Őszi Pedagógiai Napok

 

Összefoglaló az Őszi Pedagógiai Napok eseményeiről

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2016. november 14. és 18-a között szervezte meg az Őszi Pedagógiai Napokat. A rendezvény eseményei a tehetséggondozás, hátránykompenzáció, pedagógiai kommunikáció témákat helyezték középpontba.

A pedagógus kollégák által nagy érdeklődéssel kísért rendezvény-sorozat 74 programból állt: konferenciából, szakmai napokból, bemutatóórákból, műhelyfoglalkozásokból, amelyeken 1862 kolléga vett részt. Több mint ötven fővárosi és Pest megyei intézmény biztosította a helyszínt a különböző szakmai programoknak: óvodák, iskolák, kollégium, alapfokú művészeti intézmények, EGYMI-k.

A bemutatóórákon, foglalkozásokon a mesterpedagógus szaktanácsadók mutatták be szakmai, módszertani tudásukat, illetve előadást tartottak az adott óra témájához kapcsolódva, vagy műhelyfoglalkozás keretében nyújtottak betekintést jó gyakorlatukba.

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán tartott nyitó konferencián dr. Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke rendhagyó köszöntőjében a Hivatal fontosabb feladatait vette sorra. Részletesen bemutatta a 2016/2017-es tanévben az érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás, az országos mérések, a pedagógusok minősítése, eljárások, a pedagógiai szakmai ellenőrzések, a szaktanácsadás és a szakmai szolgáltatások diákparlament szervezésével kapcsolatos tevékenységeket.

Dr. Gyarmathy Éva, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete klinikai és neveléslélektan szakpszichológusa arról fejtette ki gondolatait, hogy a tehetségnek tevékenységre van szüksége. Hangsúlyozta, hogy a fejlődéshez sokféle tevékenységre van szükség, a fejlődést a kihívás hozza létre.

Dr. Buda Mariann, a Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Intézete, Neveléstudományi Tanszék főiskolai docense, oktatáskutató a hátrányos helyzet és az agresszióról tartott előadást. Kitért az iskolai zaklatás, az iskolai erőszak témakörére is. Adatokkal mutatta be annak a kérdésnek a hátterét, hogy miért erőszakosabbak a hátrányos helyzetű gyerekek.

A hatékony pedagógiai kommunikáció eszköztáráról L. Stipkovits Erika klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichoterapeuta tartott élvezetes és tanulságos előadást. A pedagógus munkáját nehezítő attitűdök csökkentése, gondolataink és hiedelmeink megváltoztatása segíthet a hatékony kommunikációban.

A plenáris előadások prezentációi:


Az Őszi Pedagógiai Napok programjai sikeresen valósultak meg, hiszen az elégedettségi mutatók szerint a szervezettséget 98,6 %-ra, a bemutatók és előadások színvonalát 97.3 %-ra, az előadók és bemutatót tartó pedagógusok felkészültségét 99%-ra értékelték a rendezvényen részt vevő pedagógusok.
Köszönjük minden pedagógusnak, akik érdeklődésükkel megtisztelték programjainkat!

A rendezvénysorozat programfüzete >>

Fényképek

Az előadások és szakmai műhelyek prezentációit, valamint a mesterpedagógus szaktanácsadók által tartott legkiválóbb bemutatóórák, foglalkozások részletes vázlatait azzal a szándékkal tesszük közzé, hogy támogassuk az Őszi Pedagógiai Napok tudástartalmainak hasznosulását a pedagógiai gyakorlatban.