Összefoglaló az Őszi Pedagógiai Napok 2018 eseményeiről

Az immár hagyományossá vált Pedagógiai Napok szervezője, a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. november 19-23. között tartotta meg az Oktatási Hivatal bázisintézményei, intézményvezetők, szaktanácsadók és pedagógusok részvételével a soron következő szakmai találkozót, az Őszi Pedagógiai Napokat. A rendezvény témája az átmenetek pedagógiája volt, amelynek fókuszában az óvoda-iskola, az alsó-felső tagozat és a középiskolába, kollégiumba átlépés pszichológiai kérdései és pedagógiai megoldásai álltak.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, november 19-én megtartott konferencia első előadója, Lánczky Edit Budapesti POK főosztályvezetőjének köszöntője után dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke volt, aki előadásában megkülönböztette az átmeneti rítusok, az életkori átmenetek, és az intézményi fokok közötti átmenet pedagógiájának kérdéseit, hangsúlyozva, hogy az átmeneteken (átlépéseken) túl a legfontosabb a gyerekek kiteljesedését szolgáló pedagógiai környezet.

Dr. Kolosai Nedda pszichológus, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK), a tudásátadás innovatív módjait mutatta be előadásában, kiemelve a játék és a művészeti nevelés értelmi és érzelmi fejlesztő hatását.

Kifejtette, hogy a művészeti tevékenységgel összefüggő erős lelki élmény, az átélt művészet pozitívan hat a tanulási képességek alakulására, a sokat és jól játszó és alkotó gyermek tud majd elmélyülten gondolkodni. Az előadás kitért a tudásátadás hatékony és eredményes modelljére is, a kortársoktatásra, amely magában foglalja a projektpedagógia korszerű szemléletét, valamint a kooperatív tanulásszervezés értékeit, pszichológiai és neveléstudományi gondolkodásmódját.

Dr. Fromann Richárdszociológus, a JátékosLét Kutatóközpont vezetője a hagyományos és korszerű motivációs eszközök közötti átmenet kapcsán a gamification, azaz játékosítás szerepét elemezte az oktatásban. Kiemelete, hogy a játék (game) közben a tanulók élvezettel oldanak meg problémákat, győznek le akadályokat, keresik és nagyon szeretik a kihívásokat, izgalommal fejtenek meg rejtélyeket, titkokat, nagyon szívesen mozognak csapatban.

A diákok játék közbeni attitűdje nem-játékos, azaz iskolai környezetben is megjelenik a játék-mechanizmusok alkalmazásával. A gaming során ösztönzően ható pontszerzés, javak megszerzése, szintlépés és ranglisták alkalmazása nem-játékos környezetben is (pl.: pontokból érdemjegy) motivál, tanulási eredményeket hoz.

Dr. Kádár Annamáriapszichológus, a Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa érzékletes példákkal mutatta be, miként válhatnak erőforrássá életciklusaink, ha önmagunkra úgy tekintünk, mint a saját mesénk hősére. Kiemelte a családtörténetek fontosságát, az „életmesék” jelentőségét, és párhuzamát a mesékkel.

Egy jó mesében minden benne van, ami a jó élethez kell, kezdve az elindulással, a saját komfortzónánkból való kimozdulással, a „hamuban sült pogácsákig”, amelyek azok az erőforrások, amiket elvihetünk magunkkal a családból.

Az egyik ilyen fontos útravaló a gyermekeink számára a családtörténeti narratíva, ami akkor gazdagítja az életüket (életünket), ha azt közvetítik, hogy bár vannak nehézségek, problémák, de végül mindent meg lehet oldani. A családtörténetek átadása során fontos, hogy ne csak a pozitív történetek, hanem a negatív történetek is valamilyen szinten átkeretezve ott legyenek benne. Az átkeretezés során nem változtatjuk meg a történetet, viszont megváltoztatjuk azt, ahogyan gondolkodunk a történetről.

A plenáris nap előadásainak prezentációi

Az Őszi Pedagógiai Napok egyhetes rendezvénysorozata lehetőséget adott a központi téma, az érzékeny életszakaszokhoz kapcsolódó átmenetek pedagógiájának kérdését részletesen körüljárni.  A szervezésben résztvevő intézmények imponáló felkészültséggel, gazdag, színvonalas programokkal várták az érdeklődőket. Több bázisintézmény a saját pedagógiai gyakorlat bemutatása mellett neves előadókat hívott meg a téma további elméleti részletezése érdekében.

A Váci Madách Imre Gimnáziumban tartott szakmai napon prof. dr. Csépe Valéria pszichológus, agykutató, az MTA tagja tartott előadást az érzelmi és értelmi átmenetekről.

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumban Fegyverneki Gergő, a Debreceni Egyetem oktatója az átmenet tágabb aspektusait, az iskola és a tanulási folyamat változásait, a motiválást segítő technikai eszközöket mutatta be, míg dr. Szabó Éva tanszékvezető egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem) a középiskolába való átmenet életkori, pszichés, motivációs módszertanáról tartott előadást.

A Turai Többsincs Óvoda és Bölcsődében dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő az óvoda és a család együttműködésének felépítéséről, az óvodától megkívánt pedagógiai szemlélet alapelveiről, az átmenetet támogató metódusokról beszélt a nagyszámú hallgatóságnak.

A Rákosmenti Csicsergő Óvodában Bereckiné dr. Záluszki Anna adjunktus (ELTE Tanító-és Óvóképző Kar) volt a vendég előadó, aki a hallgatóság bevonásával fejtette ki, milyen gyermekirodalmi művek, könyvek segítik a mesehallgatóból olvasóvá nevelést, hogyan válogathatunk igényesen az írók, költők, gyermekirodalmi könyvek köréből.

A programok között most először került sor az alapfokú művészeti iskolák növendékeinek és tanárainak bemutatkozására a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola színpadán.  A seregszemle mesterpedagógus szaktanácsadók kezdeményezésére jött létre lehetőséget adva a résztvevők számára a műsorszámok előadásán túl az ismerkedésre is. Húsz alapfokú budapesti és Pest megyei művészetoktatási intézmény mutatta be nagy sikerrel zene- és táncművészeti produkcióját.

A pedagógiai napok őszi programsorozatában Budapesten és Pest megyében 56 intézmény 83 programmal vett részt, az esemény összesen 1783 pedagógus – előadó vagy érdeklődő – közreműködésével zajlott.  A résztvevők 96,30%-a kiválóra értékelte a programok tartalmát és 95,77%-uk adott kiváló értékelést a programsorozat szervezettségére.

Nyomtatás