Őszi Pedagógiai Napok

következő oldal »

Őszi Pedagógiai Napok 2021

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ismét a személyes találkozás lehetőségével szervezi meg kiemelt rendezvényét, az Őszi Pedagógiai Napokat, 2021. október 11-20. között.

Fő téma az együttműködés a pedagógiában. A szakmai programokon foglalkozunk a pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus, szülő-pedagógus közötti együttműködéssel, de a kooperációt támogató tanítási-tanulási módszerek és a szakmai hálózatok működésének izgalmas kérdéseit is napirendre vesszük. A szakmai napokon a szaktanácsadók és a bázisintézmények pedagógusai tudásmegosztó bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat tartanak. A programokat online vagy személyes jelenléttel (az aktuális helyzet szerint) lehet majd látogatni.

Az eseménysorozat október 18-20. között új programelemmel, a Mesterprogramokkal egészül ki: a háromnapos programsorozaton a mester- és kutatótanári fokozatot elért pedagógusok mutatják be nagyobb nyilvánosság előtt témájukat, eredményeiket.

Programfüzet >>

Regisztráció a plenáris előadásra >>

Regisztráció a programokra >>

 


 

Összefoglaló az Őszi Pedagógiai Napok 2020 programsorozatról

 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2020. október 12. és 16. között szervezte meg az Őszi Pedagógiai Napokat, most először rendhagyó módon, személyes találkozások nélkül. A teljes egészében online rendezvény kiemelt témái a fenntarthatóság és a digitális oktatás pedagógiája volt.

A pedagógus kollégák által a különleges körülmények ellenére vagy talán éppen azért nagy érdeklődéssel kísért rendezvénysorozat 39 online előadásból és bemutatóórából állt. A program részeként írásos szakmai-módszertani anyagok is születtek, amelyek folyamatosan kerülnek fel a honlapunkra.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeinek több mint kétharmada, 32 fővárosi és Pest megyei intézmény vett részt a megvalósításban, 770 pedagógus látogatta meg az online eseményeket. Az elégedettségi kérdőívek tanúsága szerint a program szakmai színvonala és lebonyolítása 92,3 százalékos sikert mutat!

A rendezvény nyitókonferenciáján Herczeg Katalin, az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője rendhagyó online köszöntővel nyitotta meg a plenáris ülést, mely a Központ épületének legnagyobb termében az itt dolgozó kollégák előtt zajlott, megkísérelte visszaadni az előadóknak és az online térben jelenlevő pedagógusoknak az élő közönség előtti szereplés hangulatát.

Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék oktatója a digitális, képernyős és a hagyományos, lapozgatós olvasás emberi lélekre tett hatásairól beszélt. A posztmodern ember bizonytalanná válik a szélesedő jelenben, tudásszerkezete átalakul. Megemlítette, hogy a papír nem feltétlenül pusztítja az erdőt, a digitalizáció pedig nem feltétlenül védi a környezetet. Kutatások bizonyítják, hogy a papír olvasása az agy más részét aktiválja: jobban érthető, könnyebben megjegyezhető az így olvasott szöveg.

Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ állandó szakértője a Hogyan tanítsunk koronavírus-járvány után? című előadásában a digitális oktatás  problémáiról szólt, amit a kényszerű iskolabezárások hoztak felszínre. A tanulás hatékonyságának növeléséhez lehet jó út a hibrid megoldás, heti egy-két e-learning nap a tantermi oktatással összhangban. A vitathatatlan korszerűségén túl a teljes digitalizáció ellen szól a családi háttér különböző előjelű hatása is.

Prievara Tibor, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium nyelvtanára Mit tanított nekünk a digitális munkarend? alcímmel elemezte a tantermi rutin szokásos elemeinek digitális térben való megjelenési nehézségeit. Kihangsúlyozta, hogy a sikeresség szempontjából alapvető az óra céljának tudatosítása, a sikerfeltételek meghatározása, a hitelesség és a visszajelzés.

Bakos-Hász Zsófia, a Váci Madách Imre Gimnázium iskolapszichológusa lelki egészségünk fenntartásához és fokozásához adott tanácsokat A kiégéstől a virágzásig címet viselő előadásában. Szó volt az optimizmus, az elfogadás és elengedés, az elmélyülés fontosságáról és önmagunk szeretetéről, a szeretetre való képességről is.

A plenáris előadások prezentációi:

 

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ vezetősége és a programot szervező munkatársak ezúton mondanak köszönet a bázisintézményeknek és a bemutatóórákat, műhelyeket, konzultációkat vezető, előadást tartó, közreműködő pedagógusoknak a kiváló jó gyakorlataik megosztásáért.

 


ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2020.

2020. október 12-16.

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja 2020. október 12-16. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témái a Fenntarthatóság és a Digitális oktatás pedagógiája.

Mindkét téma időszerűsége vitathatatlan, mindkét kérdéskör hétköznapjaink élő problémája, hiszen a járvány új helyzetet, alkalmazkodási attitűdöket kíván meg az iskolában és az óvodában is. Az idei Őszi Pedagógiai Napok programjai is rendhagyó módon, a digitális térben valósulnak meg: online programok látogatására lesz lehetőség, illetve írásos szakmai anyagokat (ppt, tematikus terv, vázlat stb.) töltünk fel az Oktatási Hivatal honlapjára.

A rendezvény első napján, október 12-én hétfőn plenáris online konferenciát szervezünk, az előadásokon nyelvészeti, pszichológiai, pedagógia és digitális módszertani szempontból is közelítjük témáinkat, a hét további napjain pedig jó gyakorlatok online bemutatása következik.

Bízunk benne, hogy rendezvényünk idén is gazdagítani tudja a pedagógiai-módszertani kultúrát, az intézményközi és szakmai kapcsolatokat, és segít a hálózati együttműködés erősítésében.

Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk minden kedves pedagógus kollégánkat!

Programfüzet>>


Őszi Pedagógiai Napok 2019

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2019. november 4-8. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája A fenntarthatóság pedagógiája.

A nyitókonferencia helyszíne a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).

A téma ebben az évben több szempontból is időszerű. A Nemzeti alaptanterv minden évfolyamon és minden tantárgyban kötelezővé teszi a fenntartható fejlődés tartalmainak megjelenését, mely az óvodai nevelés országos alapprogramjában is 2012 óta szerepel. A fenntarthatóságra nevelés, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete mint új kompetencia bekerült a pedagógusok minősítési rendszerébe, a 2020-ban minősülő pedagógusok portfóliójában már szerepet kap.

A rendezvénysorozat keretében egy héten át konferenciaprogramot, szakmai napokat, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat és bemutató foglalkozásokat látogathatnak az érdeklődő pedagógusok. A fenntartható fejlődés pedagógiai szempontjait, koncepcióit a fenntarthatóság pedagógiája képviseli, amely egy újfajta környezetszemléletet, a globális gondolkodást, egy komplex személetmód kialakítását segíti. A fenntarthatóság pedagógiájában a természet ismerete társadalmi valóságismerettel párosul, amely hatékonyabb pedagógiai módszerekkel, új tanítási-tanulási elvekkel valósítható meg.

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei, a mesterpedagógus szaktanácsadók és szakmai partnereink a fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb szempontjait mutatják be: a tudatosságot, az ismereteket, az értékeket. Bepillantást nyújtanak a jó gyakorlatokba, eredményes pedagógiai módszerekbe, modellekbe. Várnak minden kedves érdeklődő pedagógus kollégát. A plenáris programon a fenntarthatóság pedagógiájának elméleti, gyakorlati és pszichológiai nézőpontjaiból hallhatnak előadásokat a részt vevők. Bízunk benne, hogy rendezvényünkkel idén is támogatni tudjuk a pedagógiai-módszertani kultúra megújítását, az intézményközi és szakmai kapcsolatok bővítését, valamint a hálózati együttműködés megvalósítását.

Kedves Kollégák!

Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra!

Herczeg Katalin
vezető hivatali főtanácsos
Budapesti POK

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvényein a vendéglétszám korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a részvétel. Egy e-mail címről tetszőleges számú programra lehet regisztrálni, a jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A regisztráció során a cím mellett a programok kódszáma is segít a tájékozódásban. Ha kérdés vagy probléma merülne fel, keressék kollégánkat a domokne.milich.yvette@oh.gov.hu e-mail címen.

A regisztráció határideje: 2019. október 30., 9 óra.

Programfüzet >>

Regisztráció a Nyitónap plenáris előadásaira >>

Regisztráció a programokra >>

 

Nyomtatás
következő oldal »