Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Szakmai napok

 

Téma:
„Érzelem, értelem, értékelés"
Szervező:
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
Időpont:
2017. november 14. (kedd) 08:30–13:00
Helyszín:
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
A program jellege:
szakmai nap
Célcsoport:
tanítók, tanárok, általános iskolai pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok
Rövid ismertető:
A viselkedés alapja az érzelmi állapot. Meghatározza a magatartást, a teljesítőképességet, a gondolkodást. Az értelmi képességek fejlesztése, a teljesítményről kapott visszajelzés visszahat az érzelmekre. A program célja ezen kölcsönhatások fontosságának bemutatása.
Részletes program:

08:3008:50 Megnyitó Sisa Péterné intézményvezető, szaktanácsadó
08:5010:30 Magatartásproblémák, autizmus spektrumzavar és a szociális készségek deficitje Magatartásproblémákkal küzdő, illetve autizmussal élő tanulók integrált nevelésének lehetőségei. Gyakorlatban hasznosítható technikák, módszerek, eszközök bemutatása - Nagy-Balóné Mogyorós Vera gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, családterapeuta, Burucs Erika tanító, szakvizsgázott pedagógus
10:3011:00 Szünet
11:0013:00 Bemutatóórák, műhelyfoglalkozások

Bemutatóórák:

 • Drámapedagógiai eszközök alkalmazása alsó tagozaton, 2. évfolyam, anyanyelvóra Sztrida Elvira tanító
 • Drámapedagógiai eszközök alkalmazása felső tagozaton, irodalomóra, 8. évfolyam Horváthné Láposi Éva magyartanár, okleveles pedagógia szakos tanár
 • Alapképességek fejlesztése tehetséges tanulóknál első osztályban - Fehérné Sebő Klára szaktanácsadó, Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus
 • Mozgásfejlesztés TSMT és kineziológiai módszerek alkalmazása testnevelés- és más tanórán, értelmi és érzelmi nevelésre gyakorolt hatásuk Nagy Gabriella tanító, szakvizsgázott pedagógus, Nahóczky Georgina gyógypedagógus
 • A sakk tanítása első évfolyamon Polgár Judit Sakkpalota képesség-fejlesztő oktatási programjával Horváth Vince tanító, tanár

Műhelyfoglalkozások:

 • Iskolai bántalmazást megelőző program alkalmazása az osztályfőnöki munkában Nagy-Balóné Mogyorós Vera gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, családterapeuta; Bartáné Rohály Erika osztályfőnök
 • Az ökoiskola mozgalom lehetőségei a tanulók motiválásában Ollé Katalin, az ÖKO munkacsoport vezetője

Eszközbemutató és műhelyfoglalkozás:

 • Olvasás, írás, számolási készségek iskolai szintű mérésének hagyománya, az eredmények szerepe a tanulók motiválásában.
 • Mérőeszközök, adatbázisok, követelményszintek, a visszajelzés mód módjának bemutatása – László Ágnes fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
Innováció és digitális technika az oktatásban
Szervező:
BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
Időpont:
2017. november 14. (kedd) 9:30–13:00
Helyszín:
BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma
1184 Budapest, Hengersor utca 34.
A program jellege:
szakmai nap, műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport:
innovatív, kooperatív módszerek és digitális technika iránt érdeklődő pedagógusok (középiskolai korosztály)
Rövid ismertető:
A program során bemutatjuk az innovatív és kooperatív tanulási módszereket, digitális technikákat, azok hatásait, valamint a tanár-diák interakció lehetséges változatait.
Részletes program:
1. szekció (kezdés 9:50-kor, javasolt érkezés 20 perccel korábban)
 • A digitális kulcskompetencia fejlesztése informatikaórán a Redmenta feladatlapkészítő alkalmazásával – műhelyfoglalkozás – Dobrocsi Róbertné munkaközösség-vezető, informatika szakos tanár
 • A holisztikus szemlélet érvényesítése a közgazdaságtan tanításában – bemutatóóra a 10. évfolyamon – műhelyfoglalkozás – Nagy Zoltán közgazdász tanár
 • Gondolattérkép használata a komplex természettudomány órán – bemutatóóra a 9. évfolyamon – Versegi Krisztina biológia szakos tanár
 • Edmodo, a digitális osztályterem – bemutatóóra a 10. évfolyamon, műhelyfoglalkozás – Dézsi Melinda munkaközösség-vezető, angol szakos tanár
 • Nyelvgyakorlás támogatása a Socrative-val – bemutatóóra a 10. évfolyamon, műhelyfoglalkozás – Kardos Tünde angol szakos tanár
2. szekció (kezdés 10:45-kor, javasolt érkezés 20 perccel korábban)
 • Önismereti, szociális készséget fejlesztő foglalkozások tervezése, megvalósítása – műhelyfoglalkozás – Fülöp Éva, német szakos tanár
 • Lemorzsolódással összefüggő problémákra reagáló módszertani fejlesztés, inkluzív pedagógia – műhelyfoglalkozás – Szekrényes Gábor, fizika–informatika szakos tanár
 • Mobiltechnológiával támogatott tanulás – bemutatóóra és műhelyfoglalkozás – Orbán Judit magyar nyelv és irodalom szakos szaktanácsadó
 • A Moodle és a konstruktivista pedagógia – a különböző kooperatív technikákhoz használható modulok bemutatása – műhelyfoglalkozás – Bencze István informatika szakos tanár
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
A digitális oktatás pedagógiai kérdései
Időpont:
2017. november 15. (szerda) 13:00–16:00
Helyszín:
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1011 Budapest, Ponty u. 3.
A program jellege:
műhelyfoglalkozás, bemutatóóra, előadás
Célcsoport:
intézményvezetők, középiskolai szaktanárok
Rövid ismertető:
A szakgimnázium tanárai több hazai és külföldi módszertani továbbképzésen vettek részt a digitális eszközök használatának témakörében. Ezt a tudást és a tanítás során szerzett tapasztalataikat osztják meg a különböző tantárgyak képviselői természettudományi, idegen nyelvi, humán és közgazdasági szekciókban bemutatóórák, kiselőadások és konzultációk formájában.
Részletes program: 13:00–14:00 Előadás: Holnapolisz határán: motiváció a 21. századi tanteremben – Szalay Ádám tréner
14:15–16:00 Szekciók: megbeszélés, tapasztalatcsere
I. Szekció – Természettudomány és informatika
 • Függvényábrázolás mobilon, DESMOS alkalmazása matematikaórán
Kiscsoportos bemutató (11. évfolyam)
Csányi Tibor természettudományi munkaközösség-vezető, Horváth Katalin matematika szakos tanár
 • Digitális osztályterem, WEB2.0 alkalmazások
Gyakorlati (számítógépes) foglalkozás a részt vevő kollégáknak - Tarcza Tímea informatika–matematika tanár
II. szekció – Idegen nyelv (nyelvenként párhuzamosan)
 • Online források használata angolórán (9. évfolyam) – Boha Eszter angol szakos nyelvtanár
Hatékony digitális eszköszhasználat az angolórákon (10. évfolyam) – Matiscsák Zsuzsanna angol szakos nyelvtanár
 • Interaktív média a szókincsbővítésben – Csókáné Török Orsolya német szakos nyelvtanár
 • On- és off-line programok és applikációk használata a nyelvórán (9. évfolyam) – Németh Violetta francia szakos nyelvtanár
III. szekció - Közgazdaság
 • Hétköznapi okos eszközök használata a pénzügyi döntésekhez (11. évfolyam) – Kónyi Eszter közgazdasági szakmai tanár
IV. Humán szekció
 • Kooperációs technikák, digitális technika a magyartanításban (10. évfolyam) – Kőnigné Pénzes Edit magyar-történelem szakos tanár
 • Digitalizált földrajzi információk felhasználási lehetőségei a történelemórákon – Németh Gábor történelem-földrajz szakos tanár
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
Új utak, alternatív lehetőségek a tanítás-tanulás folyamatában az alsó tagozaton
Szervező:
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
Időpont:
2017. november 15. (szerda) 08:30–12:45
Helyszín:

Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola
1148 Budapest, Padlizsán u. 11–13.

A program jellege:
szakmai nap
Célcsoport:
általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető:
Mindennapi gyakorlatunkban olyan játékos képességfejlesztő módszereket, lehetőségeket keresünk és alkalmazunk, amelyek középpontjában a tervezés, problémamegoldás, logika, figyelem, memória, komplex gondolkodás áll, és amelyek előmozdítják a különböző ismeretek összehangolását, elsajátítását.
„A Szamuráj shiatsu masszázs az egészségmegőrzést, a koncentrációs képesség javítását és az egészséges testtartás támogatását szolgálja. Ez bizonyíthatóan nemcsak jobb belső lelki, valamint külső testi tartást és javuló iskolai teljesítményt eredményez, hanem megfelelően alkalmazva a gyermekek egymással való tiszteletteljes bánásmódját is elősegíti."
A kutyaterápia alkalmazása során a gyermekek nem érzik feladathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem szoronganak, az állatok jelenlétének köszönhetően motiváltak lesznek, és magabiztosabbakká válnak.
A fenti módszerek, lehetőségek különösen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók esetében hatékonyak.
Részletes program:
08:30–09:00 Bevezető előadás - Földesné Fábián Csilla szaktanácsadó, intézményvezető
09:00–09:45 „A szív meséje - Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!" – komplex Montessori szemléletű óra az 1. évfolyamon – Simon Marianna óvodapedagógus, tanító
09:00–09:45 A szamuráj shiatsu masszázs program bemutatása a 3. évfolyamon – Postás Beáta minősített, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus, shiatsu terapeuta, intézményvezető helyettes
09:55–10:40 „Barangolás a logika világában" a Sakkpalota, valamint a Lapot kérünk! MathterMinds képességfejlesztő programok segítségével a 2. évfolyamon, (kéttanáros modell) – Papp Erzsébet fejlesztőpedagógus, tanító, és Farkas Péterné tanító
11:00–11:45 „Állatok a környezetünkben" – Kutyával asszisztált terápiás környezetismeret-óra a 4. évfolyamon – Tari Viktória tanító, Erdész Brigitta tanító, fejlesztőpedagógus, terápiás kutyafelvezető, habilitációs kutya-kiképző
11:45–12:45 Konzultáció, tapasztalatok, kérdések az órát tartó kollégákhoz Földesné Fábián Csilla szaktanácsadó, intézményvezető koordinálásával
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
Új utak, alternatív lehetőségek a tanítás-tanulás folyamatában a felső tagozaton
Szervező:
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
Időpont:
2017. november 16. (csütörtök) 08:30–12:45
Helyszín:
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola
1148 Budapest, Padlizsán u. 11–13.
A program jellege:
szakmai nap
Célcsoport:
általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető:
A motiváló Montessori és egyéb játékos eszközök használatán alapuló tanórák fő terepei a személyiség- és közösségfejlesztésnek, toleranciát, egymásra figyelést, tanulási módszergazdagságot, kulturált magatartást, vitakészséget, elmélyült ismeretszerzési, meggyőzési és meggyőzetési, valamint folyamatos önellenőrzési képességet fejlesztenek. Különösen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók esetében hatékonyak.
A gazdasági és pénzügyi ismeretek foglalkozás célja a pénzzel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a korszerű pénzkezelés formáinak megismertetése a korosztálynak megfelelően közvetítve, játékos formában.
Részletes program:
08:30–09:00 Bevezető előadás – Földesné Fábián Csilla szaktanácsadó, intézményvezető
09:0009:45 „Varázslatok" az oldatok világában 7. évfolyamon Postás Beáta kémiabiológia szakos, minősített, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus, környezetvédelmi szaküzemmérnök
09:5510:40 A görög történelem hajnalán – Mitológiai kalandozások Montessori módra az 5. évfolyamon Rábai Erika minősített, szakvizsgázott Montessori szakpedagógus, történelemmagyar nyelv és irodalom szakos tanár
11:0011:45 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás Családi költségvetés, avagy a háztartások pénztárcája a 6. évfolyamon Sasné Megyes Erzsébet minősített matematikafizika szakos tanár, pénzügyi és gazdasági ismeretek szakvizsgázott pedagógusa
11:4512:45 Konzultáció, tapasztalatok, kérdések Földesné Fábián Csilla szaktanácsadó, intézményvezető koordinálásával
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
A furulyatanítás módszertani eredményei, megújítási lehetőségei az ének-zene tagozaton és a zeneiskolákban
Szervező:
Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
Időpont:
2017. november 16. (csütörtök) 09:0013:00
Helyszín:
Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1153 Budapest, Bocskai utca 7078.
A program jellege:
szakmai nap: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport:
ének-zene tanárok, alapfokú művészeti iskolák pedagógusai
Rövid ismertető:
Az előadók, akik egyben a bemutató foglalkozások vezetői, a Tóth Aladár Zeneiskola, a Kontyfa utcai Iskola és a Hubay Zeneiskola tanulóival a gyakorlatban mutatják be az eredményes furulyaoktatás pedagógiai eszköz- és módszertárát, valamint együttműködési, kooperációs képességekre gyakorolt hatását. Az ének-zene tagozatos, énekórai csoportos feladatok és az egyéni, zeneiskolai tanítás párhuzamos bemutatása lehetőséget nyújt az általános iskolai és zeneiskolai kapcsolódási pontok feltárására.
Az egyes témák során konzultációra is lehetőség nyílik. A program ideje alatt –kísérőrendezvényként - az Editio Musica Budapest jóvoltából a furulyakották bemutatója és vására tekinthető meg.
Részletes program:
09:00–09:30 Regisztráció
09:30–12:15 Bemutatóórák és konzultáció
12:20–12:50 A résztvevők műhelyfoglalkozása – kamarazenei gyakorlat. Kérjük a résztvevőket, hozzák magukkal az oktatás során használt hangszerüket!
12:50–13:00 Zárszó
Műhelyek, bemutatóórák
 • A furulyaoktatás helyzetének rövid összefoglalása az ének-zene tagozaton (csoportos oktatás) és a zeneiskolában (egyéni oktatás): előadás, bemutató tanítás, konzultáció – Bánfi Balázs furulyaművész és -tanár, szaktanácsadó, Tóth Aladár Zeneiskola AMI
 • A furulyaoktatás szerepe a mai ének-zene tagozatos órán. Motiváció és együttműködésre nevelés (bemutatóóra) – Lampek Éva, ének-zene tanár, Kontyfa utcai Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
 • A Kovács-módszer fejlesztőprogramjának alkalmazási lehetőségei a furulyaórán (bemutatóóra) – Lukács Ildikó oboaművész és -tanár, Hubay Jenő Zeneiskola AMI
 • Kezdő és haladó zeneiskolai furulyatanítás (műhelymunka) – Bánfi Balázs, furulyaművész és -tanár, szaktanácsadó, Tóth Aladár Zeneiskola AMI
 • A furulya-kamarazene szerepe a zeneiskolai és az általános iskolai oktatásban (műhelymunka) – Bokor György intézményvezető, szaktanácsadó, a program moderátora
Jelentkezés a programra >>

 

Téma:
A BTM nehézséggel küzdő és az SNI tanulók, gyermekek támogatása
Időpont:
2017. november 17. (péntek) 09:00–13:00
Helyszín:
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11–15.
A program jellege:
szakmai nap
Célcsoport:
minden érdeklődő pedagógus, az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat kollégái, vezetői
Rövid ismertető:
A nyitó előadás segít tájékozódni a BTM nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásának jogszabályi előírásairól. A szakmai program során bemutatjuk a Józsefvárosi EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózatának jó gyakorlatát. Ismertetjük a szakmai protokoll fontosságát, a rendszerépítés lehetőségeit a minőségi habilitációs-rehabilitációs ellátás érdekében. Közös gondolkozásra hívjuk a kollégákat az utazó gyógypedagógusi munkával kapcsolatos adminisztráció, a kapcsolattartás és a szakmai munka folyamatának dokumentumairól.
Részletes program:
09:00–09:10 Megnyitó, köszöntés
09:10–10:00 A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyer-mekek, tanulók ellátásának jelenlegi szabályai, az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés kifutó rendszerben történő kivezetésével kapcsolatos tudnivalók – Dr. Kiss László szakszolgálati és gyógypedagógiai referens, Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztály
10:00–10:15 Szünet
10:15–13:00 Utazó Gyógypedagógusi Hálózat hatékony megszervezése és működtetése – Jenei Andrea és Venterné Balogh Angelika
Jelentkezés a programra >>

 

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

Nyomtatás