahasznosított alapanyagokból készülnek a kellékek. Nemcsak a játék leírását, hanem az eszközök elkészítésének menetét is olvashatják.
Készítette: Polgár Attiláné óvodapedagógus szaktanácsadó, Csodavilág Óvoda (2020)

Biztonságos internet és digitális eszközhasználat megalapozása az óvodában
A nagycsoportos korú gyermekek többsége már használja a mobileszközöket, ez azonban számos veszélyt is rejt. Az óvodapedagógusok hatékonyan segíthetik a kockázatok csökkentését, irányt mutathatnak a szülők számára a szokások kialakításában. A feldolgozandó tartalmak a különböző óvodai tevékenységi területekbe integráltan jelennek meg.
Készítették az óvoda pedagógusai, összeállították: Nagyné Szabó Etelka köznevelési szakértő és Szépné Vinczencz Katalin óvodapedagógus, Rákosmenti Csicsergő Óvoda (2020)

Komposztáljunk az óvodában is! – jógyakorlat bemutatása
Október 10. a Komposztálás Napja! Sok más óvodában szelektíven gyűjtik a hulladékot egész évben, és játszanak a gyerekekkel szelektív hulladékgyűjtés ihlette játékokat. A jógyakorlat a komposztálást mutatja be, mely valójában szelektív hulladékgyűjtés. „Eredménye”, a kész komposzt, fel is használható!
Készítette: Csicsák Antalné óvodapedagógus, Fővárosi Önkormányzat Óvodája (2020)

Szakmai tájékoztató a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához
Az óvodavezetők és az óvodapedagógusok nagy része infokommunikációs eszközök használatával kreatívan működtet szolgáltatásokat, melyekkel segítik a szülőket gyermekük otthoni nevelésében. A szakmai tájékoztató támogatást nyújt a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához; jógyakorlatok, eljárások közreadásával támogatni kívánjuk az intézmények szakszerű online pedagógiai tevékenységét.
Készítették a Budapesti POK óvodapedagógus szaktanácsadói, szerkesztette: Glückné Márton Gyöngyi, a Budapesti POK munkatársa, óvodai szakértő (2020)

Óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése (átdolgozott, frissített változat)
A tanulmány az óvodáskorú gyermekek fejlődésének területeit követi nyomon, kapcsolatát a pedagógiai mérés-értékeléssel. Ismerteti a téma jogszabályi hátterét, a dokumentáció elemeit, elkészítésének szempontjait, valamint a gyermeki fejlődés nyomon követésének helyét az intézményi önértékelés és tanfelügyeleti eljárás folyamatában.
Készítette: Barkóczi Mariann óvodapedagógus szaktanácsadó, Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, Dr. Böjtös Zoltánné fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus szaktanácsadó, Óbudai Hétpettyes Óvoda; Hamvasné Bögre Julianna óvodapedagógus szaktanácsadó, Óbudai Hétpettyes Óvoda; Gerencsér Zita óvodapedagógus szaktanácsadó, Záhonyi Hugóné Óvoda; Gáspár Jánosné óvodapedagógus, Gyermekvilág Óvoda (2019)

Mérés-értékelés az óvodában – egy nemzetközi projekt eredményeinek bemutatása
A Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája nemzetközi pályázatok keretén belül is foglalkozott az óvodai mérés-értékelés témával. A nemzetközi programok során szerzett tapasztalatok, új módszertani ismeretek bemutatása olvasható a beszámolóban, melyből az óvodapedagógusok ötleteket kaphatnak az IKT eszközök változatos használatára az uniós országokban működő intézmények gyakorlatából, valamint megismerhetik az eTwinning program előnyeit.
A beszámolót készítette: Barkóczi Mariann szaktanácsadó, Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája (2018)

Miben rejlik a jó család-óvoda átmenet?
Miben is rejlik a család és az óvoda közötti kiegyensúlyozott átmenet? Az összefoglaló bemutatja a befogadás és partnerség fontosságát tükröző intézményi gyakorlatot: az újszerű szülői értekezletek, ünnepélyek, fogadóórák és egyéb kapcsolattartási formák szervezését és az eredményeket.
Az összefoglalót készítették: Angyalfiné Varga Julianna mesterpedagógus szakértő, Óbudai Hétpettyes Óvoda Törzs utca 2. alatti telephelye; Hamvasné Bögre Juliánna szaktanácsadó, Óbudai Hétpettyes Óvoda (2018)

Óvodai környezetkultúra alakítása, a tárgyi világ újraálmodása az óvodai térben
A tanulmány az esztétikai alapfogalmak tisztázását követően a környezetet meghatározó színelmélettel foglalkozik, hangsúlyozva az óvodák óriási felelősségét a környezetkultúra alakításában, mert a környezeti hatások kitörölhetetlen nyomokat hagynak a gyermekekben. Képeken mutatja be az óvodák tereit, és szól az óvodaszépítő akciók megvalósíthatóságáról.
Készítette: Szabó Orsolya óvodapedagógus szaktanácsadó, Nagykovácsi Kispatak Óvoda (2016)

Stretching feladatok, mozgások négy korosztályra
A stretching speciális izomnyújtási technika, amely az izmok rugalmasságát, a mozgáshoz történő jó adaptációt és a sérülés rizikótényezőinek kivédését segíti elő. Izomzatunkat a számítógép tartós használata, mozgásszegény életmódunk statikusan terheli. A nyak és gerincoszlop tartóizmai kifáradnak és keringési elégtelenség lép fel. Csökken az agy vérellátása, ami fáradtságérzet, figyelemzavar, tanulási nehézség kialakulásához vezet. Stretching (feszítés-lazítás-nyújtás) feladatok, gyakorlatok, mozgások végzésével a tünetek  enyhíthetők, illetve elkerülhetők.
Készítette: Dr. Brauswetter Viktorné Tóth Ildikó gyógytestnevelő szakértő, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (2020)

 

Általános iskola alsó tagozat

Mindennapi kenyerünk
A kenyér egyszerű és egyben nagyszerű téma. A gyerekek rengeteg előzetes ismerettel rendelkeznek, erre épít ez a tantárgyakat átívelő projekt. A tanulók a projekt során maguk fedezik fel a kialakítandó szokásokhoz, a fenntartható életvitel kialakításához szükséges utakat.
Készítette: Budácsik Éva tanító, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2020)

Űrtartalom mérése, a víz felelősségteljes felhasználása
Felelős vízhasználatra való nevelés a fenntarthatóság jegyében. Folyékony halmazállapotú anyagok mérhető tulajdonságaival való ismerkedés, tapasztalatok gyűjtése az űrtartalmak mérésében mérőedényekkel, mennyiség állandóságának erősítése, űrtartalmak összehasonlítása becsléssel, mérési tapasztalatok leolvasása, mérőszám és mértékegység használata.
Készítette: Jencsikné Végh Adrienn tanító, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2020)

Környezetvédelem és fenntarthatóság témájának feldolgozása nyelvtanórán
Az óraterv fő témái: A mondatfajtákról tanult nyelvtani ismeretek felelevenítése és alkalmazása különböző nyelvi szintű feladatokban. A mondatok helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. Kooperatív módszerekkel az ismeretek aktivizálása, az együttműködés fejlesztése, a felelősségvállalás erősítése. Környezettudatos magatartás alakítása.
Készítette: Erdősiné Gondos Judit tanító, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2020)

Beiskolázási időszak tervezése – óvoda-iskola átmenet
A beiskolázási időszak jógyakorlata: kapcsolat az óvodákkal, óvodapedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel. Az előadás ismerteti, hogy az iskola milyen találkozási formákat teremt, hogyan segíti a szülőket gyermekük iskolára való felkészítésében, az osztály kiválasztásában. A műhelymunka keretében a szülők számára ajánlott képességfejlesztő tevékenységeket, eszközöket mutattak be.
A bevezetőt írta és az előadást tartotta: Burucs Erika tanító, szaktanácsadó, Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola (2018)

Óvoda-iskola átmenet a Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában
A beiskolázás kulcsa a pszichés és a mentális érettség. Nagyon fontos a diákok motivációs szintje, hogy milyen a belső késztetésük az ismeretek befogadására, milyen a feladattudatuk, feladattartásuk, mennyire önállók. Ugyancsak fontos elem a tanulók értelmi képessége, megfelelő tudásszintje, hogy milyen a gondolkodásuk, érdeklődésük, milyen mértékben tudnak figyelni, az új ismeretekre mennyire nyitottak.
Előadó: Siposné Kaszonyi Andrea tanár, Kispesti Vass Lajos Általános Iskola (2018)
Alapozó tanmenet szöveggyűjteménnyel, feladatokkal, mellékletekkel

Nevelve taníts! – kooperatív technikák 3. évfolyamon
Felmérések szerint a pályakezdő fiatalok túlnyomó többsége az első két évben elveszti a munkahelyét. Ennek egyik oka, hogy nem tudnak együttműködni a munkatársaikkal. Hogyan nevelhetjük diákjainkat felelősségteljes, empatikus, segítőkész, jól kommunikáló emberré, miközben igyekszünk megfelelni a Nat követelményeinek is? A kooperatív technikák rendszeres alkalmazásával tanórai keretek között is lehetséges hatékonyan fejleszteni a gyerekek fenti képességeit, így már az iskolába lépés első pillanataitól sokat tehetünk tanítványaink jövőjéért.
A bemutatóórát tartotta: Benkő Zsuzsanna vezető tanító, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2018)
(Az óratervhez tartozó prezentáció a tanóra közben kap szerepet, vetíthető formában letölthető. Az órán feldolgozott szöveg: A hétpettyes katicabogár.)

Játékpedagógia a tanítási folyamatban 4. évfolyamon
A játékpedagógia az élményszerű tanulás alappillére. A bemutatóórán azt láthatták a kollégák, hogy a játék mint alaptevékenység milyen hatással van a gyermek személyiségére, személyiségfejlődésére és befogadóképességére, milyen tanulási lehetőségek rejlenek a játékban, hogyan lehet játszva tanulni, tanulva játszani.
A bemutatóórát tartotta: Tari Anikó tanítónő, Szadai Székely Bertalan Általános Iskola (2018)
(Az óratervhez tartozó prezentáció a tanóra közben kap szerepet, a honlapról vetíthető formában letölthető.)

A felsős átmenetet segítő olvasási, írás- és számolási készségek mérése alsó tagozaton
Az olvasás, írás és számolás tanításával nemcsak olvasni, írni és számolni tanulnak a gyerekek, hanem olyan összetett képességek is fejlődnek általuk, amin a mai civilizált kultúrák alapulnak. A sebesség mérése konkrét visszajelzést ad az elsajátítás mértékéről, egyszerűen elvégezhető, kézzelfoghatóan mutatja a fejlődést, ezért nemcsak a pedagógusok, de a szülők és a gyerekek számára is könnyen érthető, gyakorlásra ösztönző.
Előadó: László Ágnes fejlesztőpedagógus, Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola (2018)

Új tárgyak bevezetése
A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában a természetismeret tantárgyak bevezetése nem hetedik évfolyamon kezdődik, hanem már az alsós évfolyamokon. Az iskola pedagógusai szeretnék megváltoztatni a tanulók viszonyát a nehéznek mondott tantárgyakhoz. Az intézményben számos tanórai és tanórán kívüli tevékenység folyik annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb találkozhassanak a mindennapjaikban tapasztalható természettudományos jelenségekkel és azokat megfelelően tudják értelmezni.
Készítette: Kosztadinovszkyné Sziráki Nikoletta tanár, Kispesti Vass Lajos Általános Iskola (2018)

A gyógypedagógia múltja és jelene, a szegregációtól az inklúzió felé, előadás
A bemutató rövid összefoglaló a gyógypedagógia kialakulásának és történetének állomásairól. A prezentáció áttekintést nyújt az integráció-szegregáció-inklúzió körüli társadalmi viták említése közben a gyógypedagógia hazai fejlődéséről is.
Előadó: Konczné Juhász Andrea vezető szaktanácsadó, Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon (2018)

„A fülemülék völgyében, Angyal Bandi nyomában..."
Ez a falusi erdei iskolai projekt, egy kicsiny falu – Szanticska – értékeinek bemutatásával, népi mesterségek kipróbálásával, közvetlen megfigyelés és saját tapasztalatszerzés útján a felfedezés örömével ad lehetőséget a környezetvédelem, környezetharmónia, a holisztikus szemléletmód és magatartás kialakítására.
Készítette: Temesvári Miklós tanító szaktanácsadó, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola (2016)

Kinizsi Pál napja Nagyvázsonyban - témanap
Kiegészítő olvasmány – pl. Tatay Sándor: Kinizsi című történelmi regénye – feldolgozása 3. osztályban a történet valós helyszínén. A témanap célja az olvasmány kreatív, játékos, helyzetgyakorlatokkal színesített feldolgozása, a verbális és nonverbális kifejezőeszközök fejlesztése, és egyúttal egy kirándulás, amely csapatépítésként is hasznos lehet.
Készítette: Temesvári Miklós tanító szaktanácsadó, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola (2016)

Learningapps.org vagy Kockalapok.hu - IKT módszertani ajánlat
Módszertani segítségnyújtás a nevelési és tanítási-tanulási folyamatot támogató multimédiás IKT eszközök használatában. A Learningapps és a Kockalapok elnevezésű alkalmazás egy webkettes "tankocka" készítő eszköz, mely regisztráció nélkül is használható, egyszerűen kezelhető és nagyon változatosan felhasználható, folyamatosan bővíthető.
Készítette: Horváth Judit tanító szaktanácsadó, Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, (2016)

Tehetségazonosítás a pedagógiában
Dávid Mária–Hatvani Andrea–Héjja-Nagy Katalin tanulmányának ismertetése és ajánlása a tehetséges tanulók korai felismeréséhez. Első felében a tehetségazonosítás és a tehetségdiagnosztika legfontosabb szempontjait foglalják össze, második felében egy tehetségszűrő megfigyelési szempontsort kínálnak.
Készítette: Készítette: Temesvári Miklós tanító szaktanácsadó, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola (2016)

Stretching feladatok, mozgások négy korosztályra
A stretching speciális izomnyújtási technika, amely az izmok rugalmasságát, a mozgáshoz történő jó adaptációt és a sérülés rizikótényezőinek kivédését segíti elő. Izomzatunkat a számítógép tartós használata, mozgásszegény életmódunk statikusan terheli. A nyak és gerincoszlop tartóizmai kifáradnak és keringési elégtelenség lép fel. Csökken az agy vérellátása, ami fáradtságérzet, figyelemzavar, tanulási nehézség kialakulásához vezet. Stretching (feszítés-lazítás-nyújtás) feladatok, gyakorlatok, mozgások végzésével a tünetek  enyhíthetők, illetve elkerülhetők.
Készítette: Dr. Brauswetter Viktorné Tóth Ildikó gyógytestnevelő szakértő, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (2020)


Általános iskola felső tagozat

Különböző feladatok, gyors javítás, platformok és feladatlapok matematikaórán
A digitális oktatásban a tanulók munkáinak értékeléséhez kínál különböző, általános és specifikus platformokat, amelyek hatékonyan beépíthetők a saját tanítási gyakorlatunkba. Választ kapunk arra, hogyan lehet különböző adatokkal könnyedén feladni ugyanazt a feladatot, és hogyan javíthatjuk ki rövid idő alatt akár 30 fős osztályban is.
Készítették a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ matematika szaktanácsadói (2020)

Erdei iskola mint fenntarthatósági és digitális projekthét
Hat klán határvidékén van egy felfedezetlen terület, amelyet mindegyik klán meg szeretne szerezni. Ez a terület még érintetlen. A Klánok tanácsa úgy döntött, hogy versennyel dönti el, melyik kláné lesz a terület. Az erdei iskola megújított formában, XXI. századi tanulásszervezési módszerekkel a 9. évfolyamon.
Készítették: Sete Krisztina tanár, Schwarzenberger Magdolna tanár, Czita Zoltán mesterpedagógus, Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium (2020)

Jó móka az újrahasznosítás! Próbáld ki!
Lehetőségek a tanulók környezettudatosságának erősítéséhez, az egészségtudatos magatartásra nevelés és a fenntarthatóság szemléletének alakításához egy ökoiskolában többek között rajzos feladatokkal, időgépmakett és videófilm készítésével. Beszámoló a 2018-2020 között megvalósult versenyekről és eredményeikről.
Készítette: Solymosiné Bakcsi Vera tanár, Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola (2020)

Egészséges életmódra nevelés DigiKip módszerrel
A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!", a takarítás világnapja mottójául választott felszólítás köré szerveződik a bemutatóóra. A Komplex Instrukciós Program különösen jól alkalmazható heterogén tudású csoportokban. Az órán a KIP módszer digitális kompetenciák fejlesztésével társul.
Készítette: Takács Enikő tanító, Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Áltatalános Iskola (2019)

Portfólióval támogatott tanulás a felső tagozatban és középfokon
Fókusztéma a tanulói portfolio készítésének folyamata és az elkészült portfóliók célszerű értékelése. Rámutat arra, hogy a módszer miként alkalmas a tanulás elősegítésére. Kiváló lehetőség a kompetenciafejlesztésre, valamint a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók lemorzsolódásának megelőzésére is jó módszer lehet.
Készítette: Székely Márta szaktanácsadó, Tóth Csilla Ida szaktanácsadó, Budapesti Műszaki Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Braxátor Mariann szaktanácsadó, Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium; Dr. Láng Gabriella szaktanácsadó, Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium; Nagy Botond szaktanácsadó, Újbudai József Attila Gimnázium; Némethné Nyikos Katalin szaktanácsadó, Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium; Oláhné Nádasdi Zsuzsanna szaktanácsadó Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium (2019)

A gyógypedagógia múltja és jelene, a szegregációtól az inklúzió felé, előadás
A bemutató rövid összefoglaló a gyógypedagógia kialakulásának és történetének állomásairól. A prezentáció áttekintést nyújt az integráció-szegregáció-inklúzió körüli társadalmi viták említése közben a gyógypedagógia hazai fejlődéséről is.
Előadó: Konczné Juhász Andrea vezető szaktanácsadó, Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon (2018)

Módszertani ötletek – gondolatok az ének-zene tanításáról
Az ének-zene tanításhoz nyújt módszertani segítséget az összefoglaló a hazai népdalkincsből merítve, számos zenés játék bemutatásával inspirál aktivitásra az énekórán. Olyan generációkat szeretne nevelni, akik saját koruk divatzenéjén túl szívesen meghallgatják a régmúlt és kortárs idők klasszikus alkotásait is.
Készítette: Rápli Györgyi ének-zene szaktanácsadó, Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2017)

Szakirodalmi ajánló a könyvtárhasználati ismeretek tanításához
Linkgyűjtemény és azok rövid tartalmi leírása a könyvtárhasználati ismeretek tanításához az 5-12. évfolyamon. A készítő javaslatokat is ad a felhasználáshoz, illetve a szükséges kiegészítéshez, változtatási lehetőségekhez. A tájékozódást évfolyamok szerinti bontás segíti.
Készítette: Lakatos Ildikó Csilla informatika szaktanácsadó, Csengey Gusztáv Általános Iskola (2016)

IKT alkalmazásának lehetőségei a vizuális kultúra órán
"Leonardo da Vinci" óraterv 6. évfolyamos osztály számára A képzelet világa című tankönyvhöz
Készítette: Medve Katalin köznevelési szakértő, Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola (2016)

Stretching feladatok, mozgások négy korosztályra
A stretching speciális izomnyújtási technika, amely az izmok rugalmasságát, a mozgáshoz történő jó adaptációt és a sérülés rizikótényezőinek kivédését segíti elő. Izomzatunkat a számítógép tartós használata, mozgásszegény életmódunk statikusan terheli. A nyak és gerincoszlop tartóizmai kifáradnak és keringési elégtelenség lép fel. Csökken az agy vérellátása, ami fáradtságérzet, figyelemzavar, tanulási nehézség kialakulásához vezet. Stretching (feszítés-lazítás-nyújtás) feladatok, gyakorlatok, mozgások végzésével a tünetek  enyhíthetők, illetve elkerülhetők.
Készítette: Dr. Brauswetter Viktorné Tóth Ildikó gyógytestnevelő szakértő, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (2020)


Középiskola

Különböző feladatok, gyors javítás, platformok és feladatlapok matematikaórán
A digitális oktatásban a tanulók munkáinak értékeléséhez kínál különböző, általános és specifikus platformokat, amelyek hatékonyan beépíthetők a saját tanítási gyakorlatunkba. Választ kapunk arra, hogyan lehet különböző adatokkal könnyedén feladni ugyanazt a feladatot, és hogyan javíthatjuk ki rövid idő alatt akár 30 fős osztályban is.
Készítették a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ matematika szaktanácsadói (2020)

Erdei iskola mint fenntarthatósági és digitális projekthét
Hat klán határvidékén van egy felfedezetlen terület, amelyet mindegyik klán meg szeretne szerezni. Ez a terület még érintetlen. A Klánok tanácsa úgy döntött, hogy versennyel dönti el, melyik kláné lesz a terület. Az erdei iskola megújított formában, XXI. századi tanulásszervezési módszerekkel a 9. évfolyamon.
Készítették: Sete Krisztina tanár, Schwarzenberger Magdolna tanár, Czita Zoltán mesterpedagógus, Szigetszentmiklósi Batthyány

Portfólióval támogatott tanulás a felső tagozatban és középfokon
Fókusztéma a tanulói portfolio készítésének folyamata és az elkészült portfóliók célszerű értékelése. Rámutat arra, hogy a módszer miként alkalmas a tanulás elősegítésére. Kiváló lehetőség a kompetenciafejlesztésre, valamint a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók lemorzsolódásának megelőzésére is jó módszer lehet.
Készítette: Székely Márta szaktanácsadó, Tóth Csilla Ida szaktanácsadó, Budapesti Műszaki Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Braxátor Mariann szaktanácsadó, Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium; Dr. Láng Gabriella szaktanácsadó, Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium; Nagy Botond szaktanácsadó, Újbudai József Attila Gimnázium; Némethné Nyikos Katalin szaktanácsadó, Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium; Oláhné Nádasdi Zsuzsanna szaktanácsadó Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium (2019)

Az átmenet megkönnyítése az általános iskola 8. osztályából a középiskola 9. osztályába
A program kiemelt témája a tanulók beilleszkedésének segítése. A téma kapcsán mind az előadás, mind az azt követő beszélgetés az alábbi kérdésekre kereste a választ: hogyan támogatható az új közösségbe való beilleszkedés, az új környezet elfogadása, milyen félelmek élhetnek az új iskolával kapcsolatban, és hogyan küzdhetők le, milyen tantárgyi tanulástechnikák állíthatók a sikerélmény megszerzésének szolgálatába.
Készítette: Derczbach Tamás szaktanácsadó és Tóth Mónika szaktanár, fejlesztőpedagógus, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma (2018)

Lemorzsolódás elleni eszközök a mindennapokban
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnázium részt vett a CroCoos – Előzzük meg a lemorzsolódást! című nemzetközi projektben, amelynek fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és alkalmazhatóságának tesztelése volt. A vállalásuk jelentős szemléletváltást, újfajta megközelítést igényelt mind a bevont iskolai csapattól, mind a tanároktól.
Az előadást műhelymunka követte, amely szimulált osztályfőnöki óra keretében KIP-módszerrel mutatta be a CroCooS projekt alatt megismert eszközök gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.
Készítette: Hakkel Ildikó tanár, Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma (2018)

Módszertani ötletek – gondolatok az ének-zene tanításáról
Az ének-zene tanításhoz nyújt módszertani segítséget az összefoglaló a hazai népdalkincsből merítve, számos zenés játék bemutatásával inspirál aktivitásra az énekórán. Olyan generációkat szeretne nevelni, akik saját koruk divatzenéjén túl szívesen meghallgatják a régmúlt és kortárs idők klasszikus alkotásait is.
Készítette: Rápli Györgyi ének-zene szaktanácsadó, Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2017)

Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval
Kísérletleírás, amely a fizika érettségire felkészüléshez ad segítséget a „Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz” című gyűjteményben szereplő „Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval” mérési feladatával, illetve a méréshez készített (GeoGebra) szimulációs alkalmazásokkal.
Készítette: Jánossy Zsolt mesterpedagógus, szaktanácsadó, Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2016)

Megvilágítás mérése okostelefonnal és LEGO MINDSTORM Education NXT robottal
A dokumentumban az olvasó egy IKT eszközöket (mobiltelefon, applikációk, számítógépes on- és offline alkalmazások) felhasználó méréssorazattal és a mérési eredmények digitális eszközökkel történő kiértékelésével ismerkedhet meg. A munkaforma alkalmas a projektalapú tanulási folyamat alkalmazására.
Készítette: Jánossy Zsolt mesterpedagógus, szaktanácsadó, Gödöllői Török Ignác Gimnázium (2016)

A fizikaérettségit érintő rendeleti változások
A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. január 1-én, illetve 2-án életbelépő változásai könnyen követhető formában. A készítő szándéka, hogy javuljon a fizika tantárgy érettségi vizsgarendszerének nyilvánossága, a vizsgázók esélyegyenlősége, és többen válasszák a fizika érettségit.
Készítette: Jánossy Zsolt mesterpedagógus, szaktanácsadó, Gödöllői Török Ignác Gimnázium (2016)

A Moodle elektronikus oktatási környezet használata az iskolában
A Moodle, egy nagyon népszerű, ingyenes, nyílt forráskódú e-learning rendszer, ami segítséget jelenthet számos diák számára, aki valamilyen okból nem vesz részt a tanítási órákon. Egyszerre alkalmas a tananyag tárolására, szerkesztésére, összeállítására, és a diákok haladásának, tevékenységének nyomon követésére, értékelésére.
Készítette: Bánhegyesi Zoltán† szaktanácsadó Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (2016)

E-learning keretrendszerek használatának lehetősége az iskolákban
Az e-learning keretrendszerek – tömeges nyílt online kurzusok, teszt-szerkesztők, geometriai és algebrai oktatóprogramok, virtuális osztályterem – egy nagyon népszerű, folyamatosan bővülő lehetőség, amely jól alkalmazható az oktatásban. Az olvasó megismerkedhet sokoldalú felhasználási lehetőségeivel és területeivel.
Készítette: Bánhegyesi Zoltán† szaktanácsadó Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (2016)

Stretching feladatok, mozgások négy korosztályra
A stretching speciális izomnyújtási technika, amely az izmok rugalmasságát, a mozgáshoz történő jó adaptációt és a sérülés rizikótényezőinek kivédését segíti elő. Izomzatunkat a számítógép tartós használata, mozgásszegény életmódunk statikusan terheli. A nyak és gerincoszlop tartóizmai kifáradnak és keringési elégtelenség lép fel. Csökken az agy vérellátása, ami fáradtságérzet, figyelemzavar, tanulási nehézség kialakulásához vezet. Stretching (feszítés-lazítás-nyújtás) feladatok, gyakorlatok, mozgások végzésével a tünetek  enyhíthetők, illetve elkerülhetők.
Készítette: Dr. Brauswetter Viktorné Tóth Ildikó gyógytestnevelő szakértő, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (2020)


Művészeti iskola

Digitális eszközök használatának lehetőségei az ének-zene tanításában
Hogyan lehet kihasználni a digitális tér adta lehetőségeket a távoktatásban és a tanteremben? Az intézményben gyártottak ritmushangszereket házilag már korábban is, a szakmai anyag szerzője ajándékozott minden gyereknek egy saját metalofont is. Hogy hogyan? Az internet segítségével! A szerző bemutat néhány bevált oktató játékot.
Készítette: Farkasházi Csilla tanító, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (2020)

„Természeti képek" – Digitális képzőművészeti kiállítás, fenntarthatóság a képzőművészetben
„Természeti képek" – Digitális képzőművészeti kiállítás, Jaschik projekt
A kiállított alkotások üzenete, hogy az erőforrások meggondolatlan kezelése, milyen végzetes következményeket hordoz magában. A kiállítók igyekeztek újrahasznosítani olyan emberalkotta tárgyakat, eszközöket, anyagokat, amelyek megfelelő mértékű jelenléte visszaállíthatja a föld egészségét, és próbálták ezt a gondolatot alkotásaikban is kifejezésre juttatni.
Összeállította: Martos Zita művészetoktatás szaktanácsadó, Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2020)

Módszertani ötletek – gondolatok az ének-zene tanításáról
Az ének-zene tanításhoz nyújt módszertani segítséget az összefoglaló a hazai népdalkincsből merítve, számos zenés játék bemutatásával inspirál aktivitásra az énekórán. Olyan generációkat szeretne nevelni, akik saját koruk divatzenéjén túl szívesen meghallgatják a régmúlt és kortárs idők klasszikus alkotásait is.
Készítette: Rápli Györgyi ének-zene szaktanácsadó, Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2017)

Keresés tantárgyak szerint
Keresés tematika szerint

Nyomtatás