Összefoglaló a 2017. évi Őszi Pedagógiai Napok eseményeiről

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2017. november 13-17. között rendezte meg az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot, melynek központi témái az intézményfejlesztés, a pedagógiai innovációk, az eredményes tanulás voltak.

Az ELTE Lágymányosi Campusának Gömb Aulájában tartott nyitókonferencián Lánczky Edit, az OH Budapesti POK főosztályvezető üdvözölte a megjelent intézményvezetőket, pedagógusokat, és tájékoztatta a résztvevőket a pedagógiai napok céljáról, a következő napok eseményeiről, a közel 80 megvalósuló programról.

Dr. Gloviczki Zoltán, az OH elnöke hangsúlyos kérdések formájában világított rá a pályaválasztás okaira és a pályaválasztást meghatározó motivációkra. Dr. Csépe Valéria, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos a korszerű oktatás-nevelés tudományos alapjainak szabályozásában fellelhető kihívásokat, feladatokat elemezte, kitért a gyakorlati megvalósítás kockázataira, és felvázolta a jó szabályozás minimumelveit.
A nyitónap első részének örömteli eseményeként Csörge Anna Mária, az OH Humánpolitikai Főosztályának vezetője köszöntötte a Mitől jó az ember? című művészeti pályázat díjazottjait, akik értékes kreatív eszközcsomagot vehettek át. A versenyre készített több mint 1100 alkotás legjobbjait az ünnepség helyszínén kiállították; a művek a későbbiekben az OH Szalay utcai épületében lesznek megtekinthetők.

A plenáris nap második részében Gere Ferenc, a Smart School munkatársa a jövő iskoláját mutatta be a jelenlévőknek. Dr. Szabó Éva, a Szegedi Tudományegyetem Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszékének vezetője a tanulást támogató pszichológiai erőforrások szerepéről beszélt, kiemelve a követelmények és erőforrások egyensúlyának fontosságát és az erőforrások feltárásának, fejlesztésének lehetőségeit. Dr. Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója a sikeres kommunikáció hét titkáról tartott nagysikerű előadást.

A konferenciát Herczeg Katalin, az OH Budapesti POK főosztályvezető-helyettes zárta, összegezte a nap fontosabb eseményeit, és megköszönte az érdeklődést.

A plenáris nap előadásainak prezentációi:

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében Budapesten és Pest megyében 80 szervezett program közül választhattak az érdeklődők. Összesen 2290 pedagógus látogatta meg a szakmai foglalkozásokat, amelyek pedagógiai szempontból komplex módszertani kultúrát közvetítettek, és továbbképzési lehetőséget nyújtottak a résztvevők számára.

A programok a pedagógiai napok központi témájának, az eredményes tanulásnak a gyakorlatban megvalósult, lehetséges intézményi megoldási kereteit, innovatív módszereit mutatták be a különböző intézménytípusokban: óvodákban, iskolákban, alapfokú művészeti iskolákban, kollégiumokban, szakképzési centrumok iskoláiban, Egységes Módszertani Intézményekben. Az intézmények - az Oktatási Hivatal bázisintézményei, a Belső-Pesti tankerület intézményei, szakmai szervezetek, szaktanácsadók intézményei - szakmai és szervezési szempontból is rendkívül felkészülten és színvonalas, gazdag programkínálattal várták a látogatókat.

A bemutatóórát tartó, műhelyfoglalkozást vezető, előadást tartó kollégák elméleti és gyakorlati megvalósítás tekintetében is kitűnő lehetőséget teremtettek arra, hogy a résztvevő pedagógusok bővítsék tapasztalataikat, megvitassanak különböző szakmai-pedagógiai kérdéseket. A reflexiók alapján számos megismert módszer jól adaptálható a pedagógiai gyakorlatban.

Néhány rendezvényt a fenntartó képviselői - polgármesterek, alpolgármesterek, tankerületi vezetők, munkatársak - is megtiszteltek figyelmükkel, és érdeklődésükkel.

Az elégedettségi visszajelzések szerint az Őszi Pedagógiai Napok felhívásában meghirdetett szakmai célok megvalósultak, konferenciák, bemutatók, szakmai napok, előadások segítségével sikerült a gyermekek, diákok eredményes tanulását szolgáló intézményfejlesztéseket, innovációkat, bevált pedagógiai módszereket, modelleket, jó gyakorlatokat bemutatni elsősorban az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek és mesterpedagógus szaktanácsadóinak közreműködésével, akiknek tisztelettel köszönjük a munkáját.

Az elégedettségi mutatók szerint a bemutatók és előadások színvonalát 94,5%-ra, az előadók és bemutatót tartó pedagógusok felkészültségét 97%-ra, a szervezettséget 96,5%-ra értékelték a rendezvényen részt vevő pedagógusok.

A programokon készült fényképek:

A rendezvénysorozat programfüzete >>

Plakát >>

Bízunk abban, hogy a 2017. évi Őszi Pedagógiai Napok keretében az eredményes tanulás-tanítás központi téma köré szervezett és megvalósult programok támogatták a kollégák pedagógiai gyakorlatát.
Az elhangzott előadások és szakmai műhelyek prezentációit, valamint a legkiválóbb bemutatóórák, foglalkozások részletes vázlatait a tudástartalmak hasznosulásának szándékával tesszük közzé.

Válogatás az Őszi pedagógiai napok anyagaiból